Corum® - Snažan prema korovu, nežan prema soji

Jedini herbicid na tržištu formulisan specijalno samo za soju. Sve rizike svodi na minimum i osigurava efikasnu, bezbednu i isplativu zaštitu soje.

Corum® - Snažan prema korovu, nežan prema soji

Jedini herbicid na tržištu formulisan specijalno samo za soju. Sve rizike svodi na minimum i osigurava efikasnu, bezbednu i isplativu zaštitu soje.


Prednosti primene

  • Neuporediv - formulacija razvijena specijalno za soju
  • Bezbedan - bez stresa za soju i u najranijim fazama primene
  • Jednostavan - kompletno rešenje za širokolisne i travne korove

Detalji

Specifikacije:

Naziv Corum®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l Bentazon, 22,4 g/l Imazamoks
Napomene

Dosada najjači herbicid za suzbijanje korova u soji.

Način delovanja

Sistemični herbicid.

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Jednokratno: 1,25 L/ha Dvokratno: 0,625+0,625 L/ha U odnosu na usev Jednokratno: nakon nicanja, kad je lucerka dostigla 5-6 cm. Dvokratno: prvo: kada lucerka dostigne visinu 4-5cm drugo: 7-14 dana nakon prvog. U odnosu na korov Širokolisni korovi u ranoj fazi razvoj Jednom (dva puta u dvokratnoj primeni) u toku godine na istoj povrišini. 40 dana
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
U odnosu na usev Jednokratno: 1,25 L/ha Dvokratno: 0,625+0,625 L/ha Dodatak 0,25-0,3 L okvašivača Dash na 100 L rastvora poboljšava efikasnost. U odnosu na korov u ranoj fazi razvoja Jednokratno: u ranoj fazi posle nicanja, kada je usev dostigao stadijum 2-3 prava lista (2 lista cela - prva troliska (12 BBCH) Dvokratno: prvo: kada pasulj ima 2 cela lista (12 BBCH) kada grašak ima prvi ceo list Drugo: 7-14 dana nakon prvog. Jednom (dva puta u dvokratnoj primeni) u toku godine na istoj povrišini. 35 dana
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Jednokratno: 1,25 L/ha Dvokratno: 0,625+0,625 L/ha Dodatak 0,25-0,3 L okvašivača Dash na 100 L rastvora poboljšava efikasnost. U odnosu na usev Jednokratno: u ranoj fazi posle nicanja, kada je usev dostigao stadijum 2-3 prava lista (2 lista cela - prva troliska (12 BBCH) Dvokratno: prvo: kada pasulj ima 2 cela lista (12 BBCH) kada grašak ima prvi ceo list Drugo: 7-14 dana nakon prvog. U odnosu na korov u ranoj fazi razvoja Jednom (dva puta u dvokratnoj primeni) u toku godine na istoj povrišini. 35 dana
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Jednokratno: 1,9 L/ha Dvokratno: 0,95+0,95 L/ha Dodatak 0,25-0,3 L okvašivača Dash na 100 L rastvora poboljšava efikasnost. U odnosu na usev Jednokratno: u ranoj fazi posle nicanja, kada je soja dostigla stadijum prve troliske. Dvokratno: prvo: do faze kada soja razvija prvu trolisku (11 BBCH) drugo: 7-14 dana nakon prvog. U odnosu na korov u ranoj fazi razvoja Jednom (dva puta u dvokratnoj primeni) u toku godine na istoj povrišini. 60 dana

Specifikacije:

Naziv Corum®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l Bentazon, 22,4 g/l Imazamoks
Napomene

Dosada najjači herbicid za suzbijanje korova u soji.

Način delovanja

Sistemični herbicid.

Back
Lucerka - Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene
Jednokratno: 1,25 L/ha Dvokratno: 0,625+0,625 L/ha
Vreme primene
U odnosu na usev Jednokratno: nakon nicanja, kad je lucerka dostigla 5-6 cm. Dvokratno: prvo: kada lucerka dostigne visinu 4-5cm drugo: 7-14 dana nakon prvog. U odnosu na korov Širokolisni korovi u ranoj fazi razvoj
Broj primena
Jednom (dva puta u dvokratnoj primeni) u toku godine na istoj povrišini.
Karenca
40 dana
Back
Običan grašak - Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene
U odnosu na usev Jednokratno: 1,25 L/ha Dvokratno: 0,625+0,625 L/ha Dodatak 0,25-0,3 L okvašivača Dash na 100 L rastvora poboljšava efikasnost. U odnosu na korov u ranoj fazi razvoja
Vreme primene
Jednokratno: u ranoj fazi posle nicanja, kada je usev dostigao stadijum 2-3 prava lista (2 lista cela - prva troliska (12 BBCH) Dvokratno: prvo: kada pasulj ima 2 cela lista (12 BBCH) kada grašak ima prvi ceo list Drugo: 7-14 dana nakon prvog.
Broj primena
Jednom (dva puta u dvokratnoj primeni) u toku godine na istoj povrišini.
Karenca
35 dana
Back
Pasulj - Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene
Jednokratno: 1,25 L/ha Dvokratno: 0,625+0,625 L/ha Dodatak 0,25-0,3 L okvašivača Dash na 100 L rastvora poboljšava efikasnost.
Vreme primene
U odnosu na usev Jednokratno: u ranoj fazi posle nicanja, kada je usev dostigao stadijum 2-3 prava lista (2 lista cela - prva troliska (12 BBCH) Dvokratno: prvo: kada pasulj ima 2 cela lista (12 BBCH) kada grašak ima prvi ceo list Drugo: 7-14 dana nakon prvog. U odnosu na korov u ranoj fazi razvoja
Broj primena
Jednom (dva puta u dvokratnoj primeni) u toku godine na istoj povrišini.
Karenca
35 dana
Back
Soja - Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene
Jednokratno: 1,9 L/ha Dvokratno: 0,95+0,95 L/ha Dodatak 0,25-0,3 L okvašivača Dash na 100 L rastvora poboljšava efikasnost.
Vreme primene
U odnosu na usev Jednokratno: u ranoj fazi posle nicanja, kada je soja dostigla stadijum prve troliske. Dvokratno: prvo: do faze kada soja razvija prvu trolisku (11 BBCH) drugo: 7-14 dana nakon prvog. U odnosu na korov u ranoj fazi razvoja
Broj primena
Jednom (dva puta u dvokratnoj primeni) u toku godine na istoj povrišini.
Karenca
60 dana

Zašto Corum®?

Primena Corum® herbicida

Corum® je jedini herbicid na tržištu formulisan specijalno za soju. Na najselektivniji način suzbija širokolisne korove i jednogodišnje travne korove i predstavlja kompletno rešenje za post-em tretman.

Primena

Kada soja nikne, a jave se korovi, treba koristiti herbicide koji su nežni prema soji a oštri prema korovima. Corum® se može primeniti odjednom- u dozi 1,8 l/ha + 1,0 l/ha okvašivača Dash® ukoliko na parceli imamo ujednačeno nicanje korova. U praksi se pokazalo da korovi uglavnom niču neujednačeno, te kao rešenje za produženo nicanje korova preporučujemo tzv.split aplikaciju- 2x Corum® 0,9 l/ha + Dash® 0,5 l/ha.

Suzbijanje rezistentnih korova u soji

Poslednjih godina pojavili su se korovi koji su otporni na primenu nekih herbicida u post-em tretmanu. Zahvaljujući kombinaciji dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja, Corum® predstavlja važan alat u suzbijanju rezistentnih korova.

Corum + Dash

Corum® se obavezno primenjuje uz okvašivač Dash®.

Dash® dodatno povećava efikasnost tako što:

  • poboljšava usvajanje herbicida
  • omogućava pravilan raspored kapi na površini lista
  • poboljšava delotvornost herbicida, posebno u suvim uslovima.

U uslovima suše i pri visokim temperaturama, korov formira deblju voštanu prevlaku na listovima kako bi sprečio preteranu transpiraciju, odnosno gubitak vode. Istovremeno, ovakva voštana prevlaka otežava i prodiranje herbicida unutar lista korova, što u značajnoj meri može umanjiti efikasnost. U takvim situacijama, primena okvašivača Dash® uz herbicid Corum® može odigrati ključnu ulogu jer se na taj način pojačava i ubrzava usvajanje herbicida. Primena kombinacije Corum® + Dash® pravi realnu razliku u polju i daje nenadoknadivu prednost u poređenju sa samostalnom primenom drugih herbicida.

Saznajte više o ekspertskim savetima direktno sa terena

Top