Home
Poljoprivreda

Medax® Top

VAŽAN KORAK DO STABILNOG PRINOSA

Prednosti primene

  • Fleksibilno vreme primene
  • Efikasan u svim klimatskim uslovima
  • Poboljšan razvoj korenovog sistema i bolje ukorenjavanje
  • Redukuje visinu stabla
  • Povećana otpornost na poleganje
  • Homogena visina useva radi lakše žetve

Detalji

Naziv Medax® Top
Formulacija koncetrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Mepikvat-hlorid, 50 g/l Proheksadion-kalcijum

Medax® Top je regulator rasta koji se primenjuje za regulaciju rasta i učvršćivanje stabljike ozime pšenice, ozimog ječma, jarog ječma, tritikalea i raži.

Može da se meša sa drugim herbicidima i fungicidima.

Jari ječam

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do potpuno razvijenog lista zastavičara (BBCH 30-39). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Naziv Medax® Top
Formulacija koncetrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Mepikvat-hlorid, 50 g/l Proheksadion-kalcijum

Medax® Top je regulator rasta koji se primenjuje za regulaciju rasta i učvršćivanje stabljike ozime pšenice, ozimog ječma, jarog ječma, tritikalea i raži.

Može da se meša sa drugim herbicidima i fungicidima.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do potpuno razvijenog lista zastavičara (BBCH 30-39). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Regulatori rasta 0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Bezbednosni list Bezbednosni list
Top