Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Uljana repica

Uljana repica pripada porodici Brassicaceae (krstašice ili kupusnjače). Koristi se za proizvodnju jestivih ulja, ima značajnu industrisku primenu, a u novije vreme kroz proizvodnju biodizela ima značajnu ulogu u supstituciji fosilnih goriva.

Poslednjih godina, u Srbiji je došlo do naglog porasta površina pod uljanom repicom. Na to je uticalo nekoliko faktora: relativno atraktivna cena, rano skidanje useva kao i klimatske promene koje limitiraju gajenje tradicionalnih kultura.

U našim uslovima uljana repica se gaji kao ozimi usev ali to ne znači da se prema njoj treba odnositi kao prema ozimim strninama. Za razliku od ozimih strnina, koje dobro podnose redukovanu obradu (tanjirače) kod uljane repice to nije slučaj. Zahteva produbljenu osnovnu obradu odmah nakon skidanja strnina a potom odličnu predsetvenu pripremu. To je osnovni preduslov da uljana repica formira moćan korenov sistem koji osigurava potencijal za visoke prinose. Kvalitetna predsetvena prirpema vrlo je važna zbog sitnog semena koje se seje plitko, kako bi se nicanje olakšalo. Takođe, predsetvena priprema bez žetvenih ostataka je od ključnog značaja za primenu zemljišnih herbicida.

Samo puna tehologija daje osnov za uspeh u proizvodnji i postizanje visokih prinosa.

Rešenja za kontrolu korova

Rano uklanjanje korova spašava useve. Korovi se bore sa usevima za vodu i hranu i iznad i ispod zemlje. Korovi smanjuju broj biljaka i potencijal prinosa uljane repice.

Upravljanje rastom

Zašto je važno upravljati rastom uljane repice? Uljana repica je poznata kao biljka, koja ponekad veoma dramatično reaguje na spoljne uslove. Poleganje je značajan problem za uljanu repicu. Iako često ostaje neopažen do žetve, poleganje može biti uzrok gubitka profita za proizvođače. Upotreba fungicida Caramba® u jesen ima dvostruku namenu, sa jedne strane efikasno suzbija najznačajniju jesenju bolest uljane repice, a istovremeno reguliše porast useva.

Kompanija BASF je evropski lider u zaštiti uljane repice, kako konvencinalne tako i Clearfield®.

Seme uljane repice

Seme uljane repice

InVigor® - nova genetika za visoke prinose konvencionalne uljane repice

Saznajte više
Specijalna ponuda 2019.

Specijalna ponuda 2019.

Posebna ponuda za proizvođače uljane repice. Niže cene i promotivne akcije!

Saznajte više
Kompletno rešenje za profesionalce

Kompletno rešenje za profesionalce

Sve važne informacije o uljanoj repici na jednom mestu.

Preuzmite brošuru
Top