Home
Poljoprivreda

Basagran®

Herbicidi

Prednosti primene

1. brzo i sigurno delovanje na svim temperaturama

2. ne ostavlja rezidue

3. primena u velikom broju kultura

Detalji

Naziv Basagran®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l bentazon

Basagran® je selektivni, kontaktni herbicid u usevima kukuruza, soje, krompira, graška i lucerke (zasnovane) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina, dihlorpropa, MCPA, MCPB, mekoprop, imazetapir i dikambe. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.

Krompir

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha, Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Krompir kada su visine oko 10 - 15 cm. 42 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Do petog razvijenog lista. 63 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada je visine 10-15 cm 63 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 1,5 - 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Grašak kada su visine oko 8-10 cm 42 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 1,1 - 1,2 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. U fazi od prve do treće troliske. 63 dana
Naziv Basagran®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l bentazon

Basagran® je selektivni, kontaktni herbicid u usevima kukuruza, soje, krompira, graška i lucerke (zasnovane) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina, dihlorpropa, MCPA, MCPB, mekoprop, imazetapir i dikambe. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha, Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Krompir kada su visine oko 10 - 15 cm. 42 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Do petog razvijenog lista. 63 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 2,0 l/ha Kada je visine 10-15 cm 63 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 1,5 - 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Grašak kada su visine oko 8-10 cm 42 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 1,1 - 1,2 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. U fazi od prve do treće troliske. 63 dana
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Top