Frontier® Super - zemljišni herbicid za zaštitu soje

Da korovi ne ugledaju svetlost dana

Nezamenljiv alat u borbi protiv rezistencije.

Frontier® Super - zemljišni herbicid za zaštitu soje

Da korovi ne ugledaju svetlost dana

Nezamenljiv alat u borbi protiv rezistencije.


Prednosti primene

  • Suzbija najvažnije travne i značajne širokolisne korove
  • Nezamenljiv alat u borbi protiv otpornih korova
  • Manja zavisnost od nepovoljnih vremenskih uslova
  • Idealan partner sa preparatima na bazi metribuzina u borbi protiv ambrozije i drugih širokolisnih korova

Detalji

Specifikacije:

Naziv Frontier® Super
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 720 g/l Dimetenamid-p
Napomene

Zemljišni herbicid za suzbijanje korova u usevu šećerne repe, kukuruza, soje, suncokreta i krompira.

Način delovanja

Frontier® Super deluje preko korenčića korova koji niču ili su tek iznikli. Korovi odumiru, a zemljište ostaje nezakorovljeno, što usevu osigurava nesmetan rast i razvoj. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier® Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

Ekonomičnost primene:

Zbog povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških osobina ima znatne prednosti u poređenju sa drugim poznatim preparatima iste namene:

- visoka selektivnost - primena na više kultura

- širok spektar - deluje i na travne i na širokolisne korove

Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (kiše) formira se pokorica i kada dođe do zahlađenja (ispod 10˚C), može da se pojavi prolazno depresivno delovanje - kratkotrajni zastoj u porastu useva.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa drugim herbicidima koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja i to u: kukuruzu sa preparatima na bazi atrazina, linurona, izoksaflutola, flumioksazina i pendimetalina, suncokretu sa preparatima na bazi azafenidina, linurona, prometrina, flumioksazina i fluhloridona, soji sa preparatima na bazi flumioksazina, klomazona, linurona, prometrina, imazetapira i metribuzina, krompiru sa preparatima na bazi metribuzina, fluhloridona, linurona i prometrina, šećernoj repi sa preparatima na bazi metamitrona i hloridazona.

Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine OVP
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine OVP
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine OVP
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine OVP
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva Jednom, na istoj površini u toku godine OVP

Specifikacije:

Naziv Frontier® Super
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 720 g/l Dimetenamid-p
Napomene

Zemljišni herbicid za suzbijanje korova u usevu šećerne repe, kukuruza, soje, suncokreta i krompira.

Način delovanja

Frontier® Super deluje preko korenčića korova koji niču ili su tek iznikli. Korovi odumiru, a zemljište ostaje nezakorovljeno, što usevu osigurava nesmetan rast i razvoj. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier® Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeđuje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

Ekonomičnost primene:

Zbog povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških osobina ima znatne prednosti u poređenju sa drugim poznatim preparatima iste namene:

- visoka selektivnost - primena na više kultura

- širok spektar - deluje i na travne i na širokolisne korove

Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (kiše) formira se pokorica i kada dođe do zahlađenja (ispod 10˚C), može da se pojavi prolazno depresivno delovanje - kratkotrajni zastoj u porastu useva.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa drugim herbicidima koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja i to u: kukuruzu sa preparatima na bazi atrazina, linurona, izoksaflutola, flumioksazina i pendimetalina, suncokretu sa preparatima na bazi azafenidina, linurona, prometrina, flumioksazina i fluhloridona, soji sa preparatima na bazi flumioksazina, klomazona, linurona, prometrina, imazetapira i metribuzina, krompiru sa preparatima na bazi metribuzina, fluhloridona, linurona i prometrina, šećernoj repi sa preparatima na bazi metamitrona i hloridazona.

Back
Krompir - Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene
1,0 - 1,4 l/ha
Vreme primene
Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva
Broj primena
Jednom, na istoj površini u toku godine
Karenca
OVP
Back
Kukuruz - Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene
1,0 - 1,4 l/ha
Vreme primene
Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva
Broj primena
Jednom, na istoj površini u toku godine
Karenca
OVP
Back
Šećerna repa - Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene
1,0 - 1,4 l/ha
Vreme primene
Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva
Broj primena
Jednom, na istoj površini u toku godine
Karenca
OVP
Back
Soja - Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene
1,0 - 1,4 l/ha
Vreme primene
Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva
Broj primena
Jednom, na istoj površini u toku godine
Karenca
OVP
Back
Suncokreti - Jednogodišnji širokolisni i travni korovi
Količina primene
1,0 - 1,4 l/ha
Vreme primene
Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva
Broj primena
Jednom, na istoj površini u toku godine
Karenca
OVP

Zašto Frontier® Super?

Uspešna borba sa korovima u soji kreće sa herbicidom Frontier® Super

Visok pritisak korova i utvrđen problem rezistencije određenih korova na ALS inhibitore, ukazuje na potrebu za promenom pristupa u zaštiti soje od korova.

Više ne govorimo o osnovnom i korektivnom tretmanu već o strategiji suzbijanja korova.

Primenom zemljišnog herbicida odlažemo prvi tretman u soji za pravi trenutak i manje štete po usev. Proizvod primenjen nakon setve a pre nicanja osigurava neometani rast soje u kritičnom periodu odmah nakon setve.

Frontier® Super suzbija najvažnije travne i značajne širokolisne korove.

Proizvod se u široj praksi često shvata kao herbicid koji suzbija samo travne korove međutim osim spektra travnih korova, on izvrsno suzbija ambroziju, štir, pepeljuga i kereće grožđe.

Frontier® Super je nezamjenjiv alat u borbi protiv otpornih korova.

U Srbiji je potvrđeno prisustvo rezistentnih korova na ALS herbicide, ambrozije i štira. Frontier® Super je herbicid sa drugačijim načinom delovanja i odlično suzbija i rezistentne korove.

Sprečava širenje otpornih korova i istovremeno osigurava da do pojave rezistencije uopšte ne dođe.

Frontier® Super je manje zavisan od nepovoljnih vremenskih uslova.

Klasični zemljišni herbicidi za svoju aktivaciju trebaju minimalno 20 mm kiše i to u roku par dana nakon primene. Proizvod je herbicid koji treba duplo manje kiše za aktivaciju i zato herbicidni učinak neće izostati.

Proizvod je idealan partner drugim herbicidima na bazi metribuzina u borbi protiv ambrozije i drugih širokolisnih korova.

Top