Home
Poljoprivreda

Biathlon® 4D - Nokaut za korove

Najkompletnija kontrola korova u svim strnim žitima! Biathlon® 4D suzbija najširi spektar korova uključujući i one koje drugi herbicidi propuštaju - mrtvu koprivu, kamilicu, mišjakinju, broć, palamidu, štavelj i mnoge druge.

Prednosti primene

 • Suzbija najznačajnije širokolisne korove uključujući prilepaču, mrtvu koprivu i kamilicu
 • Izuzetna efikasnost u suzbijanju maka
 • Odlična zaštita od samonikle uljane repice i suncokreta (ALS tolerantni i konvencionalni)
 • Fleksibilno vreme primene - od trećeg lista do zastavičara
 • Ne ograničava plodored

Detalji

Naziv Biathlon® 4D
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg Florasulam

Biathlon® 4D je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova, u pšenici i ječmu.

Može se mešati sa preparatima kao što su: regulator rasta na bazi hlormekvat-hlorida, okvašivač Dash, herbicidima na bazi, MCPA, metsulfuron-metila, jodosulfuron-metil-natrijuma i fungicida na bazi epoksikonazola, metrafenona i prohloraza.

Ječam

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). OVP
Naziv Biathlon® 4D
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg Florasulam

Biathlon® 4D je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova, u pšenici i ječmu.

Može se mešati sa preparatima kao što su: regulator rasta na bazi hlormekvat-hlorida, okvašivač Dash, herbicidima na bazi, MCPA, metsulfuron-metila, jodosulfuron-metil-natrijuma i fungicida na bazi epoksikonazola, metrafenona i prohloraza.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). OVP
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Bezbednosni list Bezbednosni list
Brošura Brošura: Ratarstvo 2021

Zašto Biathlon® 4D?

Biathlon® 4D je selektivni herbicid koji sadrži dve aktivne supstance: tritosulfuron i florasulam. Tritosulfuron inhibira sintezu aminokiselina, a florasulam koji se apsorbuje korenom i izdancima, inhibitor je acetolaktat sinteze (ALS). Iz tog razloga ovaj herbicid predstavlja dobru zaštitu od samonikle uljane repice i suncokreta (ALS tolerantni i konvencionalni). Najefikasniji je herbicid za suzbijanje bulke, kompatabilan sa regulatorima rasta, fungicidima, insekticidima i tečnim đubrivima. Ne ograničava plodored, brzo se razgrađuje u zemljištu i ne šteti narednim usevima u plodoredu čak ni u slučaju redukovane obrade zemljišta. Biathlon® 4D odlikuje vrhunska selektivnost, a može se primeniti od trećeg lista do razvijenog lista zastavičara.

Biathlon® 4D - bez konkurencije u borbi protiv najotpornijih korova

Spektar delovanja

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • broćika lepuša (Galium aparine)
 • divlja salata (Lactuca serriola)
 • crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • mišjakinja obična (Stellaria media)
 • sitna ilja (Geranium dissectum)
 • mrtva kopriva (Lamium amplexicaule)
 • dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • čestoslavica persijska (Veronica persica)
 • poljska ljubičica (Viola arvensis)
 • palamida (Cirsium arvense)
 • bezmirisna kamilica (Matricaria inodora)
 • bulka obična (Papaver rhoeas)

Zaštita strnih žita od bolesti korova - Biatlon® 4D

BASF Agro Patrola – Biathlon®

Top