Home
Poljoprivreda

Priaxor®

Ciljaj visoko!

Sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem

Prednosti primene

  • Izuzetna efikasnost u suzbijanju lisnih pegavosti, rđa i pepelnice u pšenici zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji SDHI i strobilurina
  • Bez premca u zaštiti ječma od mrežaste i sive pegavosti i ramularije
  • Jedinstvena zaštita novog porasta zahvaljujući jedinstvenoj pokretljivosti u biljci
  • Zaštita do 6 nedelja primenom u fazi lista zastavičara obeubeđuje duži period nalivanja zrna
  • Osigurava visok i kvalitetan prinos kroz pozitivan uticaj na kondiciju gajene biljke i toleranciju na stres

Detalji

Naziv Priaxor®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 150 g/l piraklostrobin, 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Piraklostrobin: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor respiracije (iz grupe Qol fungicida).

Fluksapiroksad: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitora sukcinatnih dehidrogenaza ( iż grupe SDHI fungicida). Način delovanja na molekularnom nivou je inhibicija enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI). Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore.

Jara durum pšenica

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Bolesti stabljike 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 55 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 55 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 55 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Bolesti stabljike 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Mrežasta pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost ječma 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Bolesti stabljike 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Bolesti stabljike 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Mrežasta pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost ječma 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Naziv Priaxor®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 150 g/l piraklostrobin, 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Piraklostrobin: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor respiracije (iz grupe Qol fungicida).

Fluksapiroksad: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitora sukcinatnih dehidrogenaza ( iż grupe SDHI fungicida). Način delovanja na molekularnom nivou je inhibicija enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI). Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Bolesti stabljike 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 55 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 55 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 55 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Bolesti stabljike 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Mrežasta pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost ječma 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Bolesti stabljike 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Bolesti stabljike 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Mrežasta pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost ječma 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pegavost 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Pepelnica pšenice 0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). 35 dana
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Bezbednosni list Bezbednosni list
Preuzmite Brošura: Ratarstvo 2021

Zašto Priaxor®?

Priaxor® - Najbolji izbor za zdravo žito!

Kako uz Priaxor® i Biathlon® 4D do 50 evra i besplatan Dash®?

Biathlon®

Biathlon®

Najkompletnija kontrola korova u svim strnim žitima!

Revycare®

Revycare®

Revylucionarno sigurna i jednostavna zaštita u svim uslovima proizvodnje!

Top