Home
Poljoprivreda

Orvego®

Fungicidi

Prednosti primene

- zbog lokal- sistemičnog delovanja pouzdano štiti i naličje lista

- vezuje se za voštani sloj kutikule

- odlična otpornost na spiranje kišom

- pod uticajem kapi rose efikasnost preparata se dodatno poboljšava a tretirana površina povećava

- nova aktivna materija Initium® je odlična u antirezistentnoj strategiji

- kratka karenca u krompiru i povrću

Opšte informacije

Naziv Orvego®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Ametoktradin, 225 g/l Dimetomorf

Orvego je fungicid izuzetne snage,namenjen borbi protiv gljiva prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans i Pseudoperonospora cubensis) u najtežim uslovima. Treba ga primeniti kada su uslovi za razvoj bolesti optimalni – smena kišnih i sunčanih perioda, umerene temperature, visoka relativna vlažnost vazduha.Treba težiti da se proizvod primeni preventivno, u cilju smanjenja rizika od rezistencije ali kada to nije moguće i treba sprečiti razvoj bolesti u nastajanju , posedovanje ovakvog oružja znači spas za proizvođača.

Može se mešati sa preparatima : Signum, Fastac, Alverde, Karate Zeon, Plenum 50 WG i dr.

Napomene: Ne postoje ograničenja, ali je uvek generalna preporuka da svako mešanje sa drugim preparatima treba prvo proveriti na malom delu useva/parcele, radi sigurnosti.

Krastavac

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Plamenjača 0,8 l/ha Preventivno, pre pojave simptoma, tokom vegetacije, u fazi BBCH 20-89 Tri puta uz razmak između tretmana 7-10 dana.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Plamenjača listova i krtola (plamenjača krompira) 0,8 l/ha Preventivno, pre pojave simptoma, u toku vegetacije (BBCH 20-89) Tri puta u toku godine, sa razmakom između tretmana od 7-10 dana.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Plamenjača 0,8 l/ha Preventivno, pre pojave simptoma, od faze kotiledona do faze pune zrelosti (BBCH 10-89) Tri puta uz razmak između tretmana 7-10 dana.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Plamenjača vinove loze 0,8 l/ha Preventivno, pre pojave simptoma, tokom vegetacije (BBCH 53-83) 3 puta sa razmakom između tretmana od 7-10 dana.

Zašto Orvego®?

Primena Orvego® fungicida

- Primenjuje se u optimalnim uslovima za razvoj bolesti: smena kišnih i sunčanih perioda, umerene temperature, visoka vlažnost vazduha

- Teško se spira kišom (već posle jednog sata od primene nema opasnosti da će se sprati)

- Izuzetno snažan u spečavanju razvoja bolesti u nastajanju

- Za zaštitu od plamenjače vinove loze, krompira, paradajza i krastavca koristiti 0,8 l/ha

Preporuka upotrebe Orvego® preparata

- U cilju smanjenja rizika od rezistencije, Orvego® primeniti preventivno a kao alternaciju koristiti fungicide različitog mehanizma delovanja

Orvego® je preparat za najteže uslove i za najveći pritisak plamenjače tokom vegetacije.

Vremenska upotreba Orvego® fungicida

- Upotrebiti najviše 3 puta u sezoni

- Intervali između tretmana zavise od vremenskih uslova, uglavnom od 10 do 14 dana

- Interval skratiti u uslovima jakog priitiska bolesti na 7 dana

Sastav Orvego® fungicida

Orvego® fungicid sadrži dve aktivne komponente:

- Initium (inovativna, snažna preventivna komponenta)

- Dimetomorf (lokal-sistemik)

Preporuka upotrebe fungicida Orvego® u vinovoj lozi:

Efikasno suzbija plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola)

Odlično delovanje i pri jakom pritisku parazita (smene sunčanih i kišnih perioda)

Snažno se vezuje voštani sloj bobica i obezbeđuje pouzdanu zaštitu formiranih grozdova od plamenjače

Karenca 35 dana za grožđe

Preporuka upotrebe fungicida Orvego® u krompiru i paradajzu:

Odlično suzbija plamenjaču krompira i paradajza (Phythophtora infestans)

U cilju proširenja spektra delovanja na crnu pegavost (Alternaria solani) dodati 0,25 kg/ha Signum

Pouzdan i pred kraj vegetacije u cilju zaštite od krtola krompira

Tretirati preventivno kad god je moguće

Karenca 7 dana za krompir i 1 dan paradajz

Preporuka upotrebe fungicida Orvego® u krastavcima:

Efikasno deluje protiv plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis)

Tretirati od početka vegetacije , po stvaranju uslova za zarazu

Može se koristiti i u kornišonima gde je karenca presudna

Karenca 1 dan u krastavcu

Top