Home
Poljoprivreda

Kontakt

Osiris®

Fungicidi

Sadrži dve aktivne supstance: 37,5 g/l epoksikonazol + 27,5 g/l metkonazol

Osiris® se koristi kao sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, u usevima pšenice u ječma.

Prednosti primene

Ne postoji opasnost ispiranja komponenti preparata (tiofanat-metil i epoksikonazol) kroz zemljištei njihovog dospevanja u podzemne vode.

Opšte informacije

Naziv Osiris®
Formulacija Koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 37,5 g/l Epoksikonazol, 27,5 g/l Metkonazol
Oznaka proizvoda Osiris_1L

Mešanje sa drugim pesticidima :

Može se mešati sa preparatima na bazi sledećih aktivnih supstanci:

sa fungicidima na bazi: fenpropimorfa, piraklostrobina i metrafenona.

sa herbicidima na bazi: mekoprop-P, metsulfuron-metila, hlodinafop-propargila, hlokvintocet-meksila, sa regulatorima rasta na bazi: metil estra, mezosulfuron-metila, mefenpir-dietila, tau-fluvalinata, sa insekticidima na bazi: alfa-cipermetrina, fenvalerata.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna rđa 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre sticanja uslova za širenje parazita ili 2-3 dana po sticanju uslova za širenje parazita. Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Fusarium, vrste 1,5 - 2,5 l/ha Kraj klasanja i početkom cvetanja Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Pepelnica pšenice 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas. Dva puta u toku godine, na istoj površini.
Siva pegavost klasa pšenice 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita. Dva puta u toku godine na istoj površini.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 1,5 - 2,5 l/ha Kraj klasanja i početkom cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica ječma 1,5 - 2,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma oboljenja, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući zastavičar i klas. Dva puta u toku godine na istoj površini.
Top