Home
Poljoprivreda

Signum®

Fungicidi

Uvek dobar

Signum® fungicid je kombinovani sistemični preventivni fungicid vrlo širokog spektra delovanja. Kombinacija novih aktivnih supstanci obezbeđuje visok stepen zaštite i dugotrajan efekat.

Prednosti primene

1. fungicid s najširim spektrom primene na tržištu

2. suzbija ekonomski najznačajnije bolesti u voću i povrću

3. bolji kvalitet ploda - lakše čuvanje i transport

4. poboljšava stanje biljaka i kada nema uslova za razvoj bolesti - AgCelence® efekat

Predstavljamo Signum®

Signum® fungicid rešava najznačajnije bolesti voća i povrća. Omogućava proizvodnju zdravih plodova visokog kvaliteta. Zbog toga je Signum® - uvek dobar! Pogledajte video i saznajte višeo o proizvodu.

Način delovanja

Signum® je kombinovani preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u koštičavim voću, jagodama, paprici, paradajzu, krompiru, salatama, kupusu, luku i šargarepi.

Karakteristike Signum® fungicida

  • Signum® fungicid se brzo usvaja od strane biljaka, pa je opasnost od spiranja kišom značajno umanjena.

  • Obezbeđuje dugotrajnu preventivnu zaštitu od prouzrokovača bolesti, bespoštedan je za mnoge parazite, blagotvoran za biljke i može se primeniti u mnogim kulturama.

  • Signum® fungicid nije baktericid ali umanjuje uticaj stresa izazvan bakterijskim bolestima i aktivira prirodne mehanizme otpornosti- SAR. Na taj način umanjeni su gubici od bakterijskih bolesti.

AgCelence® efekat

Signum® fungicid spada u AgCelence® proizvode, pa pored suzbijanja bolesti ima i niz drugih, pozitivnih fizioloških efekata: tolerancija na plavljenje, manji stres izazvan bolestima, bolje korišćenje azota, povećan prinos, povećana tolerancija na sušu, zdravije biljke, zeleniji list, efikasnija fotosinteza…

Signum® u zaštiti jagode

Za zaštitu jagode od prouzrokovača sive truleži, Signum® fungicid se primenjuje u količini 1.5-1.8 kg/ha zavisno od uslova za zarazu.

Signum® fungicid ima širok spektar delovanja pa pored zaštite od prouzrokovača sive truleži pruža zaštitu i od antraknoze plodova i lisne pegavosti jagode. Primenjuje se tokom perioda cvetanja pre sticanja uslova za zarazu a najkasnije do 7 dana pred berbu.

Signum® u zaštiti maline

  • Siva trulež

Prouzrokovač sive truleži kod maline ostvaruje zarazu već u periodu cvetanja. Zaštitu Signum® fungicidom od ovog najrasprostranjenijeg parazita biljaka treba početi još u periodu cvetanja. Nastavti sa zaštitom u razmacima od 7-10 dana zavisno od vremenskih uslova. Sa zaštitom završitit zavisno do karence preparata za jagodasto voće.

  • Mrka pegavost

Didimela ili mrka pegavost se razvija na izdancima maline koji se ostavljaju (u drugoj polovini maja) za rod u narednoj godini. Simptomi se vide posle berbe. Ako je zaraza jača, često rod bude smanjen u narednoj godini.

Signum® fungicid ne dozvoljava razvoj didimele, prouzrokovaču mrke pegavosti izdanaka.

Signum® se za zaštitu prouzrokovača truleži plodova i pegavosti izdanaka maline- didimele primenjuje u količini od 1.5-1.8 kg/ha. Sa zaštitom od pegavosti izdanaka i štetnih insekata treba nastaviti i posel berbe.

Opšte informacije

Naziv Signum®
Formulacija vododisperzibilne granule (WG)
Aktivna materija 67 g/l pyraklostrobin, 267 g/l boskalid
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Signum® je kombinovani preventivni fungicid za suzbijanje biljnih bolesti u koštičavim voću, jagodama, paprici, paradajzu, krompiru, salatama, kupusu, luku i šargarepi.

Ne sme se mešati sa preparatima na bazi malationa, hlorpirifosa I fosetil-AL.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Siva trulež 1,0 kg/ha Primena u intervalu BBCH 57-60
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Trulež plodova 0,562 - 0,75 kg/ha Od pojave cvetnog balona (BBCH 59), do punog cvetanja (BBCH 65/67) i/ili tokom zrenja plodova (BBCH 85/87) Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Siva trulež 1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87)
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna pegavost krompira i paradajza 0,25 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo tretiranje: 2-3 nedelje posle prvog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Siva trulež 1,5 kg/ha Tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 65-87)
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna pegavost krompira i paradajza 0,4 kg/ha Prvo tretiranje: na početku infekcije Drugo i treće tretiranje: 7 - 10 dana posle prvog, odnosno drugog tretiranja Tri puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Trulež plodova 0,562 - 0,75 kg/ha Prvo tretiranje: pred cvetanje - 10% cvetova otovreno (BBCH 61) Drugo tretiranje: u fazi precvetavanja - cvetovi se smežuraju, većina cvetova opala (BBCH 67) Dva puta u toku godine na istoj površini
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lažna plesan (vrste salata) 1,5 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47)
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Crna pegavost lišća mrkve 0,75 kg/ha Preventivno, tokom vegetacije (BBCH 11 - 47)
Top