Home
Poljoprivreda

Caramba®

Fungicidi

Prednosti primene

- Caramba® pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja.

- vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata.

- zato Caramba® i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.

Opšte informacije

Naziv Caramba®
Formulacija Koncentrat za emulziju (EC).

Caramba pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja. Vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata. Zato Caramba i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.

Mešanje sa folijarnim đubrivima nije dopušteno pre fenofaze prvog kolenca pšenice (BBCH 31)

Pšenica

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 1,2 - 1,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, pre sticanja, odnosno, tokom sticanja uslova za širenje parazita Jednom u toku godine na istoj površini.
Pepelnica pšenice 1,2 - 1,5 l/ha Tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista uključujući zastavičar i klas. Jednom u toku godine na istoj površini.
Siva pegavost klasa pšenice 1,2 - 1,5 l/ha Tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita. Jednom u toku godine na istoj površini.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bela trulež jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. Jednom u toku godine na istoj površini.
Top