Systiva® - fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma

Investicija koja se uvek isplati!

Systiva® je jesenja i rano-prolećna zaštita od najvažnijih bolesti lista i prizemnog dela stabla. Fungicid Systiva® jača imunitet i kondiciju biljke, donoseći bolji razvoj korenovog sistema, intenzivnije bokorenje i lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima.

Systiva® - fungicid za tretiranje semena pšenice i ječma

Investicija koja se uvek isplati!

Systiva® je jesenja i rano-prolećna zaštita od najvažnijih bolesti lista i prizemnog dela stabla. Fungicid Systiva® jača imunitet i kondiciju biljke, donoseći bolji razvoj korenovog sistema, intenzivnije bokorenje i lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima.


Prednosti primene

  • Dobar temelj za sigurniji i viši prinos
  • Jednostavnija zaštita od najvažnijih bolesti lista i stabljike pšenice i ječma
  • Jača imunitet i kondiciju biljke: bolji razvoj korenovog sistema, intenzivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima

Detalji

Opšte informacije

Naziv Systiva®
Formulacija Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Aktivna materija 333 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Način delovanja

Systiva* se koristi kao sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, u usevima obične i durum pšenice, ječma, tritikale, raži i ovsa, za suzbijanje prouzrokovača bolesti u sledećim usevima:

1. Pšenice (obična i durum)- 100-150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje prouzrokovača: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), lisne rdje pšenice (Puccinia recondita), žute rdje pšenice (Puccinia striiformis), fuzarioze (Fusarium spp, Microdochium nivale), glavnice (Tilletia caries)

2. Ječma- 150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje lisne rdje ječma (Puccinia hordei), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea), prugaste pegavosti (Rhynchosporium secalis), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni), fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale), gari ječma (Ustilago nuda)

3. Tritikalea, raži, ovsa- 100-150 ml na 100 kg semena za suzbijanje fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale)

Vreme primene: u toku dorade semena. Tretirano seme se ne sme sejati rukom

Mogućnost mešanja

Mešanje sa drugim pesticidima -nije relevantno.

Fusarium, vrste

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)

Pepelnica pšenice

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)

Fusarium, vrste

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP

Fusarium, vrste

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP

Fusarium, vrste

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
75-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP

Fusarium, vrste

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP

Fusarium, vrste

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena OVP

Opšte informacije

Naziv Systiva®
Formulacija Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Aktivna materija 333 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Način delovanja

Systiva* se koristi kao sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, u usevima obične i durum pšenice, ječma, tritikale, raži i ovsa, za suzbijanje prouzrokovača bolesti u sledećim usevima:

1. Pšenice (obična i durum)- 100-150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje prouzrokovača: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), lisne rdje pšenice (Puccinia recondita), žute rdje pšenice (Puccinia striiformis), fuzarioze (Fusarium spp, Microdochium nivale), glavnice (Tilletia caries)

2. Ječma- 150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje lisne rdje ječma (Puccinia hordei), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea), prugaste pegavosti (Rhynchosporium secalis), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni), fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale), gari ječma (Ustilago nuda)

3. Tritikalea, raži, ovsa- 100-150 ml na 100 kg semena za suzbijanje fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale)

Vreme primene: u toku dorade semena. Tretirano seme se ne sme sejati rukom

Mogućnost mešanja

Mešanje sa drugim pesticidima -nije relevantno.

Back

Jara durum pšenica - Fusarium, vrste

Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Back

Jara pšenica - Pepelnica pšenice

Količina primene
100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Back

Jari tritikale - Fusarium, vrste

Količina primene
100-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Back

Ozima raž - Fusarium, vrste

Količina primene
100-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Back

Ozimi ječam - Fusarium, vrste

Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10.
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
Jednom u toku dorade semena.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Količina primene
75-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Back

Ozimi ovas - Fusarium, vrste

Količina primene
100-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP
Back

Ozimi tritikale - Fusarium, vrste

Količina primene
100-150 ml na 100 kg semena
Vreme primene
Pre setve, u toku dorade semena.
Broj primena
jednom u toku dorade semena
Karenca
OVP

Zašto Systiva®?

Zavisnost od vremenskih uslova tokom tretmana i nepovoljni vremenski uslovi tokom zime, predstavljaju veliki stres kako za useve, tako i za proizvođače.

Iz tog razloga kompanija BASF je osmislila inovativni fungicid Systiva® koji se primenjuje direktno na seme zajedno sa osnovnim tretmanom semena, a efikasno deluje na bolesti lista.

Progres u nauci

  • Systiva® je jedinstveni fungicid protiv bolesti lista koji se nanosi na seme zajedno sa sredstvom za tretiranje semena.
  • Pruža dodatnu zaštitu od zemljišnih patogena kao i patogena semena.
  • Štiti biljku od bolesti lista tokom vegetacije.

Zahvaljujući fungicidu Systiva®, koja štiti od jesenjih infekcija, prvi tretman se može odložiti pa i u potpunosti izbeći u zavisnosti od godine. Obzirom da u proleće Systiva® pruža izuzetno dobru zaštitu od prouzrokavča bolesti lista i stabla, to u startu obezbeðuje više prostora i štedi dragoceno vreme. Proizvođači više ne moraju toliko brinuti o pritisku koji stvara rana pojava bolesti pšenice, ječma i drugih stranih žita jer se zaštita nalazi na licu mesta već od same setve.

  • U optimalnim godinama, sa uobičajenim pritiskom bolesti, PRESKAČE SE prvi prolećni tretman pšenice.
  • U kišnim godinama, sa jačim pritiskom bolesti ODLAŽE SE prvi tretman.

Nova generacija fungicida

Saznajte više o fungicidu Systiva® i pogledajte preporuke BASF stručnjaka.

Potražite sortiment pšenice i ječma tretiran fungicidom Systiva® kod naših distributera:

Pšenica: Cellule, Rubisko, Frenetic, Basilio, Nogal

Ječam: Etincel, Pixel, Prestige, Laureate

Pšenica: Amicus, Solehio, Marvel, Modern, Basilio

Ječam: Carmina, Finola

Pšenica: Sofru, Solenzara, Obiwan, Flavor, Tenor

Ječam: Sandra, Paradies

Ječam: Salamandre, SY Tepee; Planet i Donau

Psenica: Basmati, Ultim, Ikona 2S

Jecam: Zanzibar, Paso, Capricorn

Širok spektar delovanja

Systiva® je prvi fungicid koji se nanosi na seme i štiti biljku od najvažnijih bolesti lista: pepelnica, siva pegavost, rđa, mrežasta pegavost ječma, prugavost lista ječma, pegavost lista ječma, fuzariozna trulež korena i stabljike, snežna plesan, Prouzrokovači patološkog poleganja strnih žita.

Slike iz polja

Rekli su o fungicidu Systiva®

Branislav Cukić, Baranda

Systiva® je pomogla da pšenica bude snažnija i da lakše podnese sušu. Razlika u odnosu na parcele gde je posejano seme bez fungicida Systiva®, bila je očigledna.”

Jugoslav Stokić, Sirakovo

“Početkom proleća smo imali mraz koji je na mnogim mestima napravio ozbiljna oštećenja. Primetio sam da moja pšenica, koja je bila zaštićena proizvodom Systiva®, nije požutela i mnogo je lakše podnela niske temperature."

Milinski Pal, Budisava

“Imao sam prilike da na svojim površinama uporedim Systiva® tehnologiju sa standardnom zaštitom. Zdravstveno stanje, izgled useva, od starta je sve išlo u korist proizvoda Systiva®. Takođe, tamo gde sam posejao pšenicu sa proizvodom Systiva® preskočio sam prvi prolećni tretman fungicidom.”

Miloš Petrović, Senta

“Sejali smo ječam čije je seme bilo tretirano fungicidom Systiva®. Nije bilo potrebe da žurimo sa prvim prolećnim prskanjem jer su usevi bili zdravi i zaštićeni sve do kraja aprila. To nam je dalo vremena da se posvetimo setvi jarih kultura. Nama je važan prinos zrna ali i da očuvamo list, jer na našoj farmi za ishranu goveda koristimo ječmenu slamu. Sa fungicidom Systiva® ostvarili smo oba cilja.”

Goran Simetić, Čurug

“Ko poseje seme sa fungicidom Systiva® imaće lakšu i sigurniju zaštitu. Kod mene se ova tehnologija odlično pokazala. Pšenica je bila zdrava i jaka od jeseni do proleća.“

BASF YouTube kanal

Pogledajte Systiva® video kolekciju na BASF YouTube kanalu koja obuhvata savete BASF stručnjaka, iskustva poljoprivrednih proizvođača i druge informativne snimke.

Top