Xemium® ‒ inovativni predstavnik SDHI grupe fungicida

BASF aktivna materija Xemium® je inteligentni molekul koji je aktivan u prostoru i u vremenu.

Da li želite da postignete maksimalni potencijal svojih useva?

Xemium® ima snažno, dugotrajno delovanje protiv vrlo širokog spektra patogena, a njegova jedinstvena svojstva distribucije unutar biljke rezultuju izraženim preventivnim i kurativnim delovanjem. Ta svojstva, ne samo da omogućavaju kontrolu brojnih bolesti strnih žita, već osiguravaju više i kvalitetnije prinose.

Prednosti molekula Xemium®:

  • Omogućava kompletnu kontrolu svih bolesti lista strnih žita
  • Jedinstvena mobilnost u biljci za brzo zaustavljanje patogena
  • Stvara kristalne zalihe na površini lista za dugotrajnu zaštitu
  • Štiti biljku od stresa kroz pozitivan uticaj na fiziologiju biljke

Xemium® ‒ Aktivna materija sa jedinstvenom molekularnom strukturom za jedinstvenu mobilnost

Zahvaljujući jedinstvenim svojstvima Xemium® ima izvrsna preventivna i kurativna dejstva, snažno inhibira patogen u svim njegovima glavnim fazama razvoja (klijanje spora, rast klične cevi, porast micelija i sporulaciju) osiguravajući sigurnu i kvalitetnu zaštitu od bolesti u svim uslovima proizvodnje.

Zbog svoje molekularne strukture, Xemium® brzo prodire kroz membrane biljaka i patogena, čime je blokiranje patogena brže i efikasnije od drugih molekula iste skupine.

Xemium® je jedini fungicid koji štiti novi porast. Snažno prijanja za voštane strukture lista i stvara zalihe aktivne materije u obliku kristala. Kiša i rosa reaktiviraju Xemium® kristale koji se distribuiraju po površini lista pa sve do pazušaca listova. Zahvaljujući zalihama koje se nalaze u pazušcu listova Xemium® štiti i novoizrasle listove, čime je osigurana dugotrajna zaštita od bolesti.

Aktivna materija Xemium® zahvaljujući svojoj jedinstvenoj mobilnosti, jednako dobro se razpoređuje po površini lista i njegovoj unutrašnjosti osiguravajući brzu i snažnu zaštitu od bolesti lista.

Xemium® prednosti za poljoprivrednike

  • Potpuna zaštita od svih bolesti lista pšenice i ječma
  • Zaštita listova koji su izrasli nakon tretmana
  • Dugotrajna zaštita zastavičara, za prinos najvažnijeg lista
  • Bolja kondicija biljke
  • Duže nalivanje zrna i viši prinos

Systiva®

Jedini fungicid kojim tretiramo seme, a štitimo list. Investicija koja se uvek isplati!

Saznajte više

Priaxor®

Izuzetna efikasnost u suzbijanju lisnih pegavosti, rđa i pepelnice u pšenici.

Saznajte više

Sercadis®

Moćno oružje u zaštiti jabuke od pepelnice i čađave krastavosti i zaštite vinove loze od pepelnice i crne truleži.

Saznajte više

Sercadis® Plus

Dugotrajna zaštita povrća. Sercadis® Plus je registrovan u velikom broju povrtarskih kultura, za suzbijanje prouzrokovača oboljenja tipa: pegavosti lišća, stabla i plodova, pepelnica, bele truleži.

Saznajte više
Top