Home
Poljoprivreda

Basagran® - Rešenje bez kojeg se ne može

Suzbija veliki broj jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u velikom broju kultura, a posebno je značajan njegov doprinos u soji.

Prednosti primene

1. Važna karika u zaštiti od najtvrdokornijih korova u soji

2. Posebno je značajan u slučajevima pojave rezistencije (ambrozija i štir) i veće prisutnosti višegodišnjih širokolisnih korova

3. Brzo kontaktno delovanje i trenutno zaustavljanje porasta korova

4. Bezbedan za gajeni usev

5. Ne ograničava plodored

Detalji

Naziv Basagran®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l Bentazon

Basagran® je selektivni, kontaktni herbicid u usevima kukuruza, soje, krompira, graška i lucerke (zasnovane) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina, dihlorpropa, MCPA, MCPB, mekoprop, imazetapir i dikambe. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.

Krompir

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha, Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Krompir kada su visine oko 10 - 15 cm. 42 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Do petog razvijenog lista. 63 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada je visine 10-15 cm 63 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 1,5 - 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Grašak kada su visine oko 8-10 cm 42 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 1,1 - 1,2 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. U fazi od prve do treće troliske. 63 dana
Naziv Basagran®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l Bentazon

Basagran® je selektivni, kontaktni herbicid u usevima kukuruza, soje, krompira, graška i lucerke (zasnovane) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina, dihlorpropa, MCPA, MCPB, mekoprop, imazetapir i dikambe. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha, Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Krompir kada su visine oko 10 - 15 cm. 42 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Do petog razvijenog lista. 63 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada je visine 10-15 cm 63 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 1,5 - 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Grašak kada su visine oko 8-10 cm 42 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 1,1 - 1,2 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. U fazi od prve do treće troliske. 63 dana
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Bezbednosni list Bezbednosni list

Zašto Basagran®?

Basagran® - Ponuda sezone za proizvođače soje

Basagran® je savršeno formulisan, efikasan, selektivan i pre svega originalan BASF preparat. Od ove sezone, u okviru naše specijalne promotivne akcije, Basagran® će biti u ponudi po NOVOJ, SNIŽENOJ ceni. Sada je idealna prilika da u soji primenite rešenje koje je ORIGINALNO, PROVERENO i ISPLATIVO.

Top