Signum® - fungicid za zaštitu voća i povrća

Uvek dobar

Fungicid sa najširim spektrom primene na tržištu, suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voću i povrću.

Signum® - fungicid za zaštitu voća i povrća

Uvek dobar

Fungicid sa najširim spektrom primene na tržištu, suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voću i povrću.


Prednosti primene

  • Fungicid s najširim spektrom primene na tržištu
  • Suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voću i povrću
  • Bolji kvalitet ploda - lakše čuvanje i transport
  • Poboljšava stanje biljaka i kada nema uslova za razvoj bolesti

Detalji

Specifikacije:

Naziv Signum®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 67 g/l Piraklostrobin, 267 g/l Boskalid
Napomene

Fungicid širokog spektra delovanja.

Način delovanja

Signum® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, u obliku vododisperznih granula (WG) U usevima trešnje, višnje, breskve, jagode, maline, luka, salate, krompira, paradajza, paprike, celera, peršuna, šargarepe, kajsije, borovnice, oraha i lešnika.

Mogućnost mešanja

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, hlorpirifosa I fosetil-AL.

Siva trulež
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 kg/ha Primena u intervalu BBCH 57-60 Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 7 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 kg/ha Primena u intervalu BBCH 57-60 Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 7 dana
Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,562 - 0,75 kg/ha Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 7 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,562 - 0,75 kg/ha Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 7 dana
Pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Siva trulež
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 7 dana
Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,25 - 0,75 kg/ha Od punog cvjetanja (faze BBCH 65) do faze kada plod dostigne 50% krajnje veličine (faza BBCH 75) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 7 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0, 25 - 0,75 kg/ha Od punog cvjetanja (faze BBCH 65) do faze kada plod dostigne 50% krajnje veličine (faza BBCH 75) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 7 dana
Crna pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,25 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo tretiranje: 2-3 nedelje posle prvog tretiranja Tri puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Crna pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 28 dana
Siva trulež
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 7 dana
Plamenjača
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Crna pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,0 kg/ha Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 28 dana
Siva trulež
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije. Drugo i treće tretiranje: 7-10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,4 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,7 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Crna pegavost lišća mrkve
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Trulež plodova
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0.75kg/Ha Preventivna primena u toku vegetacije (BBCH 57-89) Tri puta u toku vegetacije na istoj površini. 7 dana
Trulež plodova
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75 kg/ha Preventivna primena u toku vegetacije (BBCH 57-89) Tri puta u toku vegetacije na istoj površini. 3 dana
Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,562 - 0,75 kg/ha Prvo tretiranje: pred cvetanje - 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,562 - 0,75 kg/ha Prvo tretiranje: pred cvetanje - 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana
Plamenjača
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,5 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47) Dva puta u toku vegetacije na istoj površini. 14 dana

Specifikacije:

Naziv Signum®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 67 g/l Piraklostrobin, 267 g/l Boskalid
Napomene

Fungicid širokog spektra delovanja.

Način delovanja

Signum® je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem, u obliku vododisperznih granula (WG) U usevima trešnje, višnje, breskve, jagode, maline, luka, salate, krompira, paradajza, paprike, celera, peršuna, šargarepe, kajsije, borovnice, oraha i lešnika.

Mogućnost mešanja

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, hlorpirifosa I fosetil-AL.

Back
Borovnica - Siva trulež
Količina primene
1,0 kg/ha
Vreme primene
Primena u intervalu BBCH 57-60
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
7 dana
Količina primene
1,0 kg/ha
Vreme primene
Primena u intervalu BBCH 57-60
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
7 dana
Back
Breskva - Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća
Količina primene
0,562 - 0,75 kg/ha
Vreme primene
Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
7 dana
Količina primene
0,562 - 0,75 kg/ha
Vreme primene
Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
7 dana
Back
Celer - Pegavost
Količina primene
1,0 kg/ha
Vreme primene
Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Back
Jagoda - Siva trulež
Količina primene
1,5 kg/ha
Vreme primene
Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
7 dana
Back
Kajsija - Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća
Količina primene
0,25 - 0,75 kg/ha
Vreme primene
Od punog cvjetanja (faze BBCH 65) do faze kada plod dostigne 50% krajnje veličine (faza BBCH 75)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
7 dana
Količina primene
0, 25 - 0,75 kg/ha
Vreme primene
Od punog cvjetanja (faze BBCH 65) do faze kada plod dostigne 50% krajnje veličine (faza BBCH 75)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
7 dana
Back
Koren peršuna - Crna pegavost
Količina primene
1,0 kg/ha
Vreme primene
Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Back
Krompir - Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene
0,25 kg/ha
Vreme primene
Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo tretiranje: 2-3 nedelje posle prvog tretiranja
Broj primena
Tri puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Back
Lešnik - Crna pegavost
Količina primene
1,0 kg/ha
Vreme primene
Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
28 dana
Količina primene
1,0 kg/ha
Vreme primene
Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
28 dana
Back
Malina - Siva trulež
Količina primene
1,5 kg/ha
Vreme primene
Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
7 dana
Back
Mladi luk - Plamenjača
Količina primene
1,0 kg/ha
Vreme primene
Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Back
Orasi - Crna pegavost
Količina primene
1,0 kg/ha
Vreme primene
Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
28 dana
Količina primene
1,0 kg/ha
Vreme primene
Od početka cvetanja (faza BBCH 61) do 90% formiranih plodova (faza BBCH 79)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
28 dana
Back
Paprika - Siva trulež
Količina primene
1 kg/ha
Vreme primene
Prvo tretiranje: na početku infekcije. Drugo i treće tretiranje: 7-10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja
Broj primena
Tri puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Back
Paradajz - Crna pegavost krompira i paradajza
Količina primene
0,4 kg/ha
Vreme primene
Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja
Broj primena
Tri puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Količina primene
0,7 kg/ha
Vreme primene
Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja
Broj primena
Tri puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Back
Šargarepa - Crna pegavost lišća mrkve
Količina primene
0,75 kg/ha
Vreme primene
Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Back
Šljiva - Trulež plodova
Količina primene
0.75kg/Ha
Vreme primene
Preventivna primena u toku vegetacije (BBCH 57-89)
Broj primena
Tri puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
7 dana
Back
Trešnja - Trulež plodova
Količina primene
0,75 kg/ha
Vreme primene
Preventivna primena u toku vegetacije (BBCH 57-89)
Broj primena
Tri puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
3 dana
Back
Višnja - Sušenje cvetova, rodnih grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća
Količina primene
0,562 - 0,75 kg/ha
Vreme primene
Prvo tretiranje: pred cvetanje - 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Količina primene
0,562 - 0,75 kg/ha
Vreme primene
Prvo tretiranje: pred cvetanje - 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana
Back
Zelena salata - Plamenjača
Količina primene
1,5 kg/ha
Vreme primene
Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47)
Broj primena
Dva puta u toku vegetacije na istoj površini.
Karenca
14 dana

Zašto Signum®?

Predstavljamo Signum®

Signum® rešava najznačajnije bolesti voća i povrća. Omogućava proizvodnju zdravih plodova visokog kvaliteta. Zbog toga je Signum® - uvek dobar! Pogledajte video i saznajte višeo o proizvodu.

Karakteristike Signum® fungicida

  • Fungicid se brzo usvaja od strane biljaka, pa je opasnost od spiranja kišom značajno umanjena.

  • Obezbeđuje dugotrajnu preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti, bespoštedan je za mnoge parazite, blagotvoran za biljke i može se primeniti u mnogim kulturama.

  • Proizvod nije baktericid ali umanjuje uticaj stresa izazvan bakterijskim bolestima i aktivira prirodne mehanizme otpornosti- SAR. Na taj način umanjeni su gubici od bakterijskih bolesti.

Signum® u zaštiti jagode

Za zaštitu jagode od prouzrokovača sive truleži, proizvod se primenjuje u količini 1.5-1.8 kg/ha zavisno od uslova za zarazu.

Fungicid ima širok spektar delovanja pa pored zaštite od prouzrokovača sive truleži pruža zaštitu i od antraknoze plodova i lisne pegavosti jagode. Primenjuje se tokom perioda cvetanja pre sticanja uslova za zarazu a najkasnije do 7 dana pred berbu.

Signum® u zaštiti maline

  • Siva trulež

Prouzrokovač sive truleži kod maline ostvaruje zarazu već u periodu cvetanja. Zaštitu uz pomoć Signum® od ovog najrasprostranjenijeg parazita biljaka treba početi još u periodu cvetanja. Nastavti sa zaštitom u razmacima od 7-10 dana zavisno od vremenskih uslova. Sa zaštitom završiti zavisno do karence preparata za jagodasto voće.

  • Mrka pegavost

Didimela ili mrka pegavost se razvija na izdancima maline koji se ostavljaju (u drugoj polovini maja) za rod u narednoj godini. Simptomi se vide posle berbe. Ako je zaraza jača, često rod bude smanjen u narednoj godini.

Proizvod ne dozvoljava razvoj didimele, prouzrokovaču mrke pegavosti izdanaka.

Fungicid se za zaštitu prouzrokovača truleži plodova i pegavosti izdanaka maline - didimele primenjuje u količini od 1.5-1.8 kg/ha. Sa zaštitom od pegavosti izdanaka i štetnih insekata treba nastaviti i posle berbe.

Neprikosnoven u suzbijanju travnih korova uključujući i rezistentan sirak iz rizoma.

Idealna kombinacija dve aktivne materije i novi mehanizam delovanja, obezbeđuje širok spektar delovanja u velikom broju povrtarskih kultura.

Top