Faban®

Prvi fungicid za suzbijanje čađave krastavosti sa Co Crystal tehnologijom

Lokal-sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem

Faban®

Prvi fungicid za suzbijanje čađave krastavosti sa Co Crystal tehnologijom

Lokal-sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem


Prednosti primene

 • Najjače rešenje protiv čađave krastavosti list
 • Pouzdano delovanje na višim i nižim temperaturama
 • Izuzetno preventivno delovanje
 • Sposoban i da "preseče" infekciju u nastajanju

Detalji

Specifikacije:

Naziv Faban®
Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 250 g/l Ditianon, 250 g/l Pirimetanil
Napomene

Faban® je novi fungicid kompanije BASF namenjen zaštiti jabuke od čađave krastavosti lista i ploda

Način delovanja

Faban nije običan proizvod sa dve dobre aktivne supstance. Ono što mu daje novu snagu i mogućnosti koje običan tank-mix nema jeste pažljivo razvijena, prva ko-kristalna tehnologija protiv čađave krastavosti. O čemu je reč ?

U proizvodnji se često koristi tank-mix ditianona (Delan) i pirimetanila (ima ih više na našem tržištu, a manje se zna da originalni proizvod Scala, u zemljama EU, prodaje BASF).Ovaj tank-mix ima svoja ograničenja i najčešće se koristi do cvetanja, u periodu nižih temperatura.

Tokom procesa formulacije, posebnom tehnologijom, uz dodavanje patentiranog BASF adjuvanta, 100 % ditianona i 67% pirimetanila nalazi se u ko-kristalnom obliku.Preostalih 33% pirimetanila rastvoreno je u adjuvantu .

Na taj način, dobija se proizvod koji se razlikuje od tank-mixa po izgledu, strukturi i što je najbitnije po unapređenim fungicidnim svojstvima.

Ukratko, Faban ima duže preventivno delovanje, može se primeniti i na višim temperaturama i ima značajno bolju otpornost na spiranje kišom.

Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,2 - 1,6 l/ha Od fenofaze "mišijih ušiju" do fenofaze kada su plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 10-77) Maksimalno tri puta na istoj površini u toku godine. 56 dana

Specifikacije:

Naziv Faban®
Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 250 g/l Ditianon, 250 g/l Pirimetanil
Napomene

Faban® je novi fungicid kompanije BASF namenjen zaštiti jabuke od čađave krastavosti lista i ploda

Način delovanja

Faban nije običan proizvod sa dve dobre aktivne supstance. Ono što mu daje novu snagu i mogućnosti koje običan tank-mix nema jeste pažljivo razvijena, prva ko-kristalna tehnologija protiv čađave krastavosti. O čemu je reč ?

U proizvodnji se često koristi tank-mix ditianona (Delan) i pirimetanila (ima ih više na našem tržištu, a manje se zna da originalni proizvod Scala, u zemljama EU, prodaje BASF).Ovaj tank-mix ima svoja ograničenja i najčešće se koristi do cvetanja, u periodu nižih temperatura.

Tokom procesa formulacije, posebnom tehnologijom, uz dodavanje patentiranog BASF adjuvanta, 100 % ditianona i 67% pirimetanila nalazi se u ko-kristalnom obliku.Preostalih 33% pirimetanila rastvoreno je u adjuvantu .

Na taj način, dobija se proizvod koji se razlikuje od tank-mixa po izgledu, strukturi i što je najbitnije po unapređenim fungicidnim svojstvima.

Ukratko, Faban ima duže preventivno delovanje, može se primeniti i na višim temperaturama i ima značajno bolju otpornost na spiranje kišom.

Back
Jabuka - Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene
1,2 - 1,6 l/ha
Vreme primene
Od fenofaze "mišijih ušiju" do fenofaze kada su plodovi oko 70% krajnje veličine (BBCH 10-77)
Broj primena
Maksimalno tri puta na istoj površini u toku godine.
Karenca
56 dana

Zašto Faban®?

Primena Faban fungicida:

 • Preporučena doza primene Faban® fungicida je 1,2-1,6 l/ha
 • Upotrebiti Faban® fungicid najviše 4 puta u sezoni
 • Intervali između tretmana, u zavisnosti od vremenskih uslova, iznose između 7 do 10 dana
 • Karenca je 56 dana

Sastav Faban® fungicida:

1) Ditianon (deluje preventivno, obrazujući „film“ na površini lista i ploda koji se teško spira padavinama)

2) Pirimetanil (originalna BASF aktivna supstanca deluje na preventivno na listu i plodu, ulazi u biljne organe i kroz list se kreće lokal-sistemično)

Trenutno delovanje Faban® fungicida

Brzo i snažno suzbijanje krastavosti počinje odmah nakon primene Faban® fungicida. Slobodni, već rastopljeni pirimetanil, odmah je dostupan biljci, osiguravajući kurativnu efikasnost. Distribucija putem listova obezbeđuje izuzetnu zaštitu iznutra i sprečava ispiranje vodom.

Formulacija Faban® fungicida - Co-Crystal

 • Kristalna struktura Faban® fungicida smanjuje stepen isparavanja piremetanila što povećava stepen zaštite
 • Kristalna struktura vezuje svih 100% ditianona u Faban® fungicidu, pa je otpornost fungicida na spiranje kišom velika
 • 33% pirimetanila u Faban® fungicidu je rastvoreno u adjuvantu čto omogućuje sprečavanje infekcije u nastajanju
 • Faban® fungicid je jednako uspesan u zaštiti listova i plodova zahvaljujući Co-Crystal formulaciji

Prednost primene preparata Faban® u odnosu na kombinovanje preparata na bazi pirimetanila i ditianona

 • U praksi se često kombinuju pirimetanil (različiti proizvodi) i ditianon (Delan® WG i drugi)
 • Kod takve primene „običan“ pirimetanil na višim temperaturama lako isparava pa se ta kombinacija i koristi samo u hladnijim uslovima
 • Zahvaljujući Co – Crystal formulaciji , pirimetanil koji se nalazi u preparatu Faban® se sporo oslobađa
 • Ova osobina rezultira odličnim delovanjem i pri višim temperaturama (posle cvetanja) kao i pouzdanijem delovanju u svim uslovima

O čađavoj krastavosti jabuke

 • Čađava krastavost je bolest koja napada voćke iz roda Malus, poput jabuke, a uzrokuje je gljiva Venturia inaequalis
 • Manifestuje se kao crne ili sivo-braon pege sa nejasnim ivicama
 • Ova oštećenja su vidljiva na površini lista, na pupoljku ili plodu, a ponekad i na drvenastom tkivu voćke.
 • Bolest retko ubije domaćina, ali može znatno da smanji rod i kvalitet pa pogođeni plodovi gube tržišnu vrednost zbog vidljivih gljivičnih oštećenja

Top