Home
Poljoprivreda

Corum® - Snažan prema korovu, nežan prema soji

Jedini herbicid na tržištu formulisan specijalno samo za soju. Sve rizike svodi na minimum i osigurava efikasnu, bezbednu i isplativu zaštitu soje.

Prednosti primene

  • Neuporediv - formulacija razvijena specijalno za soju
  • Bezbedan - bez stresa za soju i u najranijim fazama primene
  • Jednostavan - kompletno rešenje za širokolisne i travne korove

Detalji

Naziv Corum®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l Bentazon, 22,4 g/l Imazamoks
Napomene

Dosada najjači herbicid za suzbijanje korova u soji.

Sistemični herbicid.

Lucerka

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,25 l/ha ili split aplikacija 0,63 l/ha + 0,63 l/ha Količina vode: 100-400 l/ha Kod jednokratkad je lucerka visince 5-10 cm. Kod split aplikacije prvi tretman kad je lucerka visine 5-10 cm, a drugi 7-14 dana nakon prvog. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi Dvokratno: 0,9 + 0,9 l/ha + okvašivač Dash® (0,5+0,5 l/ha) Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi 1-3 trolista (faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazi od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Naziv Corum®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l Bentazon, 22,4 g/l Imazamoks
Napomene

Dosada najjači herbicid za suzbijanje korova u soji.

Sistemični herbicid.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,25 l/ha ili split aplikacija 0,63 l/ha + 0,63 l/ha Količina vode: 100-400 l/ha Kod jednokratkad je lucerka visince 5-10 cm. Kod split aplikacije prvi tretman kad je lucerka visine 5-10 cm, a drugi 7-14 dana nakon prvog. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi Dvokratno: 0,9 + 0,9 l/ha + okvašivač Dash® (0,5+0,5 l/ha) Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja u fazi 1-3 trolista (faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova u fazi od kotiledona do 4 lista (optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana. Obezbeđena vremenom primene (OVP)
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Bezbednosni list Bezbednosni list
Preuzmite Brošura: Ratarstvo 2021

Zašto Corum®?

Primena Corum® herbicida

Corum® je jedini herbicid na tržištu formulisan specijalno za soju. Na najselektivniji način suzbija širokolisne korove i jednogodišnje travne korove i predstavlja kompletno rešenje za post-em tretman.

Primena

Kada soja nikne, a jave se korovi, treba koristiti herbicide koji su nežni prema soji a oštri prema korovima. Corum® se može primeniti odjednom- u dozi 1,8 l/ha + 1,0 l/ha okvašivača Dash® ukoliko na parceli imamo ujednačeno nicanje korova. U praksi se pokazalo da korovi uglavnom niču neujednačeno, te kao rešenje za produženo nicanje korova preporučujemo tzv.split aplikaciju- 2x Corum® 0,9 l/ha + Dash® 0,5 l/ha.

Suzbijanje rezistentnih korova u soji

Poslednjih godina pojavili su se korovi koji su otporni na primenu nekih herbicida u post-em tretmanu. Zahvaljujući kombinaciji dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja, Corum® predstavlja važan alat u suzbijanju rezistentnih korova.

Corum + Dash

Corum® se obavezno primenjuje uz okvašivač Dash®.

Dash® dodatno povećava efikasnost tako što:

  • poboljšava usvajanje herbicida
  • omogućava pravilan raspored kapi na površini lista
  • poboljšava delotvornost herbicida, posebno u suvim uslovima.

U uslovima suše i pri visokim temperaturama, korov formira deblju voštanu prevlaku na listovima kako bi sprečio preteranu transpiraciju, odnosno gubitak vode. Istovremeno, ovakva voštana prevlaka otežava i prodiranje herbicida unutar lista korova, što u značajnoj meri može umanjiti efikasnost. U takvim situacijama, primena okvašivača Dash® uz herbicid Corum® može odigrati ključnu ulogu jer se na taj način pojačava i ubrzava usvajanje herbicida. Primena kombinacije Corum® + Dash® pravi realnu razliku u polju i daje nenadoknadivu prednost u poređenju sa samostalnom primenom drugih herbicida.

Saznajte više o ekspertskim savetima direktno sa terena

Corum® Programi zaštite

Top