Home
Poljoprivreda

Dash®

Okvašivač

Prednosti primene

Dash® se kao pomoćno sredstvo koristi da smanjuje površinski napon vode, poboljšava kvašenje lisne površine korova i bolju distribuciju herbicida po tretiranoj površini.

Detalji

Naziv Dash®
Formulacija Koncentrat za emulziju - EC
Aktivna materija 100% l/ha metilestri masnih kiselina

Okvašivač Dash® se koristi u kombinaciji sa herbicidom Arrat® kojem se značajno poboljšavaju performanse kada se primenjuju sa pomenutim okvašivačem. Pogotovo je primetan efekat primene Dash®-a u kombinaciji sa pomenutim herbicidima u sušnim godinama, kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomerne transpiracije, formiraju debelu voštanu navlaku na listovima kroz koju sam herbicid teško penetrira.

Naziv Dash®
Formulacija Koncentrat za emulziju - EC
Aktivna materija 100% l/ha metilestri masnih kiselina

Okvašivač Dash® se koristi u kombinaciji sa herbicidom Arrat® kojem se značajno poboljšavaju performanse kada se primenjuju sa pomenutim okvašivačem. Pogotovo je primetan efekat primene Dash®-a u kombinaciji sa pomenutim herbicidima u sušnim godinama, kada korovi, kao prirodan mehanizam borbe protiv prekomerne transpiracije, formiraju debelu voštanu navlaku na listovima kroz koju sam herbicid teško penetrira.

Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Bezbednosni list Bezbednosni list

Zašto Dash®?

Sastav Dash® okvašivača

Dash® u svom sastavu ima mešavinu metilestra masnih kiselina C-65 (metil mistirat, metil palmitat, metil stearat, metil oleat), fosfatni estar etoksiliranih masnih alkohola, oleinsku kiselinu i mešavinu alkilbenzena (C10 - C11). Formulisan je u obliku koncentrata za emulziju - EC.

Primena okvašivača Dash®

Okvašivač Dash® se primenjuje u količini od 0.5 – 1.0 l/ha i dodaje se u rezervoar prskalice nakon rastvaranja herbicida. Vreme tretiranja zavisi od primenjenog herbicida.

Dash® + Corum®- primena preparata u zaštiti soje od korova

Soja se štiti od širokolisnih korova prskanjem i to iz dva puta. Najbolje je koristiti kombinaciju Corum® herbicida i Dash® okvašivača.

Količina primene Corum®-a i Dash®-a u zaštiti soje

Preporuka je da se proizvod Corum® koristi dvokratno u količini od 0,9 + 0,9 l/ha uz dodatak

okvašivača Dash® (1 + 1 l /ha), ali iskustva iz prakse govore da je dovoljna količina okvašivača Dash® od 0,5 + 0,5 l/ha.

Vreme primene Coruma® i Dasha® u zaštiti soje

Primenjuje se posle nicanja useva, kada je soja manja, jer je tada otpornija (od 1-3 trolista; faze 12-14 BBCH). Prvo tretiranje obaviti kada je većina korova veličine između dva i tri centrimetra (u fazi od kotiledona do 4 lista; optimalno od kotiledona do 2 lista), a drugo posle 7-14 dana, odnosno kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja.

Top