Home
Poljoprivreda

Kontakt

Focus® Ultra

Herbicidi

Focus® Ultra je herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova. Uništava uskolisne korove, i to u korenu. Posebno je efikasan prema onim korovima koji se teško suzbijaju.

Prednosti primene

- odlično suzbija uskolisne korove, i to u korenu

- ima široku primenu u velikom broju kultura

- visokoselektivan na uzgajanim kulturama

Opšte informacije

Naziv Focus® Ultra
Formulacija koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 100 g/l Cikloksidim
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini Informacije o sredini

Focus® Ultra travni korovi usvajaju preko lista i transportuju u koren. Ubrzo posle tretmana korov prestaje sa rastom. Sedam do deset dana posle tretmana korov gubi boju, počinje da žutl, a četrnaest dana nakon toga korov je pocrveneo i skroz se osušio. Visoko je selektivan na gajenim kulturama u svakoj razvojnoj fazi pa se termin primene određuje prema fazi porasta korova.

Focus® Ultra ne bi trebalo prskati na temperaturama iznad 26°C i ispod 14°C.

Međuredna kultivacija (špartanje) može da se obavlja 12 dana posle tretmana preparatom Focus® Ultra.

Prilikom tretiranja, sprečiti zanošenje kapi na susedne površine zasejane žitima, a naročito kukuruzom koji nije otporan na cikloksicim, zbog njegove izuzetne osetljivosti.

Nije dovoljno efikasan za suzbijanje travnih korova iz roda Poa (livadarke).

Ne sme se mešati sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova

Top