Home
Poljoprivreda

Kontakt

Frontier® Super

Herbicidi

Sistemični zemljišni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova.

Prednosti primene

- potpuna selektivnost na gajene biljke

- širok spektar delovanja na trave i širokolisne korove

- mogućnost mešanja (tank-mix) sa drugim herbicidima zbog proširenja spektra delovanja

- uspešan i u vremenskim uslovima sa malo padavina

Opšte informacije

Naziv Frontier® Super
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 720 g/l Dimetenamid-P
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini Informacije o sredini

Frontier® Super deluje preko korenčića korova koji niču ili su tek iznikli. Korovi odumiru, a zemljište ostaje nezakorovljeno, što usevu osigurava nesmetan rast i razvoj. Zahvaljujući svojoj velikoj selektivnosti Frontier® Super se primenjuje u velikom broju poljoprivrednih kultura: šećernoj repi, kukuruzu, soji, suncokretu i krompiru. Najvažnije je da ovim usevima obezbeduje nesmetan razvoj u prvim fazama kada su i najosetljiviji na korovsku konkurenciju.

Ekonomičnost primene:

Zbog povoljnih toksikoloških i ekotoksikoloških osobina ima znatne prednosti uporedenju sa drugim poznatim preparatima iste namene:

- visoka selektivnost - primena na više kultura

- širok spektar - deluje i na travne i na širokolisne korove

Kada posle primene preparata Frontier Super padne velika količina taloga (kiše) formira se pokorica i kada dođe do zahlađenja (ispod 10˚C), može da se pojavi prolazno depresivno delovanje - kratkotrajni zastoj u porastu useva.

Može se mešati sa drugim herbicidima koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja i to u: kukuruzu sa preparatima na bazi atrazina, linurona, izoksaflutola, flumioksazina i pendimetalina, suncokretu sa preparatima na bazi azafenidina, linurona, prometrina, flumioksazina i fluhloridona, soji sa preparatima na bazi flumioksazina, klomazona, linurona, prometrina, imazetapira i metribuzina, krompiru sa preparatima na bazi metribuzina, fluhloridona, linurona i prometrina, šećernoj repi sa preparatima na bazi metamitrona i hloridazona.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,2 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva i korova jednom, na istoj površini u toku godine
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva i korova jednom, na istoj površini u toku godine
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni i travni korovi 1,0 - 1,4 l/ha Posle setve, odnosno sadnje, a pre nicanja useva i korova jednom, na istoj površini u toku godine
Top