Home
Poljoprivreda

Systiva®

Fungicidi

Pokrenite Prinos Plus u strnim žitima

16.8 €/ha* za 360° zaštite od setve do proleća

Zavisnost od vremenskih uslova tokom tretmana i nepovoljni vremenski uslovi tokom zime, predstavljaju veliki stres kako za useve, tako i za proizvođače.Iz tog razloga kompanija BASF je osmislila inovativni fungicid Systiva® koji se primenjuje direktno na seme zajedno sa osnovnim tretmanom semena, a efikasno deluje na bolesti lista.

Prednosti primene

· jedini fungicid za tretiranje semena koji štiti list

· jesenja i rano-prolećna zaštita od najvažnijih bolesti lista (septorija, rđa, mrežasta pegavost, pepelnica...)

· dodatna zaštita od bolesti semena

· jača imunitet i kondiciju biljke: bolji razvoj korenovog sistema, intezivnije bokorenje, lakše prezimljavanje i prilagođavanje stresnim uslovima

Progres u nauci

  • Systiva® je jedinstveni fungicid protiv bolesti lista koji se nanosi na seme zajedno sa sredstvom za tretiranje semena.
  • Pruža dodatnu zaštitu od zemljišnih patogena kao i patogena semena.
  • Štiti biljku od bolesti lista tokom vegetacije.

Zahvaljujući fungicidu Systiva®, koja štiti od jesenjih infekcija, prvi tretman se može odložiti pa i u potpunosti izbeći u zavisnosti od godine. Obzirom da u proleće Systiva® pruža izuzetno dobru zaštitu od prouzrokavča bolesti lista i stabla, to u startu obezbeðuje više prostora i štedi dragoceno vreme. Proizvođači više ne moraju toliko brinuti o pritisku koji stvara rana pojava bolesti jer se zaštita nalazi na licu mesta već od same setve.

Širok spektar delovanja

Systiva® je prvi fungicid koji se nanosi na seme zajedno sa sredstvima za tretiranje semena i štiti biljku od najvažnijih bolesti lista: rđa, siva pegavost, trulež korena, fuzariozna trulež, snežna plesan, smeđa pegavost (DTR), pepelnica, mrežasta pegavost, sočivasta pegavost, prugavost lista ječma.

Slike iz polja

Kako Systiva® deluje?

360° zaštita od setve do ranog proleća

  • Systiva® pruža dug period zaštite od bolesti zahvaljujući najnovijem efikasnom SDHI fungicidu - Xemium®
  • Xemium® poseduje hidrofilna i lipofilna svojstva, što je osnova za izuzetnu mobilnost fungicida Systiva® u biljci.
  • Xemium® se akumulira u semenu i kasnije širi po čitavoj biljci i obezbeđuje i do 200 dana zaštite.
  • Xemium® se brzo raspoređuje u biljci i kreće uporedo sa razvojem biljke sprečavajući razvoj bolesti.

Opšte informacije

Naziv Systiva®
Formulacija Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Aktivna materija 333 g/l Fluksapiroksad (Xemium®)
Sigurnosno-tehnički list Sigurnosno-tehnički list

SYSTIVA* se koristi kao sistemični fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, u usevima obične i durum pšenice, ječma, tritikale, raži i ovsa, za suzbijanje prouzrokovača bolesti u sledećim usevima:

1. Pšenice (obična i durum)- 100-150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje prouzrokovača: sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. tritici), lisne rdje pšenice (Puccinia recondita), žute rdje pšenice (Puccinia striiformis), fuzarioze (Fusarium spp, Microdochium nivale), glavnice (Tilletia caries)

2. Ječma- 150 ml na 100 kg semena, za suzbijanje lisne rdje ječma (Puccinia hordei), mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), prugaste pegavosti (Pyrenophora graminea), prugaste pegavosti (Rhynchosporium secalis), pepelnice (Blumeria graminis f. sp. hordei), ramularijska pegavost (Ramularia collo-cygni), fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale), gari ječma (Ustilago nuda)

3. Tritikalea, raži, ovsa- 100-150 ml na 100 kg semena za suzbijanje fuzarioza (Fusarium spp, Microdochium nivale)

Vreme primene: u toku dorade semena. Tretirano seme se ne sme sejati rukom

Mešanje sa drugim pesticidima -nije relevantno.

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Glavnica 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Pepelnica pšenice 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Žuta rđa 100-150 ml na 100kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo sa vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Gar (ječma) 150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Lisna rđa 150 ml na 100 kg semena. Sredstvo se može primeniti nerazblaženo ili razblaženo vodom do maksimalnog odnosa 1:10. Pre setve, u toku dorade semena. Jednom u toku dorade semena.
Mrežasta pegavost 150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Pepelnica ječma 150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Fusarium, vrste 100-150 ml na 100 kg semena Pre setve, u toku dorade semena. jednom u toku dorade semena
Top