Home
Poljoprivreda

Polyram® DF

Fungicidi

Detalji

Naziv Polyram® DF
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 700 g/kg Metiram
Napomene

Fungicid se primenjuje u zasadu jabuke, vinove loze, paradajzu i krompiru.

Granule se veoma lako rastvaraju u vodi i nije potrebno nikakvo posebno mešanje irastvaranje preparata pre upotrebe. Rastvor je stabilan i nema taloženja na dnu prskalice niti se začepljuju dizne.

Dobro se meša sa drugim preparatima za zaštitu bilja osim sa kiselim insekticidima (dihlorvos, dimetoat) i uljanim preparatima.

Jabuka

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57) 28 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Crna pegavost 14 dana
Plamenjača listova i krtola (plamenjača krompira) 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana. 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške 0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57) 28 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Crna pegavost 14 dana
Plamenjača 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana. 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Plamenjača vinove loze 0,20% Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana. 28 - stone sorte vinove loze , 35 - vinske sorte vinove loze (u danima)
Naziv Polyram® DF
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 700 g/kg Metiram
Napomene

Fungicid se primenjuje u zasadu jabuke, vinove loze, paradajzu i krompiru.

Granule se veoma lako rastvaraju u vodi i nije potrebno nikakvo posebno mešanje irastvaranje preparata pre upotrebe. Rastvor je stabilan i nema taloženja na dnu prskalice niti se začepljuju dizne.

Dobro se meša sa drugim preparatima za zaštitu bilja osim sa kiselim insekticidima (dihlorvos, dimetoat) i uljanim preparatima.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57) 28 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Crna pegavost 14 dana
Plamenjača listova i krtola (plamenjača krompira) 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana. 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške 0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57) 28 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Crna pegavost 14 dana
Plamenjača 1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana. 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Plamenjača vinove loze 0,20% Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana. 28 - stone sorte vinove loze , 35 - vinske sorte vinove loze (u danima)
Bezbednosni list Bezbednosni list
Top