Home
Poljoprivreda

Polyram® DF

Fungicidi

Prednosti primene

Opšte informacije

Naziv Polyram® DF
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 700 g/kg Metiram

Granule se veoma lako rastvaraju u vodi i nije potrebno nikakvo posebno mešanje irastvaranje preparata pre upotrebe. Rastvor je stabilan i nema taloženja na dnu prskalice niti se začepljuju dizne.

Dobro se meša sa drugim preparatima za zaštitu bilja osim sa kiselim insekticidima (dihlorvos, dimetoat) i uljanim preparatima.

Jabuka

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Crna pegavost
Plamenjača listova i krtola (plamenjača krompira) 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške 0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Crna pegavost
Plamenjača 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Plamenjača vinove loze 0,20% Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana.
Top