Home
Poljoprivreda

Signum® - Uvek dobar

Fungicid sa najširim spektrom primene na tržištu, suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voću i povrću.

Prednosti primene

  • Fungicid s najširim spektrom primene na tržištu
  • Suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voću i povrću
  • Bolji kvalitet ploda - lakše čuvanje i transport
  • Poboljšava stanje biljaka i kada nema uslova za razvoj bolesti - AgCelence® efekat

Detalji

Naziv Signum®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 67 g/l Piraklostrobin, 267 g/l Boskalid
Napomene

Fungicid širokog spektra delovanja.

Signum® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, u obliku vododisperznih granula (WG) U usevima trešnje, višnje, breskve, jagode, maline, luka, salate, krompira, paradajza, paprike, celera, peršuna, šargarepe, kajsije, borovnice, oraha i lešnika.

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, hlorpirifosa I fosetil-AL.

Borovnica

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Siva trulež 1,0 kg/ha Primena u intervalu BBCH 57-60 7 dana
Trulež plodova 1,0 kg/ha Primena u intervalu BBCH 57-60 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća 0,562 - 0,75 kg/ha Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87) Dva puta u toku godine na istoj površini 7 dana
Trulež plodova 0,562 - 0,75 kg/ha Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87) Dva puta u toku godine na istoj površini 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1,0 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Siva trulež 1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća 0,25 - 0,75 kg/ha Od punog cvjetanja (faze BBCH 65) do faze kada plod dostigne 50% krajnje veličine (faza BBCH 75) 7 dana
Trulež plodova 0, 25 - 0,75 kg/ha Od punog cvjetanja (faze BBCH 65) do faze kada plod dostigne 50% krajnje veličine (faza BBCH 75) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost 1,0 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 0,25 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo tretiranje: 2-3 nedelje posle prvog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost 1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) 28 dana
Siva trulež 1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) 28 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Siva trulež 1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Plamenjača 1,0 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost 1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) 28 dana
Siva trulež 1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) 28 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Siva trulež 1 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije. Drugo i treće tretiranje: 7-10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 0,4 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini 14 dana
Plesnivost lista paradajza 0,7 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost lišća mrkve 0,75 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Trulež plodova 0.75kg/Ha Preventivna primena u toku vegetacije (BBCH 57-89) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Trulež plodova 0,75 kg/ha Preventivna primena u toku vegetacije (BBCH 57-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća 0,562 - 0,75 kg/ha Prvo tretiranje: pred cvetanje - 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67) 14 dana
Trulež plodova 0,562 - 0,75 kg/ha Prvo tretiranje: pred cvetanje - 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Plamenjača 1,5 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana
Naziv Signum®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 67 g/l Piraklostrobin, 267 g/l Boskalid
Napomene

Fungicid širokog spektra delovanja.

Signum® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, u obliku vododisperznih granula (WG) U usevima trešnje, višnje, breskve, jagode, maline, luka, salate, krompira, paradajza, paprike, celera, peršuna, šargarepe, kajsije, borovnice, oraha i lešnika.

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, hlorpirifosa I fosetil-AL.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Siva trulež 1,0 kg/ha Primena u intervalu BBCH 57-60 7 dana
Trulež plodova 1,0 kg/ha Primena u intervalu BBCH 57-60 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća 0,562 - 0,75 kg/ha Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87) Dva puta u toku godine na istoj površini 7 dana
Trulež plodova 0,562 - 0,75 kg/ha Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87) Dva puta u toku godine na istoj površini 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost 1,0 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Siva trulež 1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća 0,25 - 0,75 kg/ha Od punog cvjetanja (faze BBCH 65) do faze kada plod dostigne 50% krajnje veličine (faza BBCH 75) 7 dana
Trulež plodova 0, 25 - 0,75 kg/ha Od punog cvjetanja (faze BBCH 65) do faze kada plod dostigne 50% krajnje veličine (faza BBCH 75) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost 1,0 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 0,25 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo tretiranje: 2-3 nedelje posle prvog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost 1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) 28 dana
Siva trulež 1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) 28 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Siva trulež 1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Plamenjača 1,0 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost 1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) 28 dana
Siva trulež 1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) 28 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Siva trulež 1 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije. Drugo i treće tretiranje: 7-10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost krompira i paradajza 0,4 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini 14 dana
Plesnivost lista paradajza 0,7 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Crna pegavost lišća mrkve 0,75 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Trulež plodova 0.75kg/Ha Preventivna primena u toku vegetacije (BBCH 57-89) 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Trulež plodova 0,75 kg/ha Preventivna primena u toku vegetacije (BBCH 57-89) 3 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća 0,562 - 0,75 kg/ha Prvo tretiranje: pred cvetanje - 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67) 14 dana
Trulež plodova 0,562 - 0,75 kg/ha Prvo tretiranje: pred cvetanje - 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67) 14 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Plamenjača 1,5 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) 14 dana

Zašto Signum®?

Predstavljamo Signum®

Signum® rešava najznačajnije bolesti voća i povrća. Omogućava proizvodnju zdravih plodova visokog kvaliteta. Zbog toga je Signum® - uvek dobar! Pogledajte video i saznajte višeo o proizvodu.

Karakteristike Signum® fungicida

  • Signum® se brzo usvaja od strane biljaka, pa je opasnost od spiranja kišom značajno umanjena.

  • Obezbeđuje dugotrajnu preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti, bespoštedan je za mnoge parazite, blagotvoran za biljke i može se primeniti u mnogim kulturama.

  • Signum® nije baktericid ali umanjuje uticaj stresa izazvan bakterijskim bolestima i aktivira prirodne mehanizme otpornosti- SAR. Na taj način umanjeni su gubici od bakterijskih bolesti.

AgCelence® efekat

Signum® spada u AgCelence® proizvode, pa pored suzbijanja bolesti ima i niz drugih, pozitivnih fizioloških efekata: tolerancija na plavljenje, manji stres izazvan bolestima, bolje korišćenje azota, povećan prinos, povećana tolerancija na sušu, zdravije biljke, zeleniji list, efikasnija fotosinteza…

Signum® u zaštiti jagode

Za zaštitu jagode od prouzrokovača sive truleži, Signum® se primenjuje u količini 1.5-1.8 kg/ha zavisno od uslova za zarazu.

Signum® ima širok spektar delovanja pa pored zaštite od prouzrokovača sive truleži pruža zaštitu i od antraknoze plodova i lisne pegavosti jagode. Primenjuje se tokom perioda cvetanja pre sticanja uslova za zarazu a najkasnije do 7 dana pred berbu.

Signum® u zaštiti maline

  • Siva trulež

Prouzrokovač sive truleži kod maline ostvaruje zarazu već u periodu cvetanja. Zaštitu uz pomoć Signum® od ovog najrasprostranjenijeg parazita biljaka treba početi još u periodu cvetanja. Nastavti sa zaštitom u razmacima od 7-10 dana zavisno od vremenskih uslova. Sa zaštitom završiti zavisno do karence preparata za jagodasto voće.

  • Mrka pegavost

Didimela ili mrka pegavost se razvija na izdancima maline koji se ostavljaju (u drugoj polovini maja) za rod u narednoj godini. Simptomi se vide posle berbe. Ako je zaraza jača, često rod bude smanjen u narednoj godini.

Signum® ne dozvoljava razvoj didimele, prouzrokovaču mrke pegavosti izdanaka.

Signum® se za zaštitu prouzrokovača truleži plodova i pegavosti izdanaka maline - didimele primenjuje u količini od 1.5-1.8 kg/ha. Sa zaštitom od pegavosti izdanaka i štetnih insekata treba nastaviti i posle berbe.

Top