Revyvit ® - U pravi čas!

Uz Revyvit osigurajte brzo, oštro i pouzdano delovanje u svim uslovima! Revyvit predstavlja novu snagu u borbi protiv cerkospore i moćno je rešenje za zdrav list i stabilan prinos korena i šećera!

Revyvit ® - U pravi čas!

Uz Revyvit osigurajte brzo, oštro i pouzdano delovanje u svim uslovima! Revyvit predstavlja novu snagu u borbi protiv cerkospore i moćno je rešenje za zdrav list i stabilan prinos korena i šećera!


Prednosti primene

  • Nova snaga u borbi protiv cerkospore i širenja rezistencije
  • Pouzdan u svim vremenskim uslovima
  • Moćno rešenje za zdrav list i stabilan prinos korena i šećera

Detalji

Specifikacije:

Naziv Revyvit®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Revysol® (mefentrifluconazole)

Način delovanja

Revyvit® je fungicid preventivnog i kurativnog delovanja, namenjen suzbijanju prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe Cercospora beticola.

Napomena: Revyvit® se OBAVEZNO mora primenjivati u kombinaciji sa kontaktnim fungicidom (na bazi bakra ili mankozeba).

Pegavost lista šećerne repe
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 L/ha U fenofazi od potpunog zatvaranja redova (oko 90% biljaka zatvorilo red) dok koren ne dostigne veličinu za vađenje (fenofaze 39-49 BBCH skale). 2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana 28 dana

Specifikacije:

Naziv Revyvit®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Revysol® (mefentrifluconazole)

Način delovanja

Revyvit® je fungicid preventivnog i kurativnog delovanja, namenjen suzbijanju prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe Cercospora beticola.

Napomena: Revyvit® se OBAVEZNO mora primenjivati u kombinaciji sa kontaktnim fungicidom (na bazi bakra ili mankozeba).

Back
Šećerna repa - Pegavost lista šećerne repe
Količina primene
1,5 L/ha
Vreme primene
U fenofazi od potpunog zatvaranja redova (oko 90% biljaka zatvorilo red) dok koren ne dostigne veličinu za vađenje (fenofaze 39-49 BBCH skale).
Broj primena
2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana
Karenca
28 dana

Zašto Revyvit®?

Više o Revyvit fungicidu pogledajte OVDE .

  • Fungicid sa jedinstvenim FlexyPOWER molekulom, koji omogućava mnogostruko snažnije vezivanje za patogena u odnosu na dosadašnje triazole.
  • Superiorna formulacija omogućava pouzdano delovanje i u nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine.
  • Idealan alat u borbi protiv rezistentnih sojeva cerkospore, naročito u uslovima kada imamo nedovoljan broj drugih rešenja na raspolaganju.
  • Odlično suzbija i druge značajne bolesti šećerne repe.

Revyvit® - U pravi čas! Novo rešenje u borbi protiv cerkospore

Revyvit® reportaže: Jun i Septembar 2020

Top