Home
Poljoprivreda

Cleranda®

Herbicidi

Selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid kontaktnog i rezidualnog delovanja. Koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnih korova.

Prednosti primene

- jedan herbicidni tretman je dovoljan za čist usev uljane repice

- široka fleksibilnost u primeni herbicida

- potpuna kontrola večine širokolisnih i travnih korova uz primenu nakon nicanja useva

- deluje u bilo kojim uslovima vlažnosti zemljišta

Kao što se vidi na sikama iz ogleda, suzbijanje korova u Clearfield® sistemu je mnogo jednostavnije, fleksibilnije i efikasnije!

Herbicidom Cleranda® se nakon samo jednog tretmana suzbijaju širokolisni i travni korovi nakon nicanje uljane repice.

Tehnologija zaštite Clerafiled® uljane repice

Opšte informacije

Naziv Cleranda®
Formulacija Koncentrat za suspenziju (SC)
Aktivna materija 375 g/l Metazahlor, 17,50 g/l Imazamox
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda 10l
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda_Cleranda i Dash
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Cleranda® je selektivni, sistemični (translokacioni) herbicid , kontaktnog i rezidulnog delovanja. Primenjuje se folijarno, uređajima za tretiranje sa zemlje.

Do sada nisu zapaženi bilo kakvi problemi u kompatibilnosti preparata Cleranda + Dash sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

Pre svakog novog mešanja, uvek treba napraviti test sa nekim manjim količinama sredstava koja se žele pomešati.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Jednogodišnji širokolisni korovi 1,5- 2,0 L /ha + okvašivač Dash 1,0 L/ha Primenjuje se nakon nicanja korova, kada je uljana repica u fenofazi BBCH 10 – 18 (od faze potpuno razvijenih kotiledona do razvijenih 8 listova uljane repice), folijarnom primenom. Maksimalan broj tretiranja na istoj površini: jednom u toku godine
Top