Polyram® DF
Fungicidi

Polyram® DF

Fungicidi

Detalji

Specifikacije:

Naziv Polyram® DF
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 700 g/kg Metiram
Napomene

Fungicid se primenjuje u zasadu jabuke, vinove loze, paradajzu i krompiru.

Način delovanja

Granule se veoma lako rastvaraju u vodi i nije potrebno nikakvo posebno mešanje irastvaranje preparata pre upotrebe. Rastvor je stabilan i nema taloženja na dnu prskalice niti se začepljuju dizne.

Mogućnost mešanja

Dobro se meša sa drugim preparatima za zaštitu bilja osim sa kiselim insekticidima (dihlorvos, dimetoat) i uljanim preparatima.

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57) - 28 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Crna pegavost 14 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana. 14 dana
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,20% Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57) - 28 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Crna pegavost 14 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 - 2,0 kg/ha Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana. 14 dana
Plamenjača vinove loze
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,20% Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana. 28 - stone sorte vinove loze , 35 - vinske sorte vinove loze (u danima)

Specifikacije:

Naziv Polyram® DF
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 700 g/kg Metiram
Napomene

Fungicid se primenjuje u zasadu jabuke, vinove loze, paradajzu i krompiru.

Način delovanja

Granule se veoma lako rastvaraju u vodi i nije potrebno nikakvo posebno mešanje irastvaranje preparata pre upotrebe. Rastvor je stabilan i nema taloženja na dnu prskalice niti se začepljuju dizne.

Mogućnost mešanja

Dobro se meša sa drugim preparatima za zaštitu bilja osim sa kiselim insekticidima (dihlorvos, dimetoat) i uljanim preparatima.

Back
Jabuka - Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene
0,20%
Vreme primene
Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57)
Broj primena
-
Karenca
28 dana
Back
Krompir - Pegavost
Količina primene
1,5 - 2,0 kg/ha
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije
Broj primena
Crna pegavost
Karenca
14 dana
Količina primene
1,5 - 2,0 kg/ha
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za zaraze sekundarne infekcije
Broj primena
Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana.
Karenca
14 dana
Back
Kruška - Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške
Količina primene
0,20%
Vreme primene
Optimlano vreme primene je od faze roze pupoljka (BBCH 57)
Broj primena
-
Karenca
28 dana
Back
Paradajz - Pegavost
Količina primene
1,5 - 2,0 kg/ha
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije
Broj primena
Crna pegavost
Karenca
14 dana
Količina primene
1,5 - 2,0 kg/ha
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije
Broj primena
Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana.
Karenca
14 dana
Back
Vinova loza - Plamenjača vinove loze
Količina primene
0,20%
Vreme primene
Pre ostvarivanja uslova za sekundarne infekcije
Broj primena
Prema potrebi, nije ograničen (na istoj površini). Interval između dva tretiranja 7 - 10 dana.
Karenca
28 - stone sorte vinove loze , 35 - vinske sorte vinove loze (u danima)
Top