Cycocel® 750
Regulatori rasta

Cycocel® 750

Regulatori rasta

Prednosti primene

  • Smanjenje visine stabla i povećanje otpornosti useva na poleganje

Detalji

Specifikacije:

Naziv Cycocel® 750
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 750 g/l Hlormekvat-hlorid
Napomene

Regulator rasta biljaka. Primenjuje se u pšenici...

Način delovanja

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta vode). Brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s. Utrošak vode je 50-100 l/ha.

Mogućnost mešanja

Ne sme se mešati sa kontaktnim herbicidima kao što su dinoseb i cijanazin, kao ni sa fungicidima na bazi karbendazima.

Smanjenje visine stabla i povećanje otpornosti useva na poleganje
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1 - 2 l/ha Od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (BBCH 21-32) Jednom na istoj površini u toku godine. 63 dana

Specifikacije:

Naziv Cycocel® 750
Formulacija koncentrovani rastvor (SL)
Aktivna materija 750 g/l Hlormekvat-hlorid
Napomene

Regulator rasta biljaka. Primenjuje se u pšenici...

Način delovanja

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno jedino pod sledećim uslovima: površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi), a najmanje 200 m od vodozaštitnih zona i voda (vodotoci, bunari, jezera i izvorišta vode). Brzina vetra ne sme prelaziti 2-3 m/s. Utrošak vode je 50-100 l/ha.

Mogućnost mešanja

Ne sme se mešati sa kontaktnim herbicidima kao što su dinoseb i cijanazin, kao ni sa fungicidima na bazi karbendazima.

Back
Jara pšenica - Smanjenje visine stabla i povećanje otpornosti useva na poleganje
Količina primene
1 - 2 l/ha
Vreme primene
Od početka bokorenja do pojave drugog kolenca (BBCH 21-32)
Broj primena
Jednom na istoj površini u toku godine.
Karenca
63 dana
Top