Home
Poljoprivreda

Soja

Zrno soje verovatno ima najstabilniju (a i najrentabilniju cenu) u odnosu na ostale proizvode ratarske proizvodnje, gledajući višegodišnje proseke. Soja se u Srbiji gaji na više od 200.000 ha i prema površinama nalazimo se među vodećim proizvođačima soje u Evropi.

Kao usev, soja je prilično „probirljiva“ u izboru lokaliteta za gajenje. Najuspešnija proizvodnja soje odvija se pored vodotokova velikh reka (Dunav, Tisa, Sava, Begej, Tamiš…) - tu je proizvodnja stabilna, bez velikih oscilacija. U letnjim mesecima (jun, jul i avgust) javlja se česta rosa na biljkama što soji znači – život! Soja, kao samooplodna biljka u periodu cvetanja zahteva povećanu relativnu vlažnost vazduha, te joj česta pojava rose pogoduje da polenova zrna brže i sigurnije proklijaju na tučku cveta. Sve to ima za rezultat više oplođenih cvetova – više mahuna i više zrna u mahuni. A ovo je, naravno, u direktnoj vezi sa prinosom soje.

Ključni deo agrotehnike leži u uspešnom suzbijanju korova. U početnim faza razvoja soja ne može da savlada konkurenciju korova bez pomoći herbicida. Zahvaljujući svojim dobro poznatim herbicidima - Corum®, Focus® Ultra i Frontier® Super kompanija BASF je lider u zaštiti soje.

Kako zaštiti soju?

Valja znati - proizvodnja soje počinje godinu dana ranije!

Najčešći predusev za soju su pšenica i kukuruz. Voditi računa o ostacima herbicida iz prethodnog useva – soja može biti osetljiva.

Osnovni tretman soje je posle setve a pre nicanja. Ovim tretmanom se ne mogu suzbiti svi korovi, ali se dobija u vremenu za kasnije tretmane.

Prvi tretman po nicanju soje se izvodi kada najvažniji korovi, a to su ambrozija i pepeljuga, imaju najviše prvi par listova (2-3 cm visine).

Drugo prskanje se obavlja za oko dve nedelje od prvog tretmana, tj. kada nikne novi talas korova.

U periodu nakon setve, porast korova je brži od rasta soje i s osnovnim tretmanom dajemo soji više vremena za nesmetan rast i razvoj do prve troliske, a što je ključno u kasnijoj borbi protiv korova.

Naša preporuka je tretman preparatom Frontier® Super (1l/ha) uz dodatak 350 ml/ha preparata na bazi metribuzina.

Prskanje posle setve a pre nicanja korova je osnovauspešnog suzbijanja korova u soji, ali najčešće nije dovoljna. To je samo prvi korak, jer sa sojom, hteli mi to ili ne, ujedno niču i korovi. Za tretiranje izniklih najtvrdokornijih korova posle nicanja soje treba koristiti provereni Corum®.

Preporuka je da se preparat Corum® koristi dvokratno, uz dodatak okvašivača Dash®– prvi put kada su korovi u fazi kotiledona do četiri lista u dozi Corum® 0,9 l/ha + 0,5 l/ha Dash®, a drugi put kada nikne novi talas korova tj. kada većina korova bude u istim fazama kao kod prvog tretiranja.

Za drugo tretiranje ponovo se koristi Corum® u dozi 0,9 l/ha + Dash® u dozi 0,5 l/ha.

Brošura zaštita soje

Brošura zaštita soje

Sve važne informacije o zaštiti soje na jednom mestu.

Preuzmite brošuru

Top