Home
Poljoprivreda

Jara pšenica [Triticum aestivum]

Jara pšenica postaje sve popularnija jer uzgajivači vide prednosti te kulture kao alata za upravljanje rotacijom, radnim opterećenjem, nižim troškovima proizvodnje i suzbijanjem korova.

Rano suzbijanje korova ključ je uspeha jarih useva. BASF pruža učinkovite mogućnosti suzbijanja korova jer populacije trava i širokolisnih korova negativno utiče na kvalitet zrna, žetvu i gubitak prinosa. Efikasna strategija suzbijanja korova takođe treba da uzme u obzir potrebu da se spreči razvoj otpornosti na korov.

Ako ne suzbijamo korov:

 • povećava se opterećenje tla semenom korova koje negativno utiče na ostale kulture u rotaciji
 • smanjuje se efikasnost kombinovanja
 • kontaminiraju se uzorci zrna semenom korova
 • potencijalno se povećava nivo vlage u slami i zrnu i kasni žetva
 • nužno je isušiti prije žetve
 • povećavaju se troškovi sušenja
 • postoji uticaj na žito za prodaju, npr. kada je potreban visok kvalitet za proizvodnju slada i semenskog zrna
 • povećava se rizik od razvoja otpornosti

Kako zaštiti pšenicu?

Praksa je potvrdila da se kod nas pšenica prska dva puta godišnje. Kako bi se obezbedio dobar rod preporučujemo upotrebu Duett® Ultra fungicida.

Prvo prskanje obavlja se početkom proleća (do faze drugog kolenca) kada su najopasnije bolesti koje prete pšenici: pepelnica, rđa i lisna pegavost koje se javljaju gotovo istovremeno.

Drugo prskanje vrši se u početku cvetanja. Tada želimo da sprečimo gljivično oboljenje- fuzariozu klasa, koja može da odnese i preko 20% prinosa.

Zaštita semena - Systiva® tehnologija

Systiva® pruža dug period zaštite od bolesti zahvaljujući najnovijem efikasnom SDHI fungicidu - Xemium®

 • jedini fungicid za tretiranje semena koji štiti list
 • jesenja i rano prolećna zaštita od najvažnijih bolesti lista (septorije, rđa, mrežasta pegavost, pepelnica..)
 • dodatna zaštita od bolesti semena jača imunitet i kondiciju biljke: bolji razvoj korenov sistema, intezivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima

Proizvodi za prvi tretman pšenice

Priaxor® je fungicid, sa dve aktivne supstance izuzetne efikasnosti na bolesti. Jedna nova aktivna supstanca Xemium® i druga piraklostrobin. Xemium® sa svojim delovanjem po efikasnosti znatno nadmašuje sve do sada poznate aktivne supstance iz grupe SDHI i ima neverovatno jak fiziološki efekat.

Herbicid Biathlon® 4D u dozi 50 g/ha sa okvašivačem Dash® 0,5 l/ha je pravi izbor za suzbijanje korova u pšenici, ječmu i svim strnim žitima.

Cycocel® 750 je sigurno našim proizvoďačima najpoznatiji regulator rasta. On se koristi od bokorenja do drugog kolenca pšenice. Odmah nakon us-ajanja utiče na to da se ćelije ne izdužuju i biljka postaje niža i spremna da prihvati visoke doze azotnih ďubriva, a da pri tom ne polegne. Primena Cycocel®-a je od velike pomoći da se postignu visoki i stabilni prinosi.

Proizvodi za drugi tretman pšenice

Duett® Ultra u dozi 0,5 l/ha je u našoj državi i okolnim zemljama standard za zaštitu pšenice od bolesti. Dokazan, pouzdan i ekonomski prihvatljiv brzo je postao standard za drugo prskanje pšenice.

Osiris® sa svoje 2 l/ha važi za najefikasniji fungicid na tržištu. Može da se „zavuče“ izmeďu plevica i zrna pa tako onemogućava sekundarne zaraze, u stvari sprečava širenje parazita sa zrna na zrno, što ostali fungicidi ne mogu. Takoďe se teško spira kišom. To potvrďuje podatak da ako se prska sa Osiris®-om i 15 minuta nakon tretmana padne 20 litara kiše po m2, to prskanje je uspelo.

Caramba® u dozi 1,2 l/ha je standard za zaštitu uljane repice od bolesti. Istovremeno efikasnost metkonazola, njene aktivne materije, znatno premašuje efikasnost ostalih fungicida na tržištu.

U vreme drugug tretmana obično su jako aktivni insekti, pa je praksa prihvatila da se u drugo prskanje obavezno doda Fastac® 10 EC . Glavni problem su mali, sićušni insekti tripsi. Na njih veći broj proizvoďača i ne obraća pažnju, a nažalost u našim agroekološkim uslovima suvlje i toplije klime, pričinjavaju veće štete nego u zapadnoevropskim državama.

360° zaštite od setve do proleća

360° zaštite od setve do proleća

Sve važne informacije o fungicidu Systiva® na jednom mestu.

Preuzmite brošuru
Priaxor® - novi BASF fungicid za zaštitu strnih žita

Priaxor® - novi BASF fungicid za zaštitu strnih žita

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

Saznajte više
Osiris® - fungicid sa dve aktivne supstance

Osiris® - fungicid sa dve aktivne supstance

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, u usevima pšenice u ječma.

Saznajte više
Top