Sercadis® - Nezamenjiv deo slagalice

Moćno oružje u zaštiti jabuke od pepelnice i čađave krastavosti i zaštite vinove loze od pepelnice i crne truleži.

Sercadis® - Nezamenjiv deo slagalice

Moćno oružje u zaštiti jabuke od pepelnice i čađave krastavosti i zaštite vinove loze od pepelnice i crne truleži.


Prednosti primene


Zaštita jabuka

1. POTPUN. I na pepelnicu i venturiju.

2. PRILAGOĐEN. I na niskim i na visokim temperaturama.

3. ISPLATIV. I prinos i kvalitet.


Zaštita vinograda

1. SNAŽAN protiv pepelnice i dodatno protiv crne truleži.

2. JEDINSTVEN. Pokretljiv da zaštiti novi porast.

3. POUZDAN. Usvaja se brzo i pruža dugotrajnu zaštitu.

Detalji

Specifikacije:

Naziv Sercadis®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Način delovanja

Proizvod Sercadis® je fungicid maksimalne snage u okviru SDHI grupe. Ima odlično delovanje na dve najznačajnije bolesti jabuke.

U cilju borbe protiv rezistencije preporučujemo kombinovanje proizvoda sa drugim fungicidima različitog mehanizma delovanja, odnosno, pre svega, sa „multi site“ proizvodima kao što su Delan® Pro, Delan® 700 WG, Polyram® DF. Treba voditi računa o alternaciji različitih mehanizama delovanja i izbegavati uzastopne tretmane proizvodom, ako je proizvođač prinuđen da to uradi moguće je maksimalno jednom u sezoni i to obavezno u kombinaciji sa „multisite“ fungicidima (npr. Sercadis®+Delan® Pro).

Dužina delovanja zavisi najviše od novih porasta, pre cvetanja je to maksimalno 7 dana a posle cvetanja maksimalno 10 dana - u pogledu „venturije“. Kada je u pitanju pepelnica jabuke delovanje je duže i iznosi i do 14 dana a kada je pritisak infekcije slabiji i do 21 dan ali ovo ima manji značaj jer se tretmani planiraju na osnovu uslova za čađavu krastavost pa su češći.

Treba izbegavati kurativno delovanje na „venturiju“ (nakon infektivne kiše) kako se preparati ove grupe ne bi izlagali riziku od rezistencije. Kod pepelnice takođe treba delovati preventivno i tada su rezultati odlični.

Deluje i na nižim temperaturama i uključenje fungicida u program pre cvetanja daje dobre rezultate.

Zahvaljujući fleksibilnosti i manjoj zavisnosti od temperatura može se koristiti i pre i posle cvetanja a ne više od 3 puta u sezoni.

Nema negativnog uticaja na cvetanje i oplodnju jabuke.

Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.15L/ha Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85) - 21 dan
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,25 l/ha - 0,30 l/ha Od momenta kada su prvi listovi vidljivi i dalje tokom vegetacije (BBCH 10-78). Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,25 l/ha - 0,30 l/ha Od momenta kada su prvi listovi vidljivi i dalje tokom vegetacije (BBCH 10-78). Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine 35 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.15L/ha Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85) - 21 dan
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,25 - 0,30 l/ha Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (BBCH 53-81) Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine 35 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.15L/ha Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85) - 21 dan
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,15 l/ha Od fenološke faze kada je otvoren prvi list, do početka zrenja bobica (faze 11-83 BBCH skale), u intervalu od najmanje 10 dana. Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine 35 dana

Specifikacije:

Naziv Sercadis®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Način delovanja

Proizvod Sercadis® je fungicid maksimalne snage u okviru SDHI grupe. Ima odlično delovanje na dve najznačajnije bolesti jabuke.

U cilju borbe protiv rezistencije preporučujemo kombinovanje proizvoda sa drugim fungicidima različitog mehanizma delovanja, odnosno, pre svega, sa „multi site“ proizvodima kao što su Delan® Pro, Delan® 700 WG, Polyram® DF. Treba voditi računa o alternaciji različitih mehanizama delovanja i izbegavati uzastopne tretmane proizvodom, ako je proizvođač prinuđen da to uradi moguće je maksimalno jednom u sezoni i to obavezno u kombinaciji sa „multisite“ fungicidima (npr. Sercadis®+Delan® Pro).

Dužina delovanja zavisi najviše od novih porasta, pre cvetanja je to maksimalno 7 dana a posle cvetanja maksimalno 10 dana - u pogledu „venturije“. Kada je u pitanju pepelnica jabuke delovanje je duže i iznosi i do 14 dana a kada je pritisak infekcije slabiji i do 21 dan ali ovo ima manji značaj jer se tretmani planiraju na osnovu uslova za čađavu krastavost pa su češći.

Treba izbegavati kurativno delovanje na „venturiju“ (nakon infektivne kiše) kako se preparati ove grupe ne bi izlagali riziku od rezistencije. Kod pepelnice takođe treba delovati preventivno i tada su rezultati odlični.

Deluje i na nižim temperaturama i uključenje fungicida u program pre cvetanja daje dobre rezultate.

Zahvaljujući fleksibilnosti i manjoj zavisnosti od temperatura može se koristiti i pre i posle cvetanja a ne više od 3 puta u sezoni.

Nema negativnog uticaja na cvetanje i oplodnju jabuke.

Back
Breskva - Pepelnica
Količina primene
0.15L/ha
Vreme primene
Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85)
Broj primena
-
Karenca
21 dan
Back
Jabuka - Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene
0,25 l/ha - 0,30 l/ha
Vreme primene
Od momenta kada su prvi listovi vidljivi i dalje tokom vegetacije (BBCH 10-78).
Broj primena
Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine
Karenca
35 dana
Količina primene
0,25 l/ha - 0,30 l/ha
Vreme primene
Od momenta kada su prvi listovi vidljivi i dalje tokom vegetacije (BBCH 10-78).
Broj primena
Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine
Karenca
35 dana
Back
Kajsija - Pepelnica
Količina primene
0.15L/ha
Vreme primene
Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85)
Broj primena
-
Karenca
21 dan
Back
Kruška - Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške
Količina primene
0,25 - 0,30 l/ha
Vreme primene
Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (BBCH 53-81)
Broj primena
Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine
Karenca
35 dana
Back
Nektarina - Pepelnica
Količina primene
0.15L/ha
Vreme primene
Od faze bubrenja cvetnih pupoljaka do faze kada plodovi imaju sortnu boju (BBCH 51-85)
Broj primena
-
Karenca
21 dan
Back
Vinova loza - Pepelnica
Količina primene
0,15 l/ha
Vreme primene
Od fenološke faze kada je otvoren prvi list, do početka zrenja bobica (faze 11-83 BBCH skale), u intervalu od najmanje 10 dana.
Broj primena
Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine
Karenca
35 dana

Zašto Sercadis®?

Podsticaj prirodnog imuniteta biljke i zaštita od najvažnijih bolesti jabuke!

Zahvaljujući odličnoj pokretljivosti, Sercadis® brzo stiže do patogena u biljci i preseca infekciju.

Sigurne i proverene fungicidne kombinacije!

U fenofazi punog cvetanja jabuke imamo izraženu osetljivost biljke na spoljašnje faktore i iz tog razloga moramo da koristimo sigurne i proverene fungicidne kombinacije koje nam neće napraviti neželjene efekte.

Baš takva kombinacija fungicida su Delan® PRO i Sercadis®.

Dvostruka zaštita jabuke od čađave krastavosti i pepelnice!

U fazi intenzivnog porasta plodova i mladara treba osigurati dugotrajnu preventivnu zaštitu od čađave krastavosti i pepelnice i to primenom fungicida Sercadis®.

Top