Home
Poljoprivreda

Focus® Ultra

Ultra zaštita useva od uskolisnih korova

Prednosti primene

1. neprikosnoven u suzbijanju travnih korova uključujući i rezistentan sirak iz rizoma

2. mogućnost primene u ratarstvu, voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu

3. ultra sistemik - dopseva do svih delova korova

4, najsigurniji proizvod za kasnu primenu

Opšte informacije

Naziv Focus® Ultra
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 100 g/l cikloksidim

Focus® Ultra travni korovi usvajaju preko lista i transportuju u koren. Ubrzo posle tretmana korov prestaje sa rastom. Sedam do deset dana posle tretmana korov gubi boju, počinje da žuti, a četrnaest dana nakon toga korov je pocrveneo i skroz se osušio. Visoko je selektivan na gajenim kulturama u svakoj razvojnoj fazi pa se termin primene određuje prema fazi porasta korova.

Focus® Ultra ne bi trebalo prskati na temperaturama iznad 26°C i ispod 14°C.

Međuredna kultivacija (špartanje) može da se obavlja 12 dana posle tretmana preparatom Focus® Ultra.

Prilikom tretiranja, sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane žitima, a naročito kukuruzom koji nije otporan na cikloksicim, zbog njegove izuzetne osetljivosti.

Nije dovoljno efikasan za suzbijanje travnih korova iz roda Poa (livadarke).

Ne sme se mešati sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova

Krompir

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Travni korovi 0,75 - 1 l/ha Kada korovi imaju razvijena 3-5 listova
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Travni korovi Jednogodišnji travni korovi: 0,75 - 1 l/ha Višegodišnji travni korovi: 1,50 - 2 l/ha Posle nicanja, bez obzira na fazu porasta kukuruza, kada su korovi u fazi 3-5 listova
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Travni korovi Jednogodišnji travni korovi: 1,2 l/ha ili 1 l/ha + 1 l/ha Dash® Višegodišnji travni korovi: 2 l/ha BBCH 12-32 Maksimalan broj tretiranja: jednom
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 0,75 - 1 l/ha Kada korovi imaju razvijena 3-5 listova
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Travni korovi Jednogodišnji travni korovi: 0,75 - 1 l/ha Kada korovi imaju razvijena 3-5 listova
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Travni korovi 0,75 - 1 l/ha Kada korovi imaju razvijena 3-5 listova
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Travni korovi Jednogodišnji travni korovi: 0,75 - 1 l/ha Kada su korovi visine 20-30 cm

Zašto Focus® Ultra?

Pogledajte video

Top