Biathlon® 4D - herbicid za zaštitu pšenice i ječma od korova

Nokaut za korove

Najkompletniji herbicid za strna žita! Biathlon® 4D suzbija najširi spektar korova uključujući i one koje drugi herbicidi propuštaju.

Biathlon® 4D - herbicid za zaštitu pšenice i ječma od korova

Nokaut za korove

Najkompletniji herbicid za strna žita! Biathlon® 4D suzbija najširi spektar korova uključujući i one koje drugi herbicidi propuštaju.


Prednosti primene

 • Herbicid koji suzbija najznačajnije širokolisne korove uključujući prilepaču, mrtvu koprivu, mišjakinju, palamidu i kamilicu
 • Najefikasniji herbicid za suzbijanje bulke
 • Odlična zaštita od samonikle uljane repice i suncokreta (ALS tolerantni i konvencionalni)
 • Kompatibilan sa regulatorima rasta, fungicidima, insekticidima i tečnim đubrivima
 • Fleksibilno vreme primene - od trećeg lista do zastavičara
 • Ne ograničava plodored

Detalji

Specifikacije:

Naziv Biathlon® 4D
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg Florasulam

Način delovanja

Biathlon® 4D je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova, u pšenici i ječmu.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa preparatima kao što su: regulatori rasta, fungicidi, insekticidi i tečna đubriva.

Širokolisni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). Jednom u toku godine OVP
Širokolisni korovi
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). Jednom u toku godine OVP

Specifikacije:

Naziv Biathlon® 4D
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 714 g/kg Tritosulfuron, 54 g/kg Florasulam

Način delovanja

Biathlon® 4D je selektivni translokacioni herbicid namenjen za suzbijanje širokolisnih korova, u pšenici i ječmu.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa preparatima kao što su: regulatori rasta, fungicidi, insekticidi i tečna đubriva.

Back
Ječam - Širokolisni korovi
Količina primene
0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha
Vreme primene
Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).
Broj primena
Jednom u toku godine
Karenca
OVP
Back
Pšenica - Širokolisni korovi
Količina primene
0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha
Vreme primene
Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova).
Broj primena
Jednom u toku godine
Karenca
OVP

Zašto Biathlon® 4D?

Najefikasniji je herbicid za suzbijanje bulke, kompatabilan sa regulatorima rasta, fungicidima, insekticidima i tečnim đubrivima. Brzo se razgrađuje u zemljištu i ne šteti narednim usevima u plodoredu čak ni u slučaju redukovane obrade zemljišta. Proizvod odlikuje vrhunska selektivnost, a može se primeniti od trećeg lista do razvijenog lista zastavičara.

crvene-bokserske-rukavice-pokazuju-snagu-biathlon-herbicid-u-borbi-protiv-korova

Biathlon® 4D - bez konkurencije u borbi protiv najotpornijih korova

Spektar delovanja

 • ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia)
 • vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus)
 • tarčužak (Capsella bursa-pastoris)
 • pepeljuga obična (Chenopodium album)
 • broćika lepuša (Galium aparine)
 • divlja salata (Lactuca serriola)
 • crvena mrtva kopriva (Lamium purpureum)
 • gorušica poljska (Sinapis arvensis)
 • mišjakinja obična (Stellaria media)
 • sitna ilja (Geranium dissectum)
 • mrtva kopriva (Lamium amplexicaule)
 • dvornik ptičji (Polygonum aviculare)
 • čestoslavica persijska (Veronica persica)
 • poljska ljubičica (Viola arvensis)
 • palamida (Cirsium arvense)
 • bezmirisna kamilica (Matricaria inodora)
 • bulka obična (Papaver rhoeas)

Zaštita strnih žita od bolesti korova - Biatlon® 4D

BASF Agro Patrola – Biathlon®

Biathlon® 4D Programi zaštite

Top