Home
Poljoprivreda

Sve što ste ikad hteli da znate o fungicidu Priaxor®, a niste stigli da pitate!

Kada je pravo vreme za prvi tretman fungicidom?

Prvi fungicidni tretman treba uraditi na vreme – ni prerano ni prekasno. Za provereno dobre i sigurne rezultate, fungicid treba primeniti preventivno pre nego što nastupi infekcija, a svakako pre nego što uočimo simptome bolesti na listovima koji su bitni za prinos. Pravo vremen za preventivnu zaštitu je kada je pšenica u razvojnoj fazi drugog čvora, tj. kada je treći list napolju (posle njega do klasa treba da izađu još dva lista).

U kojoj dozi se Priaxor® preporučuje u prvom tretiranju pšenice?

Fungicid Priaxor® se preventivno preporučuje u prvom tretmanu u dozi 0,8 l/ha.

Kako Priaxor® štiti novi porast?

Priaxor® je jedinstven fungicid s jedinstvenom pokretljivošću unutar biljke. Naime, ukoliko tretirate bijlku nešto ranije pre nego što list potpuno izađe napolje, zahvaljujući zalihama na površini lista koje rosa aktivira i premešta u pazuh lista, Priaxor® štiti i naknadni porast. Ovo je izuzetno važno ukoliko planirate samo dva fungicidna tretmana – u tom slučaju Priaxor® obezbeđuje da sigurnije čekate tretman u klasanju.

Da li je Priaxor® bolje primeniti na početku vlatanja ili kada je list zastavičar potpuno napolju (T1 ili T2)?

Fungicid Priaxor® je podjednako efikasan u oba perioda. Ako odlučite da upotrebite Priaxor® u fazi drugog čvora, obezbedićete siguran i snažan start uz odličnu zaštitu od svih bolesti lista. Pored toga, u ovoj fazi se stvaraju elementi prinosa, pa je pozitivan uticaj fungicida Priaxor® na fiziologiju i kondiciju biljke izuzetno važan. Biljka prolazi kroz ključan period uz minimalan stres i bolje koristi dostupne nutrijente. Priaxor® primenjen u fazi lista zastavičara obezbeđuje kompletnu zaštitu za prinos najvažnijih listova. List zastavičar i list ispod njega dugo ostaju zdravi i zeleni, pa je i nalivanje zrna duže i bolje, što je osnovni preduslov za visok prinos. U koje god vreme da je upotrebljen Priaxor®, sigurno obezbeđuje bolji prinos.

Da li fungicid Priaxor® može da se koristi u kombinaciji sa herbicidom?

Možete da koristite fungicid Priaxor® zajedno sa herbicidom Biathlon®. Ova kombinacija predstavlja kompletno rešenje za zaštitu svih žitarica od korova i bolesti.

Da li Priaxor® može da se koristi i sa regulatorima rasta?

Regulatori rasta Cycocel® i Medax® Top mogu da se koriste zajedno sa fungicidom Priaxor® u prvom fungicidnom tretmanu.

Kada je najbolje primeniti Priaxor® u ječmu?

Prvi fungicidni tretman u ječmu je izuzetno važan jer donji listovi i stabljika najviše utiču na prinos. Priaxor® je idealan za primenu u ječmu u prvom tretmanu jer odlično suzbija mrežastu i sivu pegavost, obezbeđuje bolji imunitet i kondiciju biljke, manje stresa i bolje usvajanje dostupnih nutrijenata. Isto tako nećete pogrešiti ako upotrebite Priaxor® u drugom tretmanu, kada ćete obezbediti odličnu zaštitu i od ramulariozne pegavosti lista pored već navedenih bolesti.

Koju dozu Priaxora® treba koristiti u prvom tretmanu ječma?

Fungicid Priaxor® je preporučljivo upotrebiti preventivno u prvom tretmanu ječma u dozi 0,8-1l/ha. Za drugi tretman, preporuka je 1 l/ha.

Priaxor® - Najbolji izbor za zdravo žito!

Top