Revyvit® - fungicid za zaštitu šećerne repe od cerkospore

Zaustavi cerkosporu i sačuvaj šećer u svojoj njivi!

Revyvit® - fungicid za zaštitu šećerne repe od cerkospore

Zaustavi cerkosporu i sačuvaj šećer u svojoj njivi!


Prednosti primene

  • Nova snaga u borbi protiv cerkospore i širenja rezistencije
  • Pouzdan u svim vremenskim uslovima
  • Moćno rešenje za zdrav list i stabilan prinos korena i šećera

Detalji

Specifikacije:

Naziv Revyvit®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Revysol® (mefentrifluconazole)

Način delovanja

Revyvit® je fungicid preventivnog i kurativnog delovanja, namenjen suzbijanju prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe Cercospora beticola.

Napomena: Revyvit® se OBAVEZNO mora primenjivati u kombinaciji sa kontaktnim fungicidom (na bazi bakra ili mankozeba).

Fusarium, vrste
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 1,25 l/ha od pojave prvog kolenca pa sve do kraja cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 31-69) Jednom u toku vegetacione sezone OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 1,25 l/ha od pojave prvog kolenca pa sve do kraja cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 31-69) Jednom u toku vegetacione sezone OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 1,25 l/ha od pojave prvog kolenca pa sve do kraja cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 31-69) Jednom u toku vegetacione sezone OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 1,25 l/ha od pojave prvog kolenca pa sve do kraja cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 31-69) Jednom u toku vegetacione sezone OVP
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,7 l/ha - 1,5 l/ha Tretirati od potpunog zatvaranja redova (listovi pokrivaju 90% zemlje), pa sve do kada koren dostiže veličinu za vaðenje (BBCH 39-49) 2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 L/ha U fenofazi od potpunog zatvaranja redova (oko 90% biljaka zatvorilo red) dok koren ne dostigne veličinu za vađenje (fenofaze 39-49 BBCH skale). 2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,7 l/ha - 1,5 l/ha Tretirati od potpunog zatvaranja redova (listovi pokrivaju 90% zemlje), pa sve do kada koren dostiže veličinu za vaðenje (BBCH 39-49) 2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,7 l/ha - 1,5 l/ha Tretirati od potpunog zatvaranja redova (listovi pokrivaju 90% zemlje), pa sve do kada koren dostiže veličinu za vaðenje (BBCH 39-49) 2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana 28 dana
Bela trulež
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1 l/ha - 1,5 l/ha u fenofazi od kada je vidljiva prva izdužena internodija pa do kraja cvetanja (BBCH 31-69) 2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1 l/ha - 1,5 l/ha u fenofazi od kada je vidljiva prva izdužena internodija pa do kraja cvetanja (BBCH 31-69) 2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1 l/ha - 1,5 l/ha u fenofazi od kada je vidljiva prva izdužena internodija pa do kraja cvetanja (BBCH 31-69) 2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1 l/ha - 1,5 l/ha u fenofazi od kada je vidljiva prva izdužena internodija pa do kraja cvetanja (BBCH 31-69) 2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana OVP
Alternaria, vrste
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 2,0 l/ha u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75) Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 2,0 l/ha u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75) Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 2,0 l/ha u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75) Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 2,0 l/ha u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75) Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 2,0 l/ha u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75) Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene OVP
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha - 2,0 l/ha u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75) Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene OVP

Specifikacije:

Naziv Revyvit®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Revysol® (mefentrifluconazole)

Način delovanja

Revyvit® je fungicid preventivnog i kurativnog delovanja, namenjen suzbijanju prouzrokovača pegavosti listova šećerne repe Cercospora beticola.

Napomena: Revyvit® se OBAVEZNO mora primenjivati u kombinaciji sa kontaktnim fungicidom (na bazi bakra ili mankozeba).

Back
Kukuruz - Fusarium, vrste
Količina primene
0,75 l/ha - 1,25 l/ha
Vreme primene
od pojave prvog kolenca pa sve do kraja cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 31-69)
Broj primena
Jednom u toku vegetacione sezone
Karenca
OVP
Količina primene
0,75 l/ha - 1,25 l/ha
Vreme primene
od pojave prvog kolenca pa sve do kraja cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 31-69)
Broj primena
Jednom u toku vegetacione sezone
Karenca
OVP
Količina primene
0,75 l/ha - 1,25 l/ha
Vreme primene
od pojave prvog kolenca pa sve do kraja cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 31-69)
Broj primena
Jednom u toku vegetacione sezone
Karenca
OVP
Količina primene
0,75 l/ha - 1,25 l/ha
Vreme primene
od pojave prvog kolenca pa sve do kraja cvetanja: svila potpuno suva (BBCH 31-69)
Broj primena
Jednom u toku vegetacione sezone
Karenca
OVP
Back
Šećerna repa - Pegavost
Količina primene
0,7 l/ha - 1,5 l/ha
Vreme primene
Tretirati od potpunog zatvaranja redova (listovi pokrivaju 90% zemlje), pa sve do kada koren dostiže veličinu za vaðenje (BBCH 39-49)
Broj primena
2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana
Karenca
28 dana
Količina primene
1,5 L/ha
Vreme primene
U fenofazi od potpunog zatvaranja redova (oko 90% biljaka zatvorilo red) dok koren ne dostigne veličinu za vađenje (fenofaze 39-49 BBCH skale).
Broj primena
2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana
Karenca
28 dana
Količina primene
0,7 l/ha - 1,5 l/ha
Vreme primene
Tretirati od potpunog zatvaranja redova (listovi pokrivaju 90% zemlje), pa sve do kada koren dostiže veličinu za vaðenje (BBCH 39-49)
Broj primena
2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana
Karenca
28 dana
Količina primene
0,7 l/ha - 1,5 l/ha
Vreme primene
Tretirati od potpunog zatvaranja redova (listovi pokrivaju 90% zemlje), pa sve do kada koren dostiže veličinu za vaðenje (BBCH 39-49)
Broj primena
2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana
Karenca
28 dana
Back
Suncokreti - Bela trulež
Količina primene
1 l/ha - 1,5 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od kada je vidljiva prva izdužena internodija pa do kraja cvetanja (BBCH 31-69)
Broj primena
2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana
Karenca
OVP
Količina primene
1 l/ha - 1,5 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od kada je vidljiva prva izdužena internodija pa do kraja cvetanja (BBCH 31-69)
Broj primena
2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana
Karenca
OVP
Količina primene
1 l/ha - 1,5 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od kada je vidljiva prva izdužena internodija pa do kraja cvetanja (BBCH 31-69)
Broj primena
2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana
Karenca
OVP
Količina primene
1 l/ha - 1,5 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od kada je vidljiva prva izdužena internodija pa do kraja cvetanja (BBCH 31-69)
Broj primena
2 puta u toku jedne vegetacione sezone intervalom od 14 dana između dva tretmana
Karenca
OVP
Back
Uljana repica - Alternaria, vrste
Količina primene
0,75 l/ha - 2,0 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75)
Broj primena
Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene
Karenca
OVP
Količina primene
0,75 l/ha - 2,0 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75)
Broj primena
Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene
Karenca
OVP
Količina primene
0,75 l/ha - 2,0 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75)
Broj primena
Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene
Karenca
OVP
Količina primene
0,75 l/ha - 2,0 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75)
Broj primena
Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene
Karenca
OVP
Količina primene
0,75 l/ha - 2,0 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75)
Broj primena
Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene
Karenca
OVP
Količina primene
0,75 l/ha - 2,0 l/ha
Vreme primene
u fenofazi od 3-8 listova (u jesen, za ozimu repicu) BBCH 13-18 ili u rano proleće u stadijumu od formirane prve internodije do pojave vidljivih, ali još uvek zatvorenih cvetnih pupoljaka na glavnoj stabljiki (BBCH 31-55) ili kada su pojedinačni cvetni pupoljci (sekundarne cvasti) vidljivi, ali još uvek zatvoreni do kada 50% mahuna dostigne svoju krajnju veličinu (BBCH 57-75)
Broj primena
Najviše 2 tretmana i biraju se dve varijante od tri preporučene
Karenca
OVP

Zašto Revyvit®?

  • Fungicid sa jedinstvenim FlexyPOWER molekulom, koji omogućava mnogostruko snažnije vezivanje za patogena u odnosu na dosadašnje triazole.
  • Superiorna formulacija omogućava pouzdano delovanje i u nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine.
  • Idealan alat u borbi protiv rezistentnih sojeva cerkospore, naročito u uslovima kada imamo nedovoljan broj drugih rešenja na raspolaganju.
  • Odlično suzbija i druge značajne bolesti šećerne repe.

Revyvit® - U pravi čas! Novo rešenje u borbi protiv cerkospore

Revyvit® reportaže sa terena

Top