Home
Poljoprivreda

Duett® Ultra

Standard koji traje

I dalje po najboljoj ceni

Prednosti primene

1. provereno dokazan

2. univerzalni fungicid za sve bolesti i sve rokove primene

3. mogućnost primene u strnim žitima i šečernoj repi

4. standard po najboljoj ceni

Opšte informacije

Naziv Duett® Ultra
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 310 g/l tiofanat-metil, 187 g/l epoksikonazol

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne postoji opasnost ispiranja komponenti preparata (tiofanat-metila i epoksikonazola) kroz zemljište i njihovog dospevanja u podzemne vode.

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.

Jara pšenica

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica pšenice 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Prava plesan ječma 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pepelnica ječma 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Protiv prouzrokovača mrežaste pegavosti tretirati od faze kada je razvijeno 9 i više stabala do početka cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost lista šećerne repe 0,4-0,6 l/ha Po pojavi prvih pega na listovima i uslova za dalje širenje oboljenja, kao i preventivno. Dva puta na istoj površini u toku godine.

product.why Duett® Ultra

Duett® Ultra koristi se kao sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanje.

Top