Pictor®

Garancija za viši prinos

Pictor®

Garancija za viši prinos


Prednosti primene

  • Premium fungicid za suncokret i uljanu repicu
  • Efikasno suzbija prouzrokovače crne pegavosti, bele i sive truleži
  • Pozitivno utiče na kondiciju biljke
  • Omogućava ujednačeno dozrevanje i stvara preduslove za bolji prinos

Detalji

Specifikacije:

Naziv Pictor®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 200 g/l Dimoksistrobin, 200 g/l Boskalid
Napomene

Fungicid koji se primenjuje u usevu suncokreta i uljane repice za suzbijanje sive i bele truleži.

Promet i distribucija proizvoda do: 05.09.2025
Primena proizvoda do: 05.12.2025

Način delovanja

Način primene i količina tečnosti je sledeći: prskanje ili orošavanje uz utrošak 400 I/ha tečnosti za traktorsko tretiranje, a 70-80 I/ha za avio tretiranje.

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda). Brzina vetra ne sme da bude veća od 2-3 m/s. Rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

Mogućnost mešanja

Ne sme se mešati sa prepartima na bazi malationa, endosulfana i hlorpirifosa.

Bela trulež
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,3 - 0,5 l/ha Pre (BBCH 31-51) i posle cvetanja (BBCH 61-69) Dva puta u toku godine na istoj površini 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,3 - 0,5 l/ha Pre (BBCH 31-51) i posle cvetanja (BBCH 61-69) Crna pegavost 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,3 - 0,5 l/ha Pre (BBCH 31-51) i posle cvetanja (BBCH 61-69) Dva puta u toku godine na istoj površini 28 dana
Bela trulež
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,3 - 0,5 l/ha Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje: Prvo tretiranje: tokom fenofaze butona Drugo tretiranje: u fenofazi punog cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,3 - 0,5 l/ha Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje: Prvo tretiranje: tokom fenofaze butona Drugo tretiranje: u fenofazi punog cvetanja Crna pegavost 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,3 - 0,5 l/ha Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje: Prvo tretiranje: tokom fenofaze butona Drugo tretiranje: u fenofazi punog cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini 28 dana

Specifikacije:

Naziv Pictor®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 200 g/l Dimoksistrobin, 200 g/l Boskalid
Napomene

Fungicid koji se primenjuje u usevu suncokreta i uljane repice za suzbijanje sive i bele truleži.

Promet i distribucija proizvoda do: 05.09.2025
Primena proizvoda do: 05.12.2025

Način delovanja

Način primene i količina tečnosti je sledeći: prskanje ili orošavanje uz utrošak 400 I/ha tečnosti za traktorsko tretiranje, a 70-80 I/ha za avio tretiranje.

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda). Brzina vetra ne sme da bude veća od 2-3 m/s. Rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

Mogućnost mešanja

Ne sme se mešati sa prepartima na bazi malationa, endosulfana i hlorpirifosa.

Back
Repica/repa - Bela trulež
Količina primene
0,3 - 0,5 l/ha
Vreme primene
Pre (BBCH 31-51) i posle cvetanja (BBCH 61-69)
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini
Karenca
28 dana
Količina primene
0,3 - 0,5 l/ha
Vreme primene
Pre (BBCH 31-51) i posle cvetanja (BBCH 61-69)
Broj primena
Crna pegavost
Karenca
28 dana
Količina primene
0,3 - 0,5 l/ha
Vreme primene
Pre (BBCH 31-51) i posle cvetanja (BBCH 61-69)
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini
Karenca
28 dana
Back
Suncokreti - Bela trulež
Količina primene
0,3 - 0,5 l/ha
Vreme primene
Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje: Prvo tretiranje: tokom fenofaze butona Drugo tretiranje: u fenofazi punog cvetanja
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini
Karenca
28 dana
Količina primene
0,3 - 0,5 l/ha
Vreme primene
Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje: Prvo tretiranje: tokom fenofaze butona Drugo tretiranje: u fenofazi punog cvetanja
Broj primena
Crna pegavost
Karenca
28 dana
Količina primene
0,3 - 0,5 l/ha
Vreme primene
Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje: Prvo tretiranje: tokom fenofaze butona Drugo tretiranje: u fenofazi punog cvetanja
Broj primena
Dva puta u toku godine na istoj površini
Karenca
28 dana
Top