Systiva® - Investicija koja se uvek isplati

Systiva® je fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma koji osigurava jesenju i ranu-prolećnu zaštitu od najvažnijih bolesti lista i stabla. Systiva® jača imunitet i kondiciju biljke, donoseći bolji razvoj korenovog sistema, intenzivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima.

Systiva® - Investicija koja se uvek isplati

Systiva® je fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma koji osigurava jesenju i ranu-prolećnu zaštitu od najvažnijih bolesti lista i stabla. Systiva® jača imunitet i kondiciju biljke, donoseći bolji razvoj korenovog sistema, intenzivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima.


Prednosti primene

  • Jedini fungicid za tretiranje semena koji štiti list
  • Jesenja i rano-prolećna zaštita od bolesti
  • Jača imunitet i kondiciju biljke

Detalji

Specifikacije:

Naziv Systiva®
Formulacija Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Aktivna materija 333 g/l Xemium® (fluksapiroksad)
Fusarium, vrste
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Pepelnica pšenice
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Fusarium, vrste
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP
Fusarium, vrste
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP
Fusarium, vrste
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP
Fusarium, vrste
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP
Fusarium, vrste
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP

Specifikacije:

Naziv Systiva®
Formulacija Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Aktivna materija 333 g/l Xemium® (fluksapiroksad)
Back
Jara durum pšenica - Fusarium, vrste
Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Back
Jara pšenica - Pepelnica pšenice
Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Back
Jari tritikale - Fusarium, vrste
Količina primene
100-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Back
Ozima raž - Fusarium, vrste
Količina primene
100-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Back
Ozimi ječam - Fusarium, vrste
Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Back
Ozimi ovas - Fusarium, vrste
Količina primene
100-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Back
Ozimi tritikale - Fusarium, vrste
Količina primene
100-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP

Zašto Systiva®?

Dobar temelj za sigurniji i veći prinos

  • Bez bolesti od samog početka vegetacije
  • Optimalan sklop zahvaljujući boljem ukorenjavanju, bokorenju i prezimljavanju
  • Snažnije biljke i veća otpornost na stres

Systiva® značajno smanjuje pojavu i širenje mrežaste pegavosti ječma.

Ovo je naročito značajno kada već u jesen imamo jak potencijal za razvoj ove bolesti.

U poređenju sa biljkama čije je seme zaštićeno samo osnovnim tretmanom (standard), Systiva® obezbeđuje jači razvoj korena, intenzivnije bokorenje, bolji sklop i veću otpornost na nepovoljne uslove spoljašnje sredine.

Jednostavnija i sigurnija zaštita od bolesti lista i stabljike

  • Setva semena tretiranog fungicidom Systiva® je jedina prava preventiva u sprečavanju rane pojave bolesti u proleće
  • Systiva® olakšava planiranje zaštite od najznačajnijih bolesti lista pšenice i ječma
  • U kišnim godinama - zdravije biljke u proleće i manje rizika za kašnjenje sa prvim fungicidnim tretmanom
  • U godinama s uobičajenim pritiskom bolesti - Systiva® omogućava preskakanje prvog fungicidnog tretmana

Rekli su o fungicidu Systiva®

Systiva® je pomogla da pšenica bude snažnija i da lakše podnese sušu. Razlika u odnosu na parcele gde je posejano seme bez fungicida Systiva®, bila je očigledna.”

“Početkom proleća smo imali mraz koji je na mnogim mestima napravio ozbiljna oštećenja. Primetio sam da moja pšenica, koja je bila zaštićena proizvodom Systiva®, nije požutela i mnogo je lakše podnela niske temperature."

“Imao sam prilike da na svojim površinama uporedim Systiva® tehnologiju sa standardnom zaštitom. Zdravstveno stanje, izgled useva, od starta je sve išlo u korist proizvoda Systiva®. Takođe, tamo gde sam posejao pšenicu sa proizvodom Systiva® preskočio sam prvi prolećni tretman fungicidom.”

“Sejali smo ječam čije je seme bilo tretirano fungicidom Systiva®. Nije bilo potrebe da žurimo sa prvim prolećnim prskanjem jer su usevi bili zdravi i zaštićeni sve do kraja aprila. To nam je dalo vremena da se posvetimo setvi jarih kultura. Nama je važan prinos zrna ali i da očuvamo list, jer na našoj farmi za ishranu goveda koristimo ječmenu slamu. Sa fungicidom Systiva® ostvarili smo oba cilja.”

“Ko poseje seme sa fungicidom Systiva® imaće lakšu i sigurniju zaštitu. Kod mene se ova tehnologija odlično pokazala. Pšenica je bila zdrava i jaka od jeseni do proleća.“

Pogledajte Systiva® video kolekciju na BASF YouTube kanalu koja obuhvata savete BASF stručnjaka, iskustva poljoprivrednih proizvođača i druge informativne snimke.

Kontaktirajte vaše distributere i osigurajte na vreme seme tretirano fungicidom Systiva®

Top