Dash®
Okvašivač

Dash®

Okvašivač

Prednosti primene

Dash® se kao pomoćno sredstvo koristi da smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini.

Detalji

Specifikacije:

Naziv Dash®
Formulacija Koncentrat za emulziju - EC
Aktivna materija 100% l/ha Metilestri masnih kiselina
Napomene

Okvašivač koji omogućava bolju distribuciju herbicida po tretiranoj biljci.

Način delovanja

Okvašivač Dash® se koristi u kombinaciji sa herbicidom Arrat® kojem se značajno poboljšavaju performanse kada se primenjuju sa pomenutim okvašivačem. Pogotovo je primetan efekat primene Dash®-a u kombinaciji sa pomenutim herbicidima u sušnim godinama, kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomerne transpiracije, formiraju debelu voštanu navlaku na listovima kroz koju sam herbicid teško penetrira.

Specifikacije:

Naziv Dash®
Formulacija Koncentrat za emulziju - EC
Aktivna materija 100% l/ha Metilestri masnih kiselina
Napomene

Okvašivač koji omogućava bolju distribuciju herbicida po tretiranoj biljci.

Način delovanja

Okvašivač Dash® se koristi u kombinaciji sa herbicidom Arrat® kojem se značajno poboljšavaju performanse kada se primenjuju sa pomenutim okvašivačem. Pogotovo je primetan efekat primene Dash®-a u kombinaciji sa pomenutim herbicidima u sušnim godinama, kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomerne transpiracije, formiraju debelu voštanu navlaku na listovima kroz koju sam herbicid teško penetrira.

Zašto Dash®?

Sastav Dash® okvašivača

Dash® u svom sastavu ima mešavinu metilestra masnih kiselina C-65 (metil mistirat, metil palmitat, metil stearat, metil oleat), fosfatni estar etoksiliranih masnih alkohola, oleinsku kiselinu i mešavinu alkilbenzena (C10 - C11). Formulisan je u obliku koncentrata za emulziju - EC.

Primena okvašivača Dash®

Okvašivač Dash® se primenjuje u količini od 0.5 – 1.0 l/ha i dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida. Vreme tretiranja zavisi od primenjenog herbicida.

Dash® + Corum®- primena preparata u zaštiti soje od korova

Soja se štiti od širokolisnih korova prskanjem i to iz dva puta. Najbolje je koristiti kombinaciju Corum® herbicida i Dash® okvašivača.

Količina primene Corum®-a i Dash®-a u zaštiti soje

Preporuka je da se proizvod Corum® koristi dvokratno u količini od 0,9 + 0,9 l/ha uz dodatak

okvašivača Dash® (1 + 1 l /ha), ali iskustva iz prakse govore da je dovoljna količina okvašivača Dash® od 0,5 + 0,5 l/ha.

Vreme primene Coruma® i Dasha® u zaštiti soje

Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja manja, jer je tada otpornija (od 1-3 trolista; faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova veličine između dva i tri centrimetra (u fazi od kotiledona do 4 lista; optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja.

Top