Home
Poljoprivreda

Vivando®

Fungicidi

Prednosti primene

Vivando® sa aktivnom supstancom metrafenon predstavlja fungicide protiv pepelnice vinove loze iz nove klase aktivnih materija benzofenona. Aktivna materija metrafenon ima nov i jedinstven mehanizam delovanja protiv pepelnice koji ne pokazuje ukrštenu rezistentnost prema bilo kojoj poznatoj klasi aktivnih materija. Zato je Vivando® idealan, nov preparat u kontroli rezistentnosti koji nudi nov način delovanja u smenjivanju preparata namenjenih borbi protiv protiv pepelnice.

Opšte informacije

Naziv Vivando®
Formulacija koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 500 g/l Metrafenon

Preventivno, pre uslova za ostvarivanje infekcije, počevši od faze kada su razvijena tri lista do fenofaze šarka bobice.

Prilikom tretiranja treba sprečiti zanošenje kapi na sve susedne useve i zasade

Može se mešati sa većinom drugih fungicida i insekticida koji se primenjuju u zaštiti vinove loze

Vinsko grožđe

Korov/Bolest/Štetočina Količina primene Vreme primene Broj primena
Pepelnica 0,015 - 0,020% Preventivno, pre uslova za ostvarivanje infekcije, počevši od faze kada su razvijena tri lista (BBCH 13) do fenofaze šarka bobice (BBCH 83) Tri puta u toku godine na istoj površini
Top