Basagran® - Rešenje bez kojeg se ne može

Basagran® je sredstvo protiv širokolisnog korova, suzbija veliki broj jednogošnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u velikom broju kultura, a posebno je značajan njegov doprinos u soji.

Basagran® - Rešenje bez kojeg se ne može

Basagran® je sredstvo protiv širokolisnog korova, suzbija veliki broj jednogošnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u velikom broju kultura, a posebno je značajan njegov doprinos u soji.


Prednosti primene

  • Sredstvo protiv širokolisnih korova u soji, predstavlja važnu kariku u zaštiti od najtvrdokornijih vrsta korova
  • Basagran® herbicid protiv ambrozije i štira posebno je značajan u slučajevima pojave rezistencije ove dve vrste korova
  • Efikasan je i kod veće prisutnosti višegodišnjih širokolisnih korova
  • Brzo kontaktno delovanje i trenutno zaustavljanje porasta korova
  • Bezbedan za gajeni usev
  • Ne ograničava plodored

Detalji

Specifikacije:

Naziv Basagran®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l Bentazon
Napomene

Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u velikom broju useva.

Način delovanja

Basagran® je selektivni, kontaktni herbicid u usevima kukuruza, soje, krompira, graška i lucerke (zasnovane) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina, dihlorpropa, MCPA, MCPB, mekoprop, imazetapir i dikambe. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.

Širokolisni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2,0 l/ha, Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Krompir kada su visine oko 10 - 15 cm. jednom, na istoj površini u istoj godini 42 dana
Širokolisni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Do petog razvijenog lista. jednom, na istoj površini u istoj godini 63 dana
Širokolisni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2,0 l/ha Kada je visine 10-15 cm - 63 dana
Širokolisni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 - 2,0 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Grašak kada su visine oko 8-10 cm jednom, na istoj površini u istoj godini 42 dana
Širokolisni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,1 - 1,2 l/ha Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. U fazi od prve do treće troliske. jednom, na istoj površini u istoj godini 63 dana

Specifikacije:

Naziv Basagran®
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 480 g/l Bentazon
Napomene

Herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u velikom broju useva.

Način delovanja

Basagran® je selektivni, kontaktni herbicid u usevima kukuruza, soje, krompira, graška i lucerke (zasnovane) za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa preparatima na bazi atrazina, dihlorpropa, MCPA, MCPB, mekoprop, imazetapir i dikambe. Ne sme se mešati sa preparatima na bazi setoksidima i organofosfornim insekticidima.

Back
Krompir - Širokolisni korovi
Količina primene
2,0 l/ha,
Vreme primene
Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Krompir kada su visine oko 10 - 15 cm.
Broj primena
jednom, na istoj površini u istoj godini
Karenca
42 dana
Back
Kukuruz šećerac - Širokolisni korovi
Količina primene
2,0 l/ha
Vreme primene
Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Do petog razvijenog lista.
Broj primena
jednom, na istoj površini u istoj godini
Karenca
63 dana
Back
Lucerka - Širokolisni korovi
Količina primene
2,0 l/ha
Vreme primene
Kada je visine 10-15 cm
Broj primena
-
Karenca
63 dana
Back
Običan grašak - Širokolisni korovi
Količina primene
1,5 - 2,0 l/ha
Vreme primene
Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. Grašak kada su visine oko 8-10 cm
Broj primena
jednom, na istoj površini u istoj godini
Karenca
42 dana
Back
Soja - Širokolisni korovi
Količina primene
1,1 - 1,2 l/ha
Vreme primene
Kada su korovi u fazi 2-6 razvijena lista. U fazi od prve do treće troliske.
Broj primena
jednom, na istoj površini u istoj godini
Karenca
63 dana

Zašto Basagran®?

Suzbija veliki broj jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u velikom broju kultura, a posebno je značajan njegov doprinos u soji.

Basagran® - Zaštita soje od korova po promotivnim cenama

Basagran® je savršeno formulisan, efikasan, selektivan i pre svega originalan BASF preparat. Od ove sezone, u okviru naše specijalne promotivne akcije, Basagran® će biti u ponudi po NOVOJ, SNIŽENOJ ceni. Sada je idealna prilika da u soji primenite rešenje koje je ORIGINALNO, PROVERENO i ISPLATIVO.

BASF Agro Patrola - Sprečite razvoj rezistentnih korova u soji uz BASAGRAN®!

S obzirom na duži period razvoja soje usled hladnijeg vremena, zajedno sa biljkom počeli su da se razvijaju i korovi. Na parcelama su već prisutni korovi poput ambrozije, abutilona, čička i mnogi drugi. Oni se trenutno nalaze u fazi razvoja od kotiledona do prvog para pravih listova i u ovom periodu korovi su najosetljiviji na herbicid.

Upravo sada je pravi trenutak da iskoristite rešenje bez kog se ne može i koje će preduprediti razvoj korova u usevima soje - herbicid Basagran®. Ovaj herbicid je osnova rešenja protiv pojave rezistentnih korova u soji, kao što su štir i ambrozija. Basagran®, sredstvo protiv širokolisnog korova, i kao selektivni herbicid on je izuzetno efikasan, ali pre svega bezbedan po soju.

Osim delovanja protiv jednogodišnjih korova, Basagran® može da spreči razvoj višegodišnjih korova, kakva je korov palamida. Originalan, proveren i isplativ, ovo je herbicid koji će vam osigurati uspešnu žetvu.

Basagran® Programi zaštite

Top