Home
Poljoprivreda

Pictor®

Garancija za viši prinos

Prednosti primene

- premium fungicid za suncokret i uljanu repicu

- efikasno suzbija prouzrokovače crne pegavosti, bele i sive truleži

- pozitivno utiče na kondiciju biljke

- omogućava ujednačeno dozrevanje i stvara preduslove za bolji prinos

Opšte informacije

Naziv Pictor®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 200 g/l Dimoxystrobin, 200 g/l Boskalid

Način primene i količina tečnosti je sledeći: prskanje ili orošavanje uz utrošak 400 I/ha tečnosti za traktorsko tretiranje, a 70-80 I/ha za avio tretiranje.

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata, a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta voda). Brzina vetra ne sme da bude veća od 2-3 m/s. Rubne zone (200-500m) se tretiraju sa zemlje.

Ne sme se mešati sa prepartima na bazi malationa, endosulfana i hlorpirifosa.

Repica/repa

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bela trulež 0,3 - 0,5 l/ha Pre (BBCH 31-51) i posle cvetanja (BBCH 61-69) Dva puta u toku godine na istoj površini
Pegavost 0,3 - 0,5 l/ha Pre (BBCH 31-51) i posle cvetanja (BBCH 61-69) Crna pegavost
Siva trulež 0,3 - 0,5 l/ha Pre (BBCH 31-51) i posle cvetanja (BBCH 61-69) Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bela trulež 0,3 - 0,5 l/ha Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje: Prvo tretiranje: tokom fenofaze butona Drugo tretiranje: u fenofazi punog cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Pegavost 0,3 - 0,5 l/ha Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje: Prvo tretiranje: tokom fenofaze butona Drugo tretiranje: u fenofazi punog cvetanja Crna pegavost
Siva trulež 0,3 - 0,5 l/ha Preventivno, pre sticanja uslova za zaražavanje: Prvo tretiranje: tokom fenofaze butona Drugo tretiranje: u fenofazi punog cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Top