Home
Poljoprivreda

Duett® Ultra

I dalje po najboljoj ceni

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

Prednosti primene

  • Provereno dokazan
  • Univerzalni fungicid za sve bolesti i sve rokove primene
  • Mogućnost primene u strnim žitima i šečernoj repi
  • Standard po najboljoj ceni

Detalji

Naziv Duett® Ultra
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 187 g/l epoksikonazol, 310 g/l tiofanat-metil

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne postoji opasnost ispiranja komponenti preparata (tiofanat-metila i epoksikonazola) kroz zemljište i njihovog dospevanja u podzemne vode.

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.

Jara pšenica

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica pšenice 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Mrežasta pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica ječma 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Protiv prouzrokovača mrežaste pegavosti tretirati od faze kada je razvijeno 9 i više stabala do početka cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost lista šećerne repe 0,4-0,6 l/ha Po pojavi prvih pega na listovima i uslova za dalje širenje oboljenja, kao i preventivno. Dva puta na istoj površini u toku godine.
Naziv Duett® Ultra
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 187 g/l epoksikonazol, 310 g/l tiofanat-metil

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

Ne postoji opasnost ispiranja komponenti preparata (tiofanat-metila i epoksikonazola) kroz zemljište i njihovog dospevanja u podzemne vode.

Najbolje rezultate ostvaruje ako se koristi preventivno (pre početka razvoja bolesti).

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi bakra.

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica pšenice 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Mrežasta pegavost 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Pepelnica ječma 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Protiv prouzrokovača mrežaste pegavosti tretirati od faze kada je razvijeno 9 i više stabala do početka cvetanja Dva puta u toku godine na istoj površini
Rđa 0,4 - 0,6 l/ha Od faze vlatanja do faze punog cvetanja (BBCH 30-65). Dva puta u toku godine na istoj površini
Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Pegavost lista šećerne repe 0,4-0,6 l/ha Po pojavi prvih pega na listovima i uslova za dalje širenje oboljenja, kao i preventivno. Dva puta na istoj površini u toku godine.
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda_prednja strana
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda_poslednja strana
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list
Informacije o sredini Informacije o sredini

Zašto Duett® Ultra?

Top