Sercadis®
Nezamenjiv deo slagalice

Sercadis® - Nezamenjiv deo slagalice

Moćno oružje u zaštiti jabuke od pepelnice i čađave krastavosti i zaštite vinove loze od pepelnice i crne truleži.

Sercadis® - Nezamenjiv deo slagalice

Moćno oružje u zaštiti jabuke od pepelnice i čađave krastavosti i zaštite vinove loze od pepelnice i crne truleži.


Prednosti primene


Zaštita jabuka

1. POTPUN. I na pepelnicu i venturiju.

2. PRILAGOĐEN. I na niskim i na visokim temperaturama.

3. ISPLATIV. I prinos i kvalitet.


Zaštita vinograda

1. SNAŽAN protiv pepelnice i dodatno protiv crne truleži.

2. JEDINSTVEN. Pokretljiv da zaštiti novi porast.

3. POUZDAN. Usvaja se brzo i pruža dugotrajnu zaštitu.

Detalji

Opšte informacije

Naziv Sercadis®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Način delovanja

Sercadis® je fungicid maksimalne snage u okviru SDHI grupe. Ima odlično delovanje na dve najznačajnije bolesti jabuke.

U cilju borbe protiv rezistencije preporučujemo kombinovanje fungicida Sercadis® sa drugim fungicidima različitog mehanizma delovanja, odnosno, pre svega, sa „multi site“ proizvodima kao što su Delan® Pro, Delan® 700 WG, Polyram® DF. Treba voditi računa o alternaciji različitih mehanizama delovanja i izbegavati uzastopne tretmane Sercadis®-om, ako je proizvođač prinuđen da to uradi moguće je maksimalno jednom u sezoni i to obavezno u kombinaciji sa „multisite“ fungicidima (npr. Sercadis®+Delan® Pro).

Dužina delovanja zavisi najviše od novih porasta, pre cvetanja je to maksimalno 7 dana a posle cvetanja maksimalno 10 dana - u pogledu „venturije“. Kada je u pitanju pepelnica jabuke delovanje je duže i iznosi i do 14 dana a kada je pritisak infekcije slabiji i do 21 dan ali ovo ima manji značaj jer se tretmani planiraju na osnovu uslova za čađavu krastavost pa su češći.

Treba izbegavati kurativno delovanje na „venturiju“ (nakon infektivne kiše) kako se preparati ove grupe ne bi izlagali riziku od rezistencije. Kod pepelnice takođe treba delovati preventivno i tada su rezultati odlični.

Deluje i na nižim temperaturama i uključenje Sercadis®-a u program pre cvetanja daje dobre rezultate.

Zahvaljujući fleksibilnosti i manjoj zavisnosti od temperatura može se koristiti i pre i posle cvetanja a ne više od 3 puta u sezoni.

Nema negativnog uticaja na cvetanje i oplodnju jabuke.

Pepelnica

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.15L/ha Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85) - 21 dan

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,25 l/ha - 0,30 l/ha Od momenta kada su prvi listovi vidljivi i dalje tokom vegetacije (BBCH 10-78). Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,25 l/ha - 0,30 l/ha Od momenta kada su prvi listovi vidljivi i dalje tokom vegetacije (BBCH 10-78). Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine 35 dana

Pepelnica

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.15L/ha Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85) - 21 dan

Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,25 - 0,30 l/ha Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (BBCH 53-81) Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine 35 dana

Pepelnica

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.15L/ha Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85) - 21 dan

Pepelnica

Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,15 l/ha Od fenološke faze kada je otvoren prvi list, do početka zrenja bobica (faze 11-83 BBCH skale), u intervalu od najmanje 10 dana. Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine 35 dana

Opšte informacije

Naziv Sercadis®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Način delovanja

Sercadis® je fungicid maksimalne snage u okviru SDHI grupe. Ima odlično delovanje na dve najznačajnije bolesti jabuke.

U cilju borbe protiv rezistencije preporučujemo kombinovanje fungicida Sercadis® sa drugim fungicidima različitog mehanizma delovanja, odnosno, pre svega, sa „multi site“ proizvodima kao što su Delan® Pro, Delan® 700 WG, Polyram® DF. Treba voditi računa o alternaciji različitih mehanizama delovanja i izbegavati uzastopne tretmane Sercadis®-om, ako je proizvođač prinuđen da to uradi moguće je maksimalno jednom u sezoni i to obavezno u kombinaciji sa „multisite“ fungicidima (npr. Sercadis®+Delan® Pro).

Dužina delovanja zavisi najviše od novih porasta, pre cvetanja je to maksimalno 7 dana a posle cvetanja maksimalno 10 dana - u pogledu „venturije“. Kada je u pitanju pepelnica jabuke delovanje je duže i iznosi i do 14 dana a kada je pritisak infekcije slabiji i do 21 dan ali ovo ima manji značaj jer se tretmani planiraju na osnovu uslova za čađavu krastavost pa su češći.

Treba izbegavati kurativno delovanje na „venturiju“ (nakon infektivne kiše) kako se preparati ove grupe ne bi izlagali riziku od rezistencije. Kod pepelnice takođe treba delovati preventivno i tada su rezultati odlični.

Deluje i na nižim temperaturama i uključenje Sercadis®-a u program pre cvetanja daje dobre rezultate.

Zahvaljujući fleksibilnosti i manjoj zavisnosti od temperatura može se koristiti i pre i posle cvetanja a ne više od 3 puta u sezoni.

Nema negativnog uticaja na cvetanje i oplodnju jabuke.

Back

Breskva - Pepelnica

Količina primene
0.15L/ha
Vreme primene
Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85)
Broj primena
-
Karenca
21 dan
Back

Jabuka - Čađava pegavost lišća i krastavost plodova

Količina primene
0,25 l/ha - 0,30 l/ha
Vreme primene
Od momenta kada su prvi listovi vidljivi i dalje tokom vegetacije (BBCH 10-78).
Broj primena
Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine
Karenca
35 dana
Količina primene
0,25 l/ha - 0,30 l/ha
Vreme primene
Od momenta kada su prvi listovi vidljivi i dalje tokom vegetacije (BBCH 10-78).
Broj primena
Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine
Karenca
35 dana
Back

Kajsija - Pepelnica

Količina primene
0.15L/ha
Vreme primene
Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85)
Broj primena
-
Karenca
21 dan
Back

Kruška - Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške

Količina primene
0,25 - 0,30 l/ha
Vreme primene
Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (BBCH 53-81)
Broj primena
Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine
Karenca
35 dana
Back

Nektarina - Pepelnica

Količina primene
0.15L/ha
Vreme primene
Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85)
Broj primena
-
Karenca
21 dan
Back

Vinova loza - Pepelnica

Količina primene
0,15 l/ha
Vreme primene
Od fenološke faze kada je otvoren prvi list, do početka zrenja bobica (faze 11-83 BBCH skale), u intervalu od najmanje 10 dana.
Broj primena
Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine
Karenca
35 dana

Zašto Sercadis®?

Podsticaj prirodnog imuniteta biljke i zaštita od najvažnijih bolesti jabuke!

Zahvaljujući odličnoj pokretljivosti, Sercadis® brzo stiže do patogena u biljci i preseca infekciju.

Sigurne i proverene fungicidne kombinacije!

U fenofazi punog cvetanja jabuke imamo izraženu osetljivost biljke na spoljašnje faktore i iz tog razloga moramo da koristimo sigurne i proverene fungicidne kombinacije koje nam neće napraviti neželjene efekte.

Baš takva kombinacija fungicida su Delan® PRO i Sercadis®.

Dvostruka zaštita jabuke od čađave krastavosti i pepelnice!

U fazi intenzivnog porasta plodova i mladara treba osigurati dugotrajnu preventivnu zaštitu od čađave krastavosti i pepelnice i to primenom fungicida Sercadis®.

Top