Home
Poljoprivreda

Uljana repica

Kompanija BASF je evropski lider u zaštiti uljane repice, kako konvencionalne tako i Clearfield®. Naš
portfolio obuhvata sve segmente tehnologije zaštite a od ove godine, kao logičan sled, kompletiramo
našu ponudu vrhunskim hibridima uljane repice.Današnje hibride uljane repice možemo podeliti na konvencionalne i one koje su iz naše Clearfield® tehnologije.Razlika je u tome što se u standardnim hibridima većina širokolisnih korova ne može suzbijati kada korovi niknu i uljana repica dok je kod Clearfield® hibridia to moguće.BASF predstavlja programe zaštite obe tehnologije proizvodnje uljane repice.

Tehnologija zaštite konvencionalne uljane repice

Postoje mnoge nedoumice oko tehnologije gajenja uljane repice. Površine pod uljanom repicom se povećavaju, stara iskustva blede, a novi hibridi zahtevaju dobru agrotehniku kako bi dali visoke i stabilne prinose. Samo puna tehnologija daje osnov za uspeh u proizvodnji i postizanje visokih prinosa. Stoga je pravovremena i pravilna zaštita osnova za stabilan prinos.

Značaj suzbijanja korova u jesenjem periodu

Uspešno suzbijanje korova u jesenjem periodu ključni je preduslov za formiranje dobre osnove za visok prinos. Pravilna nega useva u jesen obezbeđuje 50% od ukupnog prinosa uljane repice, što nije slučaj ni sa jednim drugim ozimim usevom. Suzbijanje korova nepohodno je obaviti u jesen, jer čak i ako korov propadne tokom zime – šteta je već napravljena.

Ako se usev zakorovi, repica se izdužuje i slabo ukorenjuje, što je dodatno opterećuje i iznuruje, otežava prezimljavanje i povećava rizik od odbacivanja lišća!

Butisan® 400 SC

Za visoke prinose uljane repice važan je dobar start!

Posle setve a pre nicanja useva i korova, preporučujemo primenu, najkorišćenijeg zemljišnog herbicida u Evropi, Butisan® 400 SC.

 • pouzdano suzbija najvažnije širokolisne korove
 • odlična selektinvnost
 • deluje i folijarno
 • odlična fotostabilnost i manja zavisnost od zemljišnje vlage

Primer delovanja preparata Butisan® 400 SC

Posle setve a pre nicanja uljane repice, primenom herbicida Butisan® 400 SC u dozi 2,5 l/ha omogućavamo uljanoj repici nesmetan i brži rast.

Focus® Ultra

Ultra zaštita od samonikle pšenice.

Praksa je pokazala da samonikla pšenica predstavlja redovan problem u usevu uljane repice, jer je to i uobičajeni predusev. Robustna je, brzo pokriva međuredni prostor i troši velike količine hrane i vode. Redovno suzbijanje je neophodno. Ovaj problem se lako može rešiti upotrebom herbicida Focus® Ultra u dozi 1,2 l/ha.

Tehnologija proizvodnje Clearfield® uljane repice

Ozima uljana repica na polju je oko 300 dana. U tom periodu suočava se sa nizom izazova koje je potrebno svladati. Tokom godina, rizici uzgoja uljane repice smanjeni su i prinosi su se povećali pomoću poboljšanja i uzgoja biljke i zaštite useva.
Sada postoji još jedan značajan tehnološki napredak za uljanu repicu: sistem proizvodnje Clearfield®.

Prednosti Clearfield® sistema proizvodnje

1. Novi standard u kontroli širokolisnih i travnih korova u jednoj primeni.

2. Herbicid se može primenjivati nakon nicanja korova.

3. Široko vreme primene na vrhuncu jesenje sezone.

4. Deluje u bilo kojim uslovima vlažnosti zemljišta i uz bilo koji sistem obrade zemlje.

Seme Clearfield®

 • tradicionalno uzgojeni hibridi s otpornošću na herbicide Clearfield®
 • hibridi stabilnih i visokih prinosa
 • portfolio Clearfiled® hibrida uljane repice koje nude različite semenske kuće odgovara svim uslovima gajenja

Cleranda® – Herbicid za Clearfield® sistem proizvodnje

Selektivni, sistemični herbicid, kontaktnog i zemljišnog delovanja. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova, isključivo u Clearfield® hibridima uljane repice.

 • najširi spektar delovanja među svim herbicidima u uljanoj repici
 • efikasan protiv najotpornijih korova uključujući i gorušicu i samoniklu pšenicu
 • fleksibilna primena
 • jedinstvena kombinacija dve aktivne supstance

Cleranda® deluje na širok spektar korova. Uz standardne korove kao što su Gallium spp. (broćika), Chenopodium spp. (pepeljuga) i Anthemis arvensis (divlja kamilica), Cleranda® efikasno suzbija i problematične korove kao što su gorušica (Sinapis arvensis) i druge krstašice (Cruciferous). Takođe, Cleranda® efikasno suzbija samoniklu pšenicu, što ovaj proizvod čini jedinstvenim na tržištu, zbog efikasnog suzbijanja travnih i širokolisnih korova.

Fleksibilnost je ključna reč koja ide uz fungicid Cleranda® . Zahvaljujući tome, nećete propustiti pravo vreme za prskanje uljane repice, a ostvarićete maksimalan potencijal i delotvornost.

Tretiranje se vrši kada su korovi u najranijim fazama razvoja (2-4 lista). Tada je dovoljna 1,5 l/ha preparata Cleranda® + 1 l/ha okvašivača Dash®. Generalna preporuka je da se Cleranda® uvek koristi sa okvašivačem Dash®. Ukoliko korovi prerastu ovaj uzrast (više od 4 lista) potrebno je povećati dozu primene na 2 l/ha.

Cleranda® predstavlja kombinaciju dve aktivne supstance i deluje na ponikle korove kao i preko zemljišta, sprečavajući korove da klijaju i niču. Produženo delovaje preko zemljišta je važno jer omogućava suzbijanje naknadnog porasta korova.
Ovaj herbicid je osmišljen tako da se se dobro kombinuje sa insekticidima i/ili tretmanima regulatora rasta.

InVigor® hibridi - seme uljane repice

Nova genetika za visoke prinose uljane repice

Naš portfolio obuhvata sve segmente tehnologije zaštite, a od nedavno je kompletiran i vrhunskim hibridima konvencionalne uljane repice InVigor®.

Seme uljane repice

Seme uljane repice

InVigor® - nova genetika za visoke prinose konvencionalne uljane repice

Saznajte više
Kompletno rešenje za profesionalce

Kompletno rešenje za profesionalce

Sve važne informacije o uljanoj repici na jednom mestu.

Preuzmite brošuru
Top