Home
Poljoprivreda

Kontakt

Sercadis®

Fungicidi

Fleksibilan kao i Vaše potrebe.

Superiorno suzbijanje pepelnice i čađave krastavosti jabuke i kruške, i pepelnice u vinovoj lozi.

Prednosti primene

- visoka efikasnost u suzbijanju dve ključne bolesti

- jedna aktivna supstanca

- niska doza primene

- fleksibilan

- kompatibilan

- Dugo delovanje

Opšte informacije

Naziv Sercadis®
Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 300 g/l Fluksapiroksad (Xemium®)
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda Etiketa proizvoda 1l

Sercadis® je fungicid maksimalne snage u okviru SDHI grupe. Ima odlično delovanje na dve najznačajnije bolesti jabuke.

U cilju borbe protiv rezistencije preporučujemo kombinovanje fungicida Sercadis® sa drugim fungicidima različitog mehanizma delovanja, odnosno, pre svega, sa „multi site“ proizvodima kao što su Delan® Pro, Delan® 700 WG, Polyram® DF. Treba voditi računa o alternaciji različitih mehanizama delovanja i izbegavati uzastopne tretmane Sercadis®-om, ako je proizvođač prinuđen da to uradi moguće je maksimalno jednom u sezoni i to obavezno u kombinaciji sa „multisite“ fungicidima (npr. Sercadis®+Delan® Pro).

Dužina delovanja zavisi najviše od novih porasta, pre cvetanja je to maksimalno 7 dana a posle cvetanja maksimalno 10 dana - u pogledu „venturije“. Kada je u pitanju pepelnica jabuke delovanje je duže i iznosi i do 14 dana a kada je pritisak infekcije slabiji i do 21 dan ali ovo ima manji značaj jer se tretmani planiraju na osnovu uslova za čađavu krastavost pa su češći.

Treba izbegavati kurativno delovanje na „venturiju“ (nakon infektivne kiše) kako se preparati ove grupe ne bi izlagali riziku od rezistencije. Kod pepelnice takođe treba delovati preventivno i tada su rezultati odlični.

Deluje i na nižim temperaturama i uključenje Sercadis®-a u program pre cvetanja daje dobre rezultate.

Zahvaljujući fleksibilnosti i manjoj zavisnosti od temperatura može se koristiti i pre i posle cvetanja a ne više od 3 puta u sezoni.

Nema negativnog uticaja na cvetanje i oplodnju jabuke.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pepelnica 0,25l/ha Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (faze 53-81 BBCH skale), u intervalu od najmanje 7 dana. Maksimalno 3x u toku godine
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova 0,25 l/ha - 0,30 l/ha Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (faze 53-81 BBCH skale), u intervalu od najmanje 7 dana. Maksimalno 3x na istoj površini u toku godine
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške 0,25 - 0,30 l/ha Od fenološke faze pucanja pupoljaka do početka zrenja (faze 53-81 BBCH skale), u intervalu od najmanje 7 dana. Tri puta na istoj površini u toku godine
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Pepelnica 0,15 l/ha Od fenološke faze kada je otvoren prvi list, do početka zrenja bobica (faze 11-83 BBCH skale), u intervalu od najmanje 10 dana. Tri puta na istoj površini u toku godine.
Top