Home
Poljoprivreda

Mythic® 10 SC

Novo sredstvo protiv buva, malog brašnara, stenica, bubašvaba i mrava otpornih na piretroide

Novi insekticid sa novom aktivnom supstancom hlorfenapirom koja ima potpuno različit mehanizam delovanja od piretroida, organofosfata ili insekticidnih karbamata.

Efi kasnost preparata Mythic® 10 SC i protiv rezistentnih populacija buva i stenica potvrđena je širokom primenom u profesionalnoj praksi u Evropi i SAD-u.

Osim buva i stenica, Mythic® 10 SC pouzdano uništava i bubašvabe i mrave.

Moderna efikasna materija, sa jedinstvenim mehanizmom delovanja

 • Predstavlja novu dimenziju u uništavanju stenica i ostalih insekata, sa potpuno razlicitim mehanizmom delovanja od do sada korišcenih insekticida, pre svega iz grupe piretroida. Efikasan je na nivou mitohondrijalnog disanja, razara energetski sistem celije, a time i ceo organizam ciljnih vrsta insekata. Kada aktivna supstanca hlorfenapir dospe u organizam, ona postaje toksična za insekta radom njegovih hormona. Štaviše, za razliku od piretroida, insekt ga ne identifi kuje i zbog toga ne izbegava kontakt sa insekticidima koji se nalaze na tretiranim površinama.

Mythic® 10 SC - sam uništava problematične insekte

 • Hlorfenapir se od 2001. godine koristi za zaštitu bilja, dok je 2006. dobio prvu dozvolu za upotrebu u oblasti komunalne higijene u SAD-u, pre svega kao sredstvo protiv termita. Nedugo zatim je postao nerazdvojni deo profesionalne zaštite protiv štetocina u severnoj Americi. Brojne studije su dokazale da je njegova aktivna supstanca hlorfenapir, veoma efikasan protiv mrava, stenica i bubašvaba. Osetljivost na hlorfenapir je narocito visoka kod populacije otporne na piretroide. S obzirom na razlicit mehanizam delovanja, brzina delovanja hlorfenapira je manja u odnosu na trenutno opšte korišcene insekticide (nema knock-down efekat). Zato je zgodno koristiti ga u sistemima tretiranja, npr. sa preparatom Fendona® 6 SC. Kombinacija sa piretroidima ubrzava delovanje. Ova kombinacija je pogodna pre svega onda kada se zahteva velika brzina delovanja.

 • Za razliku od piretroida, nema nijedan odbijajuci efekat na ciljne grupe insekata. Insekti uopšte ne izbegavaju površine koje su tretirane ovim preparatom, pa zato veoma brzo dolazi do pouzdanog izlaganja i intoksikacije.

 • Moderan nepiretroidni insekticid.

 • Efikasan protiv rezistentnih populacija buva, stenica, bubašvaba i mrava.

 • Moderna formulacija za jednostavnu upotrebu i dugotrajno dejstvo.

 • Sigurno delovanje, jednostavna i brza primena u svim situacijama.

 • Mythic® 10 SC nudi jednostavnu i pouzdanu primenu metodom tackastog nanošenja i nanošenja u otvore i pukotine u svim unutrašnjim prostorima, ukljucujuci objekte za proizvodnju i preradu namirnica.

Grafikon br. 1 pokazuje pouzdano delovanje aktivne supstance hlorfenapir na populaciju stenica koje su rezistentne na piretroide u odnosu na ove standardne kolićine (smrtnost u procentima i danima posle izlaganja). Eventualna kombinacija sa piretroidom ubrzava efikasnost hlorfenapira.

.

Grafikon br. 2 opisuje brzinu redukovanja populacije smeđe bubašvabe (Blatella germanica) posle nanošenja razlicitih aplikacionih količina hlorfenapira i alfa cipermetrina.

Dugoročno rezidualno delovanje na većini površina

 • Isporučuje se na tržište u obliku koncentrovane suspenzije na vodenoj bazi, veoma dobro se meša sa vodom i postojan je u napravljenom rastvoru, što garantuje ravnomernu kolicinu nanošenja. Naročito kvalitetna formulacija garantuje ravnomernu pokrivenost i izuzetnu sposobnost prianjanja na tretirane površine, ukljucujuci porozne i druge problematicne materijale, poput maltera, drveta i betona. I na ovim površinama traje rezidualno delovanje preparata Mythic® 10 SC mnogo nedelja.

Sigurna i jednostavna upotreba

 • Može se koristiti u stambenim i komercijalnim prostorima, uključujući prostore za skladištenje, pripremu i preradu namirnica. Budući da je bezbojan i praktično ne sadrži aromatične materije, ne ostavlja nikakve primetne tragove i može se bezbedno i bez problema upotrebiti na veoma osetljivim mestima. Ljudima je dozvoljeno kretanje u tretiranim prostorima odmah nakon sušenja nanesenog sredstva. Deca i kućni ljubimci ne smeju da ulaze u tretirane prostore 8 sati nakon nanošenja.

Efikasno nanošenje za najbolji rezultat

 • Proizvod se razređuje vodom u propisanoj koncentraciji. Nanošenje se vrši običnom prskalicom, uz slabiji pritisak kako bi se postigle veće kapljice. Svako pakovanje sadrži menzuru za lako merenje potrebne količine preparata. U prskalicu koju napunimo do pola vodom pažljivo sipamo i promešamo izmerenu količinu preparata. Zatim prskalicu dopunimo vodom do označene količine i promešamo. Posle duže pauze u radu, potrebno je rastvor u prskalici ponovo temeljno promešati. Treba izbegavati prekomerno kvašenje.

Pakovanje

 • Mythic® 10 SC se prodaje u pakovanju od 500 ml koje sadrži 106g aktivne supstance hlorfenapir/l u obliku koncentrovane suspenzije na vodenoj bazi.

 Stenice, buve, mali brašnar i bubašvabeMravi
Količina Mythic® 10 SC na 5 l vode na 100 m280 ml normalan napad 160 ml ekstremni napad ili jako upijajuce površine40 ml
Tehnika nanošenjaU stambenim prostorima, tackasto u otvore, pukotine, procepe.
U komercijalnim prostorima i površinski.

Nanošenje u komercijalnim i prostorima za stanovanje
Top