Home
Poljoprivreda

Zaštita soje

Nežna biljka, osetljivog cveta, sporijeg rasta, soja je biljka koju nije lako zaštititi.

Za pravilnu zaštitu soje potrebno je znanje, veština i umeće. Pokušaćemo da vam prenesemo nekoliko praktičnih saveta kako bi ovaj komplikovan posao pojednostavili.

Kako zaštiti soju?

Valja znati - proizvodnja soje počinje godinu dana ranije!

Najčešći predusev za soju su pšenica i kukuruz. Voditi računa o ostacima herbicida iz prethodnog useva – soja može biti osetljiva.

Osnovni tretman soje je posle setve a pre nicanja. Ovim tretmanom se ne mogu suzbiti svi korovi, ali se dobija u vremenu za kasnije tretmane.

Prvi tretman po nicanju soje se izvodi kada najvažniji korovi, a to su ambrozija i pepeljuga, imaju najviše prvi par listova (2-3 cm visine).

Drugo prskanje se obavlja za oko dve nedelje od prvog tretmana, tj. kada nikne novi talas korova.

U periodu nakon setve, porast korova je brži od rasta soje i s osnovnim tretmanom dajemo soji više vremena za nesmetan rast i razvoj do prve troliske, a što je ključno u kasnijoj borbi protiv korova.

Naša preporuka je tretman preparatom Frontier® Super (1l/ha) uz dodatak 350 ml/ha preparata na bazi metribuzina.

Prskanje posle setve a pre nicanja korova je osnovauspešnog suzbijanja korova u soji, ali najčešće nije dovoljna. To je samo prvi korak, jer sa sojom, hteli mi to ili ne, ujedno niču i korovi. Za tretiranje izniklih najtvrdokornijih korova posle nicanja soje treba koristiti provereni Corum®.

Preporuka je da se preparat Corum® koristi dvokratno, uz dodatak okvašivača Dash®– prvi put kada su korovi u fazi kotiledona do četiri lista u dozi Corum® 0,9 l/ha + 0,5 l/ha Dash®, a drugi put kada nikne novi talas korova tj. kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja.

Za drugo tretiranje ponovo se koristi Corum® u dozi 0,9 l/ha + Dash® u dozi 0,5 l/ha.

Top