Home
Poljoprivreda

Biathlon® 4D

Suzbija korove koje drugi ne mogu!

Selektivni translokacioni herbicid

Prednosti primene

  • Suzbija najznačajnije širokolisne korove uključujući prilepaču, mrtvu koprivu i kamilicu
  • Izuzetna efikasnost u suzbijanju maka
  • Odlična zaštita od samonikle uljane repice i suncokreta (ALS tolerantni i konvencionalni)
  • Fleksibilno vreme primene - od trećeg lista do zastavičara
  • Ne ograničava plodored

Detalji

Naziv Biathlon® 4D
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 714 g/kg tritosulfuron, 54 g/kg florasulam

Biathlon® 4D je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova, u pšenici i ječmu.

Može se mešati sa preparatima kao što su: regulator rasta na bazi hlormekvat-hlorida, okvašivač Dash, herbicidima na bazi, MCPA, metsulfuron-metila, jodosulfuron-metil-natrijuma i fungicida na bazi epoksikonazola, metrafenona i prohloraza.

Ječam

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). OVP
Naziv Biathlon® 4D
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 714 g/kg tritosulfuron, 54 g/kg florasulam

Biathlon® 4D je selektivni translokacioni herbicid namenjen suzbijanju širokolisnih korova, u pšenici i ječmu.

Može se mešati sa preparatima kao što su: regulator rasta na bazi hlormekvat-hlorida, okvašivač Dash, herbicidima na bazi, MCPA, metsulfuron-metila, jodosulfuron-metil-natrijuma i fungicida na bazi epoksikonazola, metrafenona i prohloraza.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). OVP
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Karenca
Širokolisni korovi 0,04 kg/ha + Dash® 1 l/ha ili 0,05 kg/ha + Dash® 0,5 l/ha Kada su gajene biljke u fazi od 3 lista do faze zastavičara (faze 13-39 BBCH skale), a kad su korovi u fazi intenzivnog porasta (2-6 listova). OVP
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda Brošura: Ratarstvo 2021
Bezbednosni list Bezbednosni list
Top