Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Priaxor®

Fungicidi

Sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem

Pored fungicidnog delovanja Priaxor® ima izuzetno pozitivan uticaj i na fiziologiju same biljke, što rezultira povećanjem prinosa i otpornosti na brojne stresne faktore. To ovaj preparat stavlja u sam vrh fungicida za zaštitu pšenice, ječma, raži i tritikalea od ekonomski najštetnijih bolesti.

Prednosti primene

  • Efikasna kontrola bolesti za visok i kvalitetan prinos.
  • Novi standard u borbi protiv najvažnijih bolesti.
  • Fleksibilnost u primeni.
  • Dugotrajna efikasnost nakon primene postiže se zbog sistemičnog kretanja aktivnih materija kroz biljku i brzog kurativnog efekta na gljive koje prouzrokuju bolesti.

Grafički prikaz vremena i količine primene preparata Priaxor® u pšenici.

Opšte informacije

Naziv Priaxor®
Formulacija Koncentrat za emulziju (EC)
Aktivna materija 150 g/l Pyraclostrobin, 75 g/l Fluksapiroksad (Xemium®)

Piraklostrobin: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitor respiracije (iz grupe Qol fungicida).

Fluksapiroksad: fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem, inhibitora sukcinatnih dehidrogenaza ( iż grupe SDHI fungicida). Način delovanja na molekularnom nivou je inhibicija enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI).

Detaljne informacije o kulturama i štetočinama

Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bolesti stabljike 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bolesti stabljike 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica pšenice 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Mrežasta pegavost 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bolesti stabljike 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Bolesti stabljike 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Pepelnica pšenice 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Mrežasta pegavost 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Štetočine Količina primene Vreme primene Broj primena
Lisna rđa (pšenica, tritikale) 0,75- 1,5 l/ha Od pojave 5 vidljivih izdanaka do kraja cvetanja (faze 25-69 BBCH skale). Maksimalan broj tretiranja: 2 puta u toku godine.
Top