Home
Poljoprivreda

Bellis®

Fungicidi

Prednosti primene

  • Širok spektar delovanja na prouzrokovače bolesti
  • Povoljne ekotoksikološke karakteristike
  • Pozitivan efekat na celokupan razvoj biljke

Detalji

Naziv Bellis®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 128 g/kg Piraklostrobin, 252 g/kg Boskalid, 125 g/kg Piraklostrobin
Napomene

Fungicid koji se primenjuje u zasadu jabuke za suzbijanje pepelnice i bolesti skladišta.

Bellis® se primenjuje tokom vegetacije i to preventivno, pre sticanja uslova za zarazu. Kod kasnije primene preparata (pred berbu) postiže se smanjenje pojave truleži plodova u skladištu, koju izazivaju patogeni kao što su: Stemphylium vesicarium, Penicilium spp., Botrytis cinerea, Monilia spp., Gleosporium spp.

Bellis® se bez problema meša sa većinom insekticida i fungicida, sa izuzetkom preparata na bazi flufenoksurona..

Bellis® ne sme da se meša sa izuzetno alkalnim preparatima.

Jabuka

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 0,8 kg/ha Tokom vegetacije (BBCH 54-85) i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. 7 dana
Prava plesan jabuke 0,8 kg/ha Tokom vegetacije (BBCH 54-85) i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške 0,8 kga/ha Tokom vegetacije (BBCH 54-85) i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. 7 dana
Naziv Bellis®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 128 g/kg Piraklostrobin, 252 g/kg Boskalid, 125 g/kg Piraklostrobin
Napomene

Fungicid koji se primenjuje u zasadu jabuke za suzbijanje pepelnice i bolesti skladišta.

Bellis® se primenjuje tokom vegetacije i to preventivno, pre sticanja uslova za zarazu. Kod kasnije primene preparata (pred berbu) postiže se smanjenje pojave truleži plodova u skladištu, koju izazivaju patogeni kao što su: Stemphylium vesicarium, Penicilium spp., Botrytis cinerea, Monilia spp., Gleosporium spp.

Bellis® se bez problema meša sa većinom insekticida i fungicida, sa izuzetkom preparata na bazi flufenoksurona..

Bellis® ne sme da se meša sa izuzetno alkalnim preparatima.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 0,8 kg/ha Tokom vegetacije (BBCH 54-85) i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. 7 dana
Prava plesan jabuke 0,8 kg/ha Tokom vegetacije (BBCH 54-85) i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. 7 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške 0,8 kga/ha Tokom vegetacije (BBCH 54-85) i to preventivno, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje. 7 dana
Top