Priaxor® - fungicid za zaštitu strnih žita od bolesti

Ciljaj visoko!

Priaxor® je fungicid za zaštitu pšenice od rđe, pepelnice, kao i pegavosti lista. Izuzetno efikasan u suzbijanju mrežaste i sive pegavosti i ramularije u ječmu. Čini ga jedinstvena kombinacija SDHI i strobilurina.

Priaxor® - fungicid za zaštitu strnih žita od bolesti

Ciljaj visoko!

Priaxor® je fungicid za zaštitu pšenice od rđe, pepelnice, kao i pegavosti lista. Izuzetno efikasan u suzbijanju mrežaste i sive pegavosti i ramularije u ječmu. Čini ga jedinstvena kombinacija SDHI i strobilurina.


Prednosti primene

 • Izuzetna efikasnost u suzbijanju pegavosti lista pešnice, rđe i pepelnice zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji SDHI i strobilurina
 • Bez premca u zaštiti ječma od bolesti, mrežaste i sive pegavosti lista i ramularije

Detalji

Specifikacije:

Naziv Priaxor®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 150 g/l Piraklostrobin, 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Način delovanja

Piraklostrobin: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor respiracije (iz grupe Qol fungicida).

Fluksapiroksad (Xemium®): fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor enzima sukcinat dehidrogenaze (iz grupe SDHI fungicida). Pored fungicidnog delovanja proizvod ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultuje povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore.

Bolesti stabljike
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 55 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 55 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 55 dana
Bolesti stabljike
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Mrežasta pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Bolesti stabljike
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Bolesti stabljike
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Mrežasta pegavost
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale)
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,75- 1,0 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine. 35 dana

Specifikacije:

Naziv Priaxor®
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 150 g/l Piraklostrobin, 75 g/l Xemium® (fluksapiroksad)

Način delovanja

Piraklostrobin: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor respiracije (iz grupe Qol fungicida).

Fluksapiroksad (Xemium®): fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor enzima sukcinat dehidrogenaze (iz grupe SDHI fungicida). Pored fungicidnog delovanja proizvod ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultuje povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore.

Back
Jara durum pšenica - Bolesti stabljike
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
55 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
55 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
55 dana
Back
Jara pšenica - Bolesti stabljike
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Back
Jari ječam - Mrežasta pegavost
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Back
Jari tritikale - Lisna rđa (pšenica, tritikale)
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Back
Ozima durum pšenica - Bolesti stabljike
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Back
Ozima pšenica - Bolesti stabljike
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine
Karenca
35 dana
Back
Ozima raž - Lisna rđa (pšenica, tritikale)
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Back
Ozimi ječam - Mrežasta pegavost
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Back
Ozimi tritikale - Lisna rđa (pšenica, tritikale)
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana
Količina primene
0,75- 1,0 l/ha
Vreme primene
Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (BBCH 25-69).
Broj primena
Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Karenca
35 dana

Zašto Priaxor®?

Prednosti primene fungicida na početku intenzivnog porasta (T1):

Siguran start za provereno dobre rezultate

 • Pruža potpunu zaštitu pšenice i ječma od svih bolesti, od samog početka vlatanja
 • Jedinstvena kombinacija koja štiti i novi porast
 • Pozitivan efekat na fiziologiju biljke i manje stresa usled nepovoljnih vremenskih uslova
 • Bolja kondicija biljke podstiče bolje usvajanje dostupnih hranljivih materija iz zemljišta

Prednosti primene fungicida u fazi lista zastavičara (T2):

Potpuna zaštita lista zastavičara, najvažnijeg lista za visok prinos i veći profit

 • Do 6 nedelja kompletne zaštite za prinos najvažnijih listova (zastavičar i list ispod)
 • Osigurava duže nalivanje zrna i stvara osnovu za visoke prinose
 • Pšenica i ječam lakše podnose sušu i visoke temperature

priaxor-efikasan-fungicid-za-zastitu-useva

Ostale prednosti fungicida Priaxor®

Jedini fungicid koji štiti novi porast

U slučaju ranije primene (kasni T1 / rani T2) proizvod može da zaštiti najvažnije listove za prinos koji u momentu tretmana još uvek nisu izrasli (zastavičar i list ispod njega).

Priaxor® štiti i listove koji su izašli nakon tretmana.

Dvostruko pozitivan uticaj na fiziologiju biljke

Obe aktivne materije pojačavaju imunitet gajene biljke i istovremeno pomažu biljci da bolje iskoristi azot iz zemljišta. Ovo je naročito važno na početku vegetacije kada se stvaraju elementi prinosa ali i kasnije kada je potrebno osigurati duže nalivanje zrna.

Istovremeno, Priaxor® umanjuje transpiraciju i omogućava lakše podnošenje stresa u sušnim uslovima.

1. Povećava potencijal za ostvarivanje visokog prinosa

 • Fungicid pomaže biljci da iskoristi više azota i samim tim pozitivno utiče na povećanje biomase.

2. Bolja iskorišćenost dostupne vode

 • Proizvod smanjuje transpiraciju biljke čime se smanjuje potreba za vodom.
 • Kao rezultat, pšenica zahteva manje dostupne vode za proizvodnju jednog kilograma zrna.

Priaxor® - Najbolji izbor za zdravo žito!

Kada je pravo vreme za prvi tretman fungicidom?

Prvi fungicidni tretman treba uraditi na vreme – ni prerano ni prekasno. Za provereno dobre i sigurne rezultate, fungicid treba primeniti preventivno pre nego što nastupi infekcija, a svakako pre nego što uočimo simptome bolesti na listovima koji su bitni za prinos. Pravo vreme za preventivnu zaštitu je kada je pšenica u razvojnoj fazi drugog čvora, tj. kada je treći list napolju (posle njega do klasa treba da izađu još dva lista).

U kojoj dozi se Priaxor® preporučuje u prvom tretiranju pšenice?

Proizvod se preventivno preporučuje u prvom tretmanu u dozi 0,8 l/ha.

Kako Priaxor® štiti novi porast?

Priaxor® je jedinstven fungicid s jedinstvenom pokretljivošću unutar biljke. Naime, ukoliko tretirate bijlku nešto ranije pre nego što list potpuno izađe napolje, zahvaljujući zalihama na površini lista koje rosa aktivira i premešta u pazuh lista, proizvod štiti i naknadni porast. Ovo je izuzetno važno ukoliko planirate samo dva fungicidna tretmana – u tom slučaju Priaxor® obezbeđuje da sigurnije čekate tretman u klasanju.

Da li je Priaxor® bolje primeniti na početku vlatanja ili kada je list zastavičar potpuno napolju (T1 ili T2)?

Fungicid je podjednako efikasan u oba perioda. Ako odlučite da upotrebite Priaxor® u fazi drugog čvora, obezbedićete siguran i snažan start uz odličnu zaštitu od svih bolesti lista. Pored toga, u ovoj fazi se stvaraju elementi prinosa, pa je pozitivan uticaj fungicida na fiziologiju i kondiciju biljke izuzetno važan. Biljka prolazi kroz ključan period uz minimalan stres i bolje koristi dostupne nutrijente. Fungicid primenjen u fazi lista zastavičara obezbeđuje kompletnu zaštitu za prinos najvažnijih listova. List zastavičar i list ispod njega dugo ostaju zdravi i zeleni, pa je i nalivanje zrna duže i bolje, što je osnovni preduslov za visok prinos. U koje god vreme da je upotrebljen Priaxor®, sigurno obezbeđuje bolji prinos.

Da li fungicid Priaxor® može da se koristi u kombinaciji sa herbicidom?

Možete da koristite proizvod zajedno sa herbicidom Biathlon® . Ova kombinacija predstavlja kompletno rešenje za zaštitu svih žitarica od korova i bolesti.

Da li Priaxor® može da se koristi i sa regulatorima rasta?

Zajedno sa proizvodom mogu da se koriste regulatori rasta Cycocel® i Medax® Top u prvom fungicidnom tretmanu.

Kada je najbolje primeniti Priaxor® u ječmu?

Prvi fungicidni tretman u ječmu je izuzetno važan jer donji listovi i stabljika najviše utiču na prinos. Priaxor® je idealan za primenu u ječmu u prvom tretmanu jer odlično suzbija mrežastu i sivu pegavost, obezbeđuje bolji imunitet i kondiciju biljke, manje stresa i bolje usvajanje dostupnih nutrijenata. Isto tako nećete pogrešiti ako upotrebite fungicid u drugom tretmanu, kada ćete obezbediti odličnu zaštitu i od ramulariozne pegavosti lista pored već navedenih bolesti.

Koju dozu fungicida Priaxor® treba koristiti u prvom tretmanu ječma?

Fungicid je preporučljivo upotrebiti preventivno u prvom tretmanu ječma u dozi 0,8-1l/ha. Za drugi tretman, preporuka je 1 l/ha.

BASF Agro Patrola

Saveti BASF stručnjaka

Top