Home
Poljoprivreda

Duett® Ultra

I dalje po najboljoj ceni

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

Prednosti primene

  • Provereno dokazan
  • Univerzalni fungicid za sve bolesti i sve rokove primene
  • Mogućnost primene u strnim žitima i šečernoj repi
  • Standard po najboljoj ceni

Detalji

Naziv Duett® Ultra
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 310 g/l Tiofanat-metil, 187 g/l Epoksikonazol
Remarks

Protektivni i kurativni fungicid koji se primenjuje u usevima pšenice, ječma i šećerne repe.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne postoji opasnost ispiranja komponenti preparata (tiofanat-metila i epoksikonazola) kroz zemljište i njihovog dospevanja u podzemne vode.

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.

Jara pšenica

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Fusarium, vrste 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Pepelnica pšenice 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Mrežasta pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Pepelnica ječma 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Protiv prouzrokovača mrežaste pegavosti tretirati od faze kada je razvijeno 9 i više stabala do početka cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost lista šećerne repe 0,4-0,6 l/ha Po pojavi prvih pega na listovima i uslova za dalje širenje oboljenja, kao i preventivno. Dva puta na istoj površini u toku godine. 42 (u danima)
Naziv Duett® Ultra
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 310 g/l Tiofanat-metil, 187 g/l Epoksikonazol
Remarks

Protektivni i kurativni fungicid koji se primenjuje u usevima pšenice, ječma i šećerne repe.

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne postoji opasnost ispiranja komponenti preparata (tiofanat-metila i epoksikonazola) kroz zemljište i njihovog dospevanja u podzemne vode.

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Fusarium, vrste 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Pepelnica pšenice 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Mrežasta pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Pepelnica ječma 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Protiv prouzrokovača mrežaste pegavosti tretirati od faze kada je razvijeno 9 i više stabala do početka cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini 42 (u danima)
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
Pegavost lista šećerne repe 0,4-0,6 l/ha Po pojavi prvih pega na listovima i uslova za dalje širenje oboljenja, kao i preventivno. Dva puta na istoj površini u toku godine. 42 (u danima)
Top