Home
Poljoprivreda

Šećerna repa

Od klijanja i nicanja pa do vađenja, šećerna repa je biljka sa najvećim sadržajem šećera u polju što znači da je veoma privlačna za sve bolesti i štetočine koje se nalaze u blizini.

U šećernoj repi registrujemo dugačak niz oboljenja. Ipak, ekonomski značajne štete na šećernoj repi kod nas mogu da izazovu dve bolesti: pegavost lista i rizomanija. U poslednje vreme i truleži korena mogu da načine velike štete, a najzastupljenija je svakako mrka trulež korena.

Pegavost lišća šećerne repe je najznačajnija bolest ove kulture. Pored standarda u rešavanju ovih problema – proizvoda Duett® Ultra – BASF ima novo rešenje za zaštitu šečerne repe od cerkospore. U pitanju je preparat Revyvit® - fungicid sa jedinstvenim Flexy-Power molekulom, koji omogucava mnogostruko snažnije vezivanje za patogena u odnosu na dosadašnje triazole.

Revyvit® je:

  • Idealan alat u brobi protiv rezistentnih sojeva cerkospore, naročito u uslovima kada imamo nedovoljanbroj drugih rešenja na raspolaganju
  • Superiorna formulacija koja omogućava pouzdano delovanje i u nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine
  • Odličan u suzbijanju i drugih značajnih bolesti šećerne repe

Šećerna repa je izuzetno zahtevan usev posebnu pažnju treba obratiti na sledeće :

  • poštovanje plodoreda, šećerna repa ne bi trebalo da učestvuje u plodoredu sa više od 20%
  • adekvatna upotrebu azotnih đubriva, upotreba odgovarajućih oblika azota,
  • izbor zemljišta, šećernoj repi pogoduju zemljišta neutralne pH vrednosti, približno se 7,
  • setva tolerantnih sorti šećerne repe na rizomanjiu
  • visok nivo agrotehnike

Top