Home
Poljoprivreda

Caramba®

Fungicidi

Prednosti primene

  • Najsigurnije rešenje za bolesti klasa
  • Štiti list od kasne pojave bolesti
  • Osigurava prinos i kvalitet pšenice
  • Obezbeđuje zaštitu uljane repice od pojave bolesti u jesenjem periodu
  • Jača razvoj korenovog sistema i smanjuje porast nadzemnog dela uljane repice
  • Poboljšava opšte stanje biljke i prezimljavanje

Detalji

Naziv Caramba®
Formulacija Koncentrat za emulziju (EC).
Aktivna materija 60 g/L Metkonazol
Napomene

Caramba EC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Caramba pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja. Vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata. Zato Caramba i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.

Mešanje sa folijarnim đubrivima nije dopušteno pre fenofaze prvog kolenca pšenice (BBCH 31)

Pšenica

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Fusarium, vrste 1,2 - 1,5 l/ha U fazi kraja klasanja (po pojavih svih klasova) i početkom cvetanja Jednom u toku godine na istoj površini. 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 1,2 - 1,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, pre sticanja, odnosno, tokom sticanja uslova za širenje parazita Jednom u toku godine na istoj površini. 35 dana
Pepelnica pšenice 1,2 - 1,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista uključujući zastavičar i klas. Jednom u toku godine na istoj površini. 35 dana
Siva pegavost klasa pšenice 1,2 - 1,5 l/ha Tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita. Jednom u toku godine na istoj površini. 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela trulež jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. Jednom u toku godine na istoj površini. 56 dana
Oboljenja izazvana gljivama Fusarium jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. Jednom u toku godine na istoj površini. 56 dana
Naziv Caramba®
Formulacija Koncentrat za emulziju (EC).
Aktivna materija 60 g/L Metkonazol
Napomene

Caramba EC je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Caramba pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja. Vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata. Zato Caramba i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.

Mešanje sa folijarnim đubrivima nije dopušteno pre fenofaze prvog kolenca pšenice (BBCH 31)

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Fusarium, vrste 1,2 - 1,5 l/ha U fazi kraja klasanja (po pojavih svih klasova) i početkom cvetanja Jednom u toku godine na istoj površini. 35 dana
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 1,2 - 1,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, pre sticanja, odnosno, tokom sticanja uslova za širenje parazita Jednom u toku godine na istoj površini. 35 dana
Pepelnica pšenice 1,2 - 1,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista uključujući zastavičar i klas. Jednom u toku godine na istoj površini. 35 dana
Siva pegavost klasa pšenice 1,2 - 1,5 l/ha Tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita. Jednom u toku godine na istoj površini. 35 dana
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Bela trulež jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. Jednom u toku godine na istoj površini. 56 dana
Oboljenja izazvana gljivama Fusarium jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. Jednom u toku godine na istoj površini. 56 dana
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Bezbednosni list Bezbednosni list
Top