Home
Poljoprivreda

Revysol® - nova generacija triazola

BUDI DEO REVYLUCIJE!

I NADMAŠI DOSADAŠNJE PRINOSE, KVALITET I PROFIT

Zašto je Revysol® jedinstven?

Revysol® je jedini triazol s FlexiPOWER molekulom

  • FlexiPOWER molekul ima jedinstvenu "izopropanol kariku" koja je vrlo fleksibilna i lako se prilagođava patogenu.
  • FlexyPOWER omogućava aktivnoj materiji Revysol® vezivanje za patogena i do 100 puta snažnije u poređenju sa standardnim triazolima.
  • Zahvaljujući ovoj osobini Revysol® osigurava efikasnost koja je bez premca čak i u uslovima kada u polju imamo prisutnu rezistenciju.
  • Revysol® ima nenadmašno kuratvino delovanje.
  • Revysol® omogućava dugotrajnu zaštitu lista.
  • Revysol® pouzdan u različitim vremenskim uslovima.

Premijera u Srbiji 2021.

Nakon proverenih fungicida Duett® Ultra i Opus® Team, vreme je za sledeći korak ka uspešnijoj i efikasnijoj zaštiti.

Top