Home
Poljoprivreda

Frontier® Super - Da korovi ne ugledaju svetlost dana

Nezamenljiv alat u borbi protiv rezistencije.

Prednosti primene

  • Suzbija najvažnije travne i značajne širokolisne korove
  • Nezamenljiv alat u borbi protiv otpornih korova
  • Manja zavisnost od nepovoljnih vremenskih uslova
  • Idealan partner sa preparatima na bazi metribuzina u borbi protiv ambrozije i drugih širokolisnih korova

Detalji

Naziv Frontier® Super
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 720 g/l Dimetenamid-p

Frontier® Super deluje preko korenčića korova koji niču ili su tek iznikli. Korovi odumiru, a zemljište ostaje nezakorovljeno, što usevu osigurava nesmetan rast i razvoj. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier® Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

Ekonomičnost primene:

Zbog povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških osobina ima znatne prednosti u poređenju sa drugim poznatim preparatima iste namene:

- visoka selektivnost - primena na više kultura

- širok spektar - deluje i na travne i na širokolisne korove

Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (kiše) formira se pokorica i kada dođe do zahlađenja (ispod 10˚C), može da se pojavi prolazno depresivno delovanje - kratkotrajni zastoj u porastu useva.

Može se mešati sa drugim herbicidima koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja i to u: kukuruzu sa preparatima na bazi atrazina, linurona, izoksaflutola, flumioksazina i pendimetalina, suncokretu sa preparatima na bazi azafenidina, linurona, prometrina, flumioksazina i fluhloridona, soji sa preparatima na bazi flumioksazina, klomazona, linurona, prometrina, imazetapira i metribuzina, krompiru sa preparatima na bazi metribuzina, fluhloridona, linurona i prometrina, šećernoj repi sa preparatima na bazi metamitrona i hloridazona.

Krompir

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Naziv Frontier® Super
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 720 g/l Dimetenamid-p

Frontier® Super deluje preko korenčića korova koji niču ili su tek iznikli. Korovi odumiru, a zemljište ostaje nezakorovljeno, što usevu osigurava nesmetan rast i razvoj. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier® Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

Ekonomičnost primene:

Zbog povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških osobina ima znatne prednosti u poređenju sa drugim poznatim preparatima iste namene:

- visoka selektivnost - primena na više kultura

- širok spektar - deluje i na travne i na širokolisne korove

Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (kiše) formira se pokorica i kada dođe do zahlađenja (ispod 10˚C), može da se pojavi prolazno depresivno delovanje - kratkotrajni zastoj u porastu useva.

Može se mešati sa drugim herbicidima koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja i to u: kukuruzu sa preparatima na bazi atrazina, linurona, izoksaflutola, flumioksazina i pendimetalina, suncokretu sa preparatima na bazi azafenidina, linurona, prometrina, flumioksazina i fluhloridona, soji sa preparatima na bazi flumioksazina, klomazona, linurona, prometrina, imazetapira i metribuzina, krompiru sa preparatima na bazi metribuzina, fluhloridona, linurona i prometrina, šećernoj repi sa preparatima na bazi metamitrona i hloridazona.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva OVP
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Bezbednosni list Bezbednosni list
Brošura Brošura
Top