Home
Poljoprivreda

Biocidni proizvodi

Uspešno suzbijanje štetočina ima novi naziv!

Naš novi i potvrđeni asortiman efikasnih insekticida i rodenticida, koji se prodaju na tržištu Srbije, u mnogim zemljama u svetu postavlja merila. Intenzivna istraživačka delatnost garantuje Vam proizvode visokog kvaliteta i sigurnost pri njihovom delovanju.

Imajte poverenja u svog novog, jakog partnera za stručno suzbijanje štetočina.

Saznajte gde da kupite biocidne prozivode

Top