Home
Poljoprivreda

Priaxor®

Ciljaj visoko!

Prednosti primene

1. izuzetna efikasnost u suzbijanju lisnih pegavosti, rđa i pepelnice u pšenici zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji SDHI i strobilurina

2. bez premca u zaštiti ječma od mrežaste i sive pegavosti i ramularije

3. jedinstvena zaštita novog porasta zahvaljujući jedinstvenoj pokretljivosti u biljci

4. zaštita do 6 nedelja primenom u fazi lista zastavičara obeubeđuje duži period nalivanja zrna

5. osigurava visok i kvalitetan prinos kroz pozitivan uticaj na kondiciju gajene biljke i toleranciju na stres

Opšte informacije

Naziv Priaxor®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 150 g/l piraklostrobin, 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Piraklostrobin: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor respiracije (iz grupe Qol fungicida).

Fluksapiroksad: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitora sukcinatnih dehidrogenaza ( iż grupe SDHI fungicida). Način delovanja na molekularnom nivou je inhibicija enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI). Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore.

Jara durum pšenica

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Bolesti stabljike 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Bolesti stabljike 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica pšenice 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Mrežasta pegavost 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Bolesti stabljike 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Bolesti stabljike 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica pšenice 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Mrežasta pegavost 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.

Zašto Priaxor®?

Top