Home
Poljoprivreda

Kontakt

Caramba®

Fungicidi

Sistemični fungicid za zaštitu uljane repice i pšenice.

Prednosti primene

- Caramba® pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja.

- vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata.

- zato Caramba® i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.

Opšte informacije

Naziv Caramba®
Formulacija Koncentrat za emulziju (EC).
Aktivna materija
Oznaka proizvoda Etiketa proizvoda
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

Caramba pruža visoku sigurnost u pogledu delovanja. Vrlo brzo prodire u biljku. U roku od 30 minuta aktivna materija dospeva baš tamo gde je potrebno. Za to je pre svega zaslužna sama formulacija preparata. Zato Caramba i pri vremenskim uslovima sa mnogo padavina deluje sigurno i dugotrajno.

Kombatibilnost: Može se mešati sa preparatima na bazi metazahlora, alfa-cipermetrina, kviinmeraka, izoproturona, lambda-cihalotrina i sl.

Inkombatibilnost: Preparat Carambane bi trebalo primenjivati sa piretroidima u vreme cvetanja uljane repice.

Mešanje s folijarnim đubrivima nije dopušteno pre fenofaze 31 ozime pšenice

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Prava plesan jabuke 1,2 - 1,5 l/ha Pepelnica (Blumeriela graminis): tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, a pre početka širenja parazita na gornja tri lista uključujući zastavičar i klas;Rđa (Puccinia spp.): tokom vlatanja, klasanja i cvetanja, po pojavi simptoma, pre sticanja odnosno tokom sticanja uslova za širenje parazita;Siva pegavost lista (Mycosphaerella graminicola.): tokom vegetacije, po pojavi simptoma i postojanja uslova za širenje parazita;Palež klasa (Fusarium spp) : u fazi kraj klasanja (po pojavi svih klasova i početkom cvetanja (vidljive prve polenove kese) (faza 59-61 BBCH skale) Jednom u toku godine na istoj površini.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bela trulež jesenji tretman 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman 1,0-1,25 l/ha. jesenji tretman, faza 4-6 listova (BBCH 14-16), u količini od 0,7-1,0 l/ha iprolećni tretman (faza BBCH 31-51), u količini 1,0-1,25 l/ha. Jednom u toku godine na istoj površini.
Top