Home
Poljoprivreda

Sercadis® Plus - Specijalista za povrće

Dugotrajna zaštita povrća. Sercadis® Plus je registrovan u velikom broju povrtarskih kultura, za suzbijanje prouzrokovača oboljenja tipa: pegavosti lišća, stabla i plodova, pepelnica, bele truleži.

Prednosti primene

  • Idealna kombinacija dve aktivne materije i novi mehanizam delovanja, obezbeđuje širok spektar delovanja u velikom broju povrtarskih kultura
  • Suzbija prouzrokovače pepelnice, alternarije, pegavosti lišća i crne truleži
  • Brzo delovanje i zaštita novog porasta
  • Kratka karenca

Detalji

Naziv Sercadis® Plus
Formulacija koncetrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad), 50 g/l Difenokonazol

Brokoli

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1.0L/ha U fenofazi od početka formiranje glavice: dva najmlađa lista nisu razvijena do pune zrelosti (BBCH 41-91) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pepelnica 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pepelnica 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 2.0L/ha U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rađljika (kultivatori sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-89) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 1,2 l/ha U fenofazi od otvaranj pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) 35 dana
Pepelnica 0,72 l/ha U fenofazi od otvaranja pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pepelnica 0,6 l/ha U fenofazi od otvaranj prvih cvetova do drugog roda (više plodova ovojenih) (BBCH 60-89) 1 dan
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bolest lista, stabla 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 0,75 l/ha U fenofazi kada se 80% biljaka dodiruje u redovima do fenofaze kada bobice prve oplodnje venu i suše se, seme je tamno (BBCH 38-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 1,2 l/ha U fenofazi od otvaranj pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1.0L/ha U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 1 l/ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Pepelnica U fenofazi od četvrtog lista do pune zrelosti: plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 1,0 l/ha U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89) 3 dana
Pepelnica 0,6 l/ha U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1.0L/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1.0L/ha Od faze 3 lista do potpunog razvoja lukovice (BBCH 13-49) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela rđa 2 l/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12-49) 7 dana
Pepelnica 0,6 l/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12-49) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 2.0L/ha U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rađljika (kultivatori sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-89) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pepelnica 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bolest lista, stabla 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela rđa 2 l/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignug oblik i tvrdoća glavice) (BBCH 12-49) 14 dana
Naziv Sercadis® Plus
Formulacija koncetrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad), 50 g/l Difenokonazol
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1.0L/ha U fenofazi od početka formiranje glavice: dva najmlađa lista nisu razvijena do pune zrelosti (BBCH 41-91) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pepelnica 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pepelnica 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 2.0L/ha U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rađljika (kultivatori sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-89) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 1,2 l/ha U fenofazi od otvaranj pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) 35 dana
Pepelnica 0,72 l/ha U fenofazi od otvaranja pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pepelnica 0,6 l/ha U fenofazi od otvaranj prvih cvetova do drugog roda (više plodova ovojenih) (BBCH 60-89) 1 dan
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bolest lista, stabla 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 0,75 l/ha U fenofazi kada se 80% biljaka dodiruje u redovima do fenofaze kada bobice prve oplodnje venu i suše se, seme je tamno (BBCH 38-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 1,2 l/ha U fenofazi od otvaranj pupoljka do početka sazrevanja (BBCH 53-81) 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1.0L/ha U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 1 l/ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Pepelnica U fenofazi od četvrtog lista do pune zrelosti: plodovi imaju karakterističnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 1,0 l/ha U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89) 3 dana
Pepelnica 0,6 l/ha U fenofazi od razvijenog četvrtog lista do pune zrelosti plodova (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1.0L/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećanje obima korena završeno (BBCH 12-49) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1.0L/ha Od faze 3 lista do potpunog razvoja lukovice (BBCH 13-49) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela rđa 2 l/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12-49) 7 dana
Pepelnica 0,6 l/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do faze kada je povećavanje obima korena završeno (BBCH 12-49) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 2.0L/ha U fenofazi od kada je razvijeno 5 pari listova (sa stipulama) ili pet pari rađljika (kultivatori sa manje lišća) do pune zrelosti (BBCH 15-89) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pepelnica 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bolest lista, stabla 0.6L/Ha U fenofazi od četvrtog lista do faze pune zrelosti: plodovi imaju karakteristićnu boju zrelosti (BBCH 14-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela rđa 2 l/ha U fenofazi od drugog pravog razvijenog lista do karakteristične veličine (dostignug oblik i tvrdoća glavice) (BBCH 12-49) 14 dana
Top