Home
Poljoprivreda

Systiva®

Pokrenite Prinos Plus u strnim žitima

Prednosti primene

1. jedini fungicid za tretiranje semena koji štiti list

2. jesenja i rano-prolećna zaštita od najvažnijih bolesti lista i prizemnog dela stabla

3. jača imunitet i kondiciju biljke:

- bolji razvoj korenovog sistema

- intenzivnije bokorenje

- lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima

Opšte informacije

Naziv Systiva®
Formulacija Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Aktivna materija 333 g/l Fluksapiroksad (Xemium®)

SYSTIVA* se koristi kao sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, u usevima obične i durum pšenice, ječma, tritikale, raži i ovsa, za suzbijanje prouzrokovača bolesti u sledećim usevima:

1. Pšenice (obična i durum)- 100-150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje prouzrokovača: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), lisne rdje pšenice (Puccinia recondita), žute rdje pšenice (Puccinia striiformis), fuzarioze (Fusarium spp, Microdochium nivale), glavnice (Tilletia caries)

2. Ječma- 150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje lisne rdje ječma (Puccinia hordei), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea), prugaste pegavosti (Rhynchosporium secalis), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni), fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale), gari ječma (Ustilago nuda)

3. Tritikalea, raži, ovsa- 100-150 ml na 100 kg semena za suzbijanje fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale)

Vreme primene: u toku dorade semena. Tretirano seme se ne sme sejati rukom

Mešanje sa drugim pesticidima -nije relevantno.

Jara durum pšenica

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Glavnica 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Gar (ječma) 150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa 150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Mrežasta pegavost 150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Pepelnica ječma 150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena

product.why Systiva®

Potražite sortiment pšenice i ječma tretiran fungicidom Systiva® kod naših distributera:

Pšenica: Solehio, Modern, Amicus, Basilio

Ječam: Karmina, Finola

Pšenica: Basmati, Zephyr

Pšenica: Celul

Ječam: Prestige, Enticel

Pšenica: Sofru, Solenzara

Ječam: Sandra

Ječam: Salamandre, Tepee

Kako uz primenu semena tretiranog fungicidom Systiva® do 1L insekticida Fastac® BESPLATNO?

 • Posejte seme tretirano fungicidom Systiva®
 • Na svakih kupljenih 4t semena tretiranog fungicidom Systiva®, dobija se 1L Fastac® BESPLATNO.
 • Setvena norma 200 kg/ha, 4 t semena = 20 ha
 • Fastac® doza primene 0,1 L/ha, 1L = 10 ha
 • Više o ponudi na linku.

Zašto se ulaganje od 16,8 €/ha isplati

Dobar temelj za sigurniji i viši prinos

 • Bez bolesti od samog početka vegetacije
 • Optimalan sklop kroz bolje ukorenjavanje, bokorenje i prezimljavanje
 • Snažnije biljke i veća otpornost na stres

Jednostavnija zaštita od najvažnijih bolesti lista i stabla

 • U kišnim godinama - zdravije biljke u proleće i manje rizika da se zakasni sa prvim fungicidnim tretmanom
 • U godinama s uobičajnim pritiskom bolesti - Systiva® omogućava da preskočimo prvi fungicidni tretman

Širok spektar delovanja

Systiva® je prvi fungicid koji se nanosi na seme i štiti biljku od najvažnijih bolesti lista: pepelnica, siva pegavost, rđa, mrežasta pegavost ječma, prugavost lista ječma, pegavost lista ječma, fuzariozna trulež korena i stabljike, snežna plesan, Prouzrokovači patološkog poleganja strnih žita.

Slike iz polja

Pokrenite Prinos Plus

U uslovima sezone 2020, rezultati u pšenici potvrdili su dve ključne prednosti fungicida Systiva®:

 • visoki i stabilni prinosi
 • jednostavnija zaštita uz mogućnost preskakanja prvog fungicidnog tretmana

Top