Medax® Top

VAŽAN KORAK DO STABILNOG PRINOSA

Medax® Top

VAŽAN KORAK DO STABILNOG PRINOSA


Prednosti primene

  • Fleksibilno vreme primene
  • Efikasan u svim klimatskim uslovima
  • Poboljšan razvoj korenovog sistema i bolje ukorenjavanje
  • Redukuje visinu stabla
  • Povećana otpornost na poleganje
  • Homogena visina useva radi lakše žetve

Detalji

Specifikacije:

Naziv Medax® Top
Formulacija koncetrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Mepikvat-hlorid, 50 g/l Proheksadion-kalcijum

Način delovanja

Medax® Top je regulator rasta koji se primenjuje za regulaciju rasta i učvršćivanje stabljike ozime pšenice, ozimog ječma, jarog ječma, tritikalea i raži.

Mogućnost mešanja

Može da se meša sa drugim herbicidima i fungicidima.

Regulatori rasta
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Regulatori rasta
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Regulatori rasta
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Regulatori rasta
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do potpuno razvijenog lista zastavičara (BBCH 30-39). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Regulatori rasta
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
0,6-1 l/ha Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37). Jednom na istoj površini, u toku godine. Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.

Specifikacije:

Naziv Medax® Top
Formulacija koncetrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Mepikvat-hlorid, 50 g/l Proheksadion-kalcijum

Način delovanja

Medax® Top je regulator rasta koji se primenjuje za regulaciju rasta i učvršćivanje stabljike ozime pšenice, ozimog ječma, jarog ječma, tritikalea i raži.

Mogućnost mešanja

Može da se meša sa drugim herbicidima i fungicidima.

Back
Jari ječam - Regulatori rasta
Količina primene
0,6-1 l/ha
Vreme primene
Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37).
Broj primena
Jednom na istoj površini, u toku godine.
Karenca
Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Back
Ozima pšenica - Regulatori rasta
Količina primene
0,6-1 l/ha
Vreme primene
Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37).
Broj primena
Jednom na istoj površini, u toku godine.
Karenca
Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Back
Ozimi ječam - Regulatori rasta
Količina primene
0,6-1 l/ha
Vreme primene
Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37).
Broj primena
Jednom na istoj površini, u toku godine.
Karenca
Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Back
Raž - Regulatori rasta
Količina primene
0,6-1 l/ha
Vreme primene
Od početka rasta stabljike do potpuno razvijenog lista zastavičara (BBCH 30-39).
Broj primena
Jednom na istoj površini, u toku godine.
Karenca
Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Back
Tritikale - Regulatori rasta
Količina primene
0,6-1 l/ha
Vreme primene
Od početka rasta stabljike do pojave lista zastavičara (BBCH 30-37).
Broj primena
Jednom na istoj površini, u toku godine.
Karenca
Određena vremenom primene ili u saglasnosti sa karencom preparata koji se koristi zajedno sa preparatom Medax® Top.
Top