Polyram® DF

Fungicid za zaštitu jabuke, kruške, vinove loze, paradajza i krompira.

Polyram® DF

Fungicid za zaštitu jabuke, kruške, vinove loze, paradajza i krompira.


Detalji

Specifikacije:

Naziv Polyram® DF
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 700 g/kg Metiram
Napomene

Fungicid se primenjuje u zasadu jabuke, vinove loze, paradajzu i krompiru.

Način delovanja

Granule se veoma lako rastvaraju u vodi i nije potrebno nikakvo posebno mešanje irastvaranje preparata pre upotrebe. Rastvor je stabilan i nema taloženja na dnu prskalice niti se začepljuju dizne.

Mogućnost mešanja

Dobro se meša sa drugim preparatima za zaštitu bilja osim sa kiselim insekticidima (dihlorvos, dimetoat) i uljanim preparatima.

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57) Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana 28 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana 14 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana 14 dana
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57) Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana 28 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana 14 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana 14 dana
Plamenjača vinove loze
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,20% Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana 28 dana za stone sorte vinove loze, 35 dana za vinske sorte vinove loze

Specifikacije:

Naziv Polyram® DF
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 700 g/kg Metiram
Napomene

Fungicid se primenjuje u zasadu jabuke, vinove loze, paradajzu i krompiru.

Način delovanja

Granule se veoma lako rastvaraju u vodi i nije potrebno nikakvo posebno mešanje irastvaranje preparata pre upotrebe. Rastvor je stabilan i nema taloženja na dnu prskalice niti se začepljuju dizne.

Mogućnost mešanja

Dobro se meša sa drugim preparatima za zaštitu bilja osim sa kiselim insekticidima (dihlorvos, dimetoat) i uljanim preparatima.

Back
Jabuka - Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene
0,20%
Vreme primene
Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57)
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana
Karenca
28 dana
Back
Krompir - Pegavost
Količina primene
1,5 - 2,0 kg/ha
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana
Karenca
14 dana
Količina primene
1,5 - 2,0 kg/ha
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana
Karenca
14 dana
Back
Kruška - Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške
Količina primene
0,20%
Vreme primene
Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57)
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana
Karenca
28 dana
Back
Paradajz - Pegavost
Količina primene
1,5 - 2,0 kg/ha
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana
Karenca
14 dana
Količina primene
1,5 - 2,0 kg/ha
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana
Karenca
14 dana
Back
Vinova loza - Plamenjača vinove loze
Količina primene
0,20%
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja u toku godine na istoj površini: prema potrebi, nije ograničen. Interval između dva prskanja je 7-10 dana
Karenca
28 dana za stone sorte vinove loze, 35 dana za vinske sorte vinove loze

Zašto Polyram® DF?

Polyram® DF je jedini ditiokarbamat na tržištu bezbedan za primenu!

Visoko je efikasan u suzbijanju: čađave krastavosti jabuke i kruške, plamenjače vinove loze i plamenjače i crne pegavosti krompira i paradajza. Zbog visokog sadržaja cinka (14%) pozitivno utiče na:

  • Otpornost biljke na stres usled hladnijih vremenskih uslova
  • Pospešuje rast pupoljaka, cvetanje i zametanje plodova
  • Potpuno siguram i bezbedan za predatore grinja i korisne insekte
  • Bezbedan za mešanje sa drugim preparatima i đubrivima koji se koriste u zaštiti

Top