Orvego®

Registrovan u velikom broju povrtarskih kultura, krompiru i vinovoj lozi protiv plamenjače. Najbolji efekat postiže se ako se sa primenom počne od početka vegetacije i u najpovoljnijim uslovima za razvoj bolesti, uz kratku karencu kao dodatnu prednost i mogućnost.

Orvego®

Registrovan u velikom broju povrtarskih kultura, krompiru i vinovoj lozi protiv plamenjače. Najbolji efekat postiže se ako se sa primenom počne od početka vegetacije i u najpovoljnijim uslovima za razvoj bolesti, uz kratku karencu kao dodatnu prednost i mogućnost.


Prednosti primene

 • zbog lokal-sistemičnog delovanja pouzdano štiti i naličje lista
 • vezuje se za voštani sloj kutikule
 • odlična otpornost na spiranje kišom
 • pod uticajem kapi rose efikasnost preparata se dodatno poboljšava a tretirana površina povećava
 • nova aktivna materija Initium® je odlična u antirezistentnoj strategiji
 • kratka karenca u krompiru i povrću

Detalji

Specifikacije:

Naziv Orvego®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Ametoktradin, 225 g/l Dimetomorf
Napomene

Sistemični folijarni fungicid sa protektivnim, kurativnim i antisporulativnim delovanjem.

Način delovanja

Orvego je fungicid izuzetne snage,namenjen borbi protiv gljiva prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans i Pseudoperonospora cubensis) u najtežim uslovima. Treba ga primeniti kada su uslovi za razvoj bolesti optimalni – smena kišnih i sunčanih perioda, umerene temperature, visoka relativna vlažnost vazduha.Treba težiti da se proizvod primeni preventivno, u cilju smanjenja rizika od rezistencije ali kada to nije moguće i treba sprečiti razvoj bolesti u nastajanju , posedovanje ovakvog oružja znači spas za proizvođača.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa preparatima : Signum, Fastac, Alverde, Karate Zeon, Plenum 50 WG i dr.

Napomene: Ne postoje ograničenja, ali je uvek generalna preporuka da svako mešanje sa drugim preparatima treba prvo proveriti na malom delu useva/parcele, radi sigurnosti.

Plamenjača
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,8 l/ha Preventivno, pre pojave simptoma, tokom vegetacije, u fazi BBCH 20-89 Tri puta uz razmak između tretmana 7-10 dana. 1 dan
Plamenjača listova i krtola (plamenjača krompira)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,8 l/ha Preventivno, pre pojave simptoma, u toku vegetacije (BBCH 20-89) Tri puta u toku godine, sa razmakom između tretmana od 7-10 dana. 7 dana
Plamenjača
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,8 l/ha Preventivno, pre pojave simptoma, od faze kotiledona do faze pune zrelosti (BBCH 10-89) Tri puta uz razmak između tretmana 7-10 dana. 1 dan
Plamenjača vinove loze
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,8 l/ha Preventivno, pre pojave simptoma, tokom vegetacije (BBCH 53-83) 3 puta sa razmakom između tretmana od 7-10 dana. 35 dana

Specifikacije:

Naziv Orvego®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Ametoktradin, 225 g/l Dimetomorf
Napomene

Sistemični folijarni fungicid sa protektivnim, kurativnim i antisporulativnim delovanjem.

Način delovanja

Orvego je fungicid izuzetne snage,namenjen borbi protiv gljiva prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans i Pseudoperonospora cubensis) u najtežim uslovima. Treba ga primeniti kada su uslovi za razvoj bolesti optimalni – smena kišnih i sunčanih perioda, umerene temperature, visoka relativna vlažnost vazduha.Treba težiti da se proizvod primeni preventivno, u cilju smanjenja rizika od rezistencije ali kada to nije moguće i treba sprečiti razvoj bolesti u nastajanju , posedovanje ovakvog oružja znači spas za proizvođača.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa preparatima : Signum, Fastac, Alverde, Karate Zeon, Plenum 50 WG i dr.

Napomene: Ne postoje ograničenja, ali je uvek generalna preporuka da svako mešanje sa drugim preparatima treba prvo proveriti na malom delu useva/parcele, radi sigurnosti.

Back
Krastavac - Plamenjača
Količina primene
0,8 l/ha
Vreme primene
Preventivno, pre pojave simptoma, tokom vegetacije, u fazi BBCH 20-89
Broj primena
Tri puta uz razmak između tretmana 7-10 dana.
Karenca
1 dan
Back
Krompir - Plamenjača listova i krtola (plamenjača krompira)
Količina primene
0,8 l/ha
Vreme primene
Preventivno, pre pojave simptoma, u toku vegetacije (BBCH 20-89)
Broj primena
Tri puta u toku godine, sa razmakom između tretmana od 7-10 dana.
Karenca
7 dana
Back
Paradajz - Plamenjača
Količina primene
0,8 l/ha
Vreme primene
Preventivno, pre pojave simptoma, od faze kotiledona do faze pune zrelosti (BBCH 10-89)
Broj primena
Tri puta uz razmak između tretmana 7-10 dana.
Karenca
1 dan
Back
Vinova loza - Plamenjača vinove loze
Količina primene
0,8 l/ha
Vreme primene
Preventivno, pre pojave simptoma, tokom vegetacije (BBCH 53-83)
Broj primena
3 puta sa razmakom između tretmana od 7-10 dana.
Karenca
35 dana

Zašto Orvego®?

Primena Orvego® fungicida

 • Primenjuje se u optimalnim uslovima za razvoj bolesti: smena kišnih i sunčanih perioda, umerene temperature, visoka vlažnost vazduha
 • Teško se spira kišom (već posle jednog sata od primene nema opasnosti da će se sprati)
 • Izuzetno snažan u spečavanju razvoja bolesti u nastajanju
 • Za zaštitu od plamenjače vinove loze, krompira, paradajza i krastavca koristiti 0,8 l/ha

Preporuka upotrebe Orvego® preparata

 • U cilju smanjenja rizika od rezistencije, Orvego® primeniti preventivno a kao alternaciju koristiti fungicide različitog mehanizma delovanja

Orvego® je preparat za najteže uslove i za najveći pritisak plamenjače tokom vegetacije.

Vremenska upotreba Orvego® fungicida

 • Upotrebiti najviše 3 puta u sezoni
 • Intervali između tretmana zavise od vremenskih uslova, uglavnom od 10 do 14 dana
 • Interval skratiti u uslovima jakog priitiska bolesti na 7 dana

Sastav Orvego® fungicida

Orvego® fungicid sadrži dve aktivne komponente:

 • Initium (inovativna, snažna preventivna komponenta)
 • Dimetomorf (lokal-sistemik)

Preporuka upotrebe fungicida Orvego® u vinovoj lozi:

 • Efikasno suzbija plamenjaču vinove loze (Plasmopara viticola)
 • Odlično delovanje i pri jakom pritisku parazita (smene sunčanih i kišnih perioda)
 • Snažno se vezuje voštani sloj bobica i obezbeđuje pouzdanu zaštitu formiranih grozdova od plamenjače
 • Karenca 35 dana za grožđe

Preporuka upotrebe fungicida Orvego® u krompiru i paradajzu:

 • Odlično suzbija plamenjaču krompira i paradajza (Phythophtora infestans)
 • U cilju proširenja spektra delovanja na crnu pegavost (Alternaria solani) dodati 0,25 kg/ha Signum
 • Pouzdan i pred kraj vegetacije u cilju zaštite od krtola krompira
 • Tretirati preventivno kad god je moguće
 • Karenca 7 dana za krompir i 1 dan paradajz

Preporuka upotrebe fungicida Orvego® u krastavcima:

 • Efikasno deluje protiv plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis)
 • Tretirati od početka vegetacije, po stvaranju uslova za zarazu
 • Može se koristiti i u kornišonima gde je karenca presudna
 • Karenca 1 dan u krastavcu

Idealna kombinacija dve aktivne materije i novi mehanizam delovanja, obezbeđuje širok spektar delovanja u velikom broju povrtarskih kultura.

Neprikosnoven u suzbijanju travnih korova uključujući i rezistentan sirak iz rizoma.

Top