Sercadis® Plus - fungicid za dugotrajnu zaštitu povrća

Specijalista za povrće

Sercadis® Plus je registrovan u velikom broju povrtarskih kultura, za suzbijanje prouzrokovača oboljenja tipa: pegavosti lišća, stabla i plodova, pepelnica, bele truleži.

Sercadis® Plus - fungicid za dugotrajnu zaštitu povrća

Specijalista za povrće

Sercadis® Plus je registrovan u velikom broju povrtarskih kultura, za suzbijanje prouzrokovača oboljenja tipa: pegavosti lišća, stabla i plodova, pepelnica, bele truleži.


Prednosti primene

  • Idealna kombinacija dve aktivne materije i novi mehanizam delovanja, obezbeđuje širok spektar delovanja u velikom broju povrtarskih kultura
  • Suzbija prouzrokovače pepelnice, alternarije, pegavosti lišća i crne truleži
  • Brzo delovanje i zaštita novog porasta
  • Kratka karenca

Detalji

Specifikacije:

Naziv Sercadis® Plus
Formulacija koncetrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad), 50 g/l Difenokonazol
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1.0L/ha U fenofazi od početka formiranje glavice: dva najmlađa lista nisu razvijena do pune zrelosti (BBCH 41-91) - 14 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) - 7 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) - 3 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2.0L/ha U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rađljika (kultivatori sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-89) - 7 dana
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,2 l/ha U fenofazi od otvaranj pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) - 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,72 l/ha U fenofazi od otvaranja pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) - 35 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,6 l/ha U fenofazi od otvaranj prvih cvetova do drugog roda (više plodova ovojenih) (BBCH 60-89) - 1 dan
Bolest lista, stabla
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) - 3 dana
Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 l/ha U fenofazi kada se 80% biljaka dodiruje u redovima do fenofaze kada bobice prve oplodnje venu i suše se, seme je tamno (BBCH 38-89) - 3 dana
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,2 l/ha U fenofazi od otvaranj pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) - 35 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1.0L/ha U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89) - 3 dana
Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1 l/ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14-89) - 3 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
- U fenofazi od četvrtog lista do pune zrelosti: plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14-89) - 3 dana
Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 l/ha U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89) - 3 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,6 l/ha U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89) - 3 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1.0L/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) - 7 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1.0L/ha Od faze 3 lista do potpunog razvoja lukovice (BBCH 13-49) - 14 dana
Bela rđa
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2 l/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12-49) - 7 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,6 l/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12-49) - 7 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2.0L/ha U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rađljika (kultivatori sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-89) - 7 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) - 3 dana
Bolest lista, stabla
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) - 3 dana
Bela rđa
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2 l/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignug oblik i tvrdoća glavice) (BBCH 12-49) - 14 dana

Specifikacije:

Naziv Sercadis® Plus
Formulacija koncetrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad), 50 g/l Difenokonazol
Back
Brokoli - Pegavost
Količina primene
1.0L/ha
Vreme primene
U fenofazi od početka formiranje glavice: dva najmlađa lista nisu razvijena do pune zrelosti (BBCH 41-91)
Broj primena
-
Karenca
14 dana
Back
Bundeva - Pepelnica
Količina primene
0.6L/Ha
Vreme primene
U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
7 dana
Back
Dinja - Pepelnica
Količina primene
0.6L/Ha
Vreme primene
U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Back
Grašak - Pegavost
Količina primene
2.0L/ha
Vreme primene
U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rađljika (kultivatori sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-89)
Broj primena
-
Karenca
7 dana
Back
Jabuka - Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene
1,2 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od otvaranj pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81)
Broj primena
-
Karenca
35 dana
Količina primene
0,72 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od otvaranja pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81)
Broj primena
-
Karenca
35 dana
Back
Jagoda - Pepelnica
Količina primene
0,6 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od otvaranj prvih cvetova do drugog roda (više plodova ovojenih) (BBCH 60-89)
Broj primena
-
Karenca
1 dan
Back
Krastavac - Bolest lista, stabla
Količina primene
0.6L/Ha
Vreme primene
U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Back
Krompir - Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene
0,75 l/ha
Vreme primene
U fenofazi kada se 80% biljaka dodiruje u redovima do fenofaze kada bobice prve oplodnje venu i suše se, seme je tamno (BBCH 38-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Back
Kruška - Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene
1,2 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od otvaranj pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81)
Broj primena
-
Karenca
35 dana
Back
Paprika - Pegavost
Količina primene
1.0L/ha
Vreme primene
U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Back
Paradajz - Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene
1 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Količina primene
-
Vreme primene
U fenofazi od četvrtog lista do pune zrelosti: plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Back
Patlidžan - Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene
1,0 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Količina primene
0,6 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Back
Peršun - Pegavost
Količina primene
1.0L/ha
Vreme primene
U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49)
Broj primena
-
Karenca
7 dana
Back
Praziluk - Pegavost
Količina primene
1.0L/ha
Vreme primene
Od faze 3 lista do potpunog razvoja lukovice (BBCH 13-49)
Broj primena
-
Karenca
14 dana
Back
Šargarepa - Bela rđa
Količina primene
2 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12-49)
Broj primena
-
Karenca
7 dana
Količina primene
0,6 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12-49)
Broj primena
-
Karenca
7 dana
Back
Stočni grašak - Pegavost
Količina primene
2.0L/ha
Vreme primene
U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rađljika (kultivatori sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-89)
Broj primena
-
Karenca
7 dana
Back
Tikvice - Pepelnica
Količina primene
0.6L/Ha
Vreme primene
U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Back
Zapadno indijski krastavac - Bolest lista, stabla
Količina primene
0.6L/Ha
Vreme primene
U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89)
Broj primena
-
Karenca
3 dana
Back
Zelena salata - Bela rđa
Količina primene
2 l/ha
Vreme primene
U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignug oblik i tvrdoća glavice) (BBCH 12-49)
Broj primena
-
Karenca
14 dana
Top