Programi zaštite

Predstavljamo vam programe zaštite bilja po kulturama koje su za vas, na osnovu dugogodišnjeg iskustva, pripremili naši stručnjaci agronomi, uvažavajući sve specifičnosti naših krajeva i potreba.

Programi zaštite ratarskih kultura

Programi zaštite povrtarskih kultura

Programi zaštite vinove loze i voćarskih kultura

Top