Revyona® - Bolja i drugačija

Revylucija se nastavlja, u zaštiti voća i vinove loze

Revyona® - Bolja i drugačija

Revylucija se nastavlja, u zaštiti voća i vinove loze


Prednosti primene

 • Nova generacija triazola u voćarstvu i vinogradarstvu
 • Širok spektar delovanja na bolesti
 • Bez konkurencije u kontroli pepelnice
 • Pouzdano delovanje u svim vremenskim uslovima
 • Efikasan čak i kod prisutne rezistencije
 • Povećava kvalitet i svežinu plodova

Detalji

Specifikacije:

Naziv Revyona®
Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Mefentriflukonazol

Način delovanja

Preventivno i kurativno

Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89). Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha. Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 28 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89). Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha. Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 28 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 28 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89). Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha. Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89). Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha. Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89). Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha. Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Crna trulež grožđa
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,3L/ha uz utrošak vode 100-2000L/ha. Tretirati od četiri razvijena lista, do šarka bobica (BBCH 14-83) Najviše dve primene tokom vegetativne sezone uz razmak između primena 10-14 dana. 21 dan
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,3L/ha uz utrošak vode 100-2000L/ha. Tretirati od četiri razvijena lista, do šarka bobica (BBCH 14-83) Najviše dve primene tokom vegetativne sezone uz razmak između primena 10-14 dana. 21 dan
Pepelnica
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89). Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana
Količina primene Vreme primene Broj primena Karenca
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha. Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89) Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana. 3 dana

Specifikacije:

Naziv Revyona®
Formulacija Koncentrovana suspenzija (SC)
Aktivna materija 75 g/l Mefentriflukonazol

Način delovanja

Preventivno i kurativno

Back
Breskva - Pepelnica
Količina primene
1,8 L/ha
Vreme primene
Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89).
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Količina primene
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha.
Vreme primene
Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Back
Jabuka - Čađava pegavost lišća i krastavost plodova
Količina primene
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha
Vreme primene
Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
28 dana
Količina primene
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha
Vreme primene
Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
28 dana
Količina primene
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha
Vreme primene
Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
28 dana
Back
Kajsija - Pepelnica
Količina primene
1,8 L/ha
Vreme primene
Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89).
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Količina primene
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha.
Vreme primene
Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Back
Kruška - Čađava pegavost lista i krastavost plodova kruške
Količina primene
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha
Vreme primene
Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
28 dana
Količina primene
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha
Vreme primene
Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
28 dana
Količina primene
2L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha
Vreme primene
Tretirati od početka otvaranja cvetnih pupoljaka (kada zeleni listići pokrivaju vidljive cvetove) do stadijuma sazrevanja plodova (povećanje inteziteta boje specifične za kultivar) (BBCH 53-85)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
28 dana
Back
Nektarina - Pepelnica
Količina primene
1,8 L/ha
Vreme primene
Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89).
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Količina primene
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha.
Vreme primene
Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Back
Šljiva - Pepelnica
Količina primene
1,8 L/ha
Vreme primene
Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89).
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Količina primene
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha.
Vreme primene
Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Back
Trešnja - Pepelnica
Količina primene
1,8 L/ha
Vreme primene
Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89).
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Količina primene
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha.
Vreme primene
Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Back
Vinova loza - Crna trulež grožđa
Količina primene
1,3L/ha uz utrošak vode 100-2000L/ha.
Vreme primene
Tretirati od četiri razvijena lista, do šarka bobica (BBCH 14-83)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetativne sezone uz razmak između primena 10-14 dana.
Karenca
21 dan
Količina primene
1,3L/ha uz utrošak vode 100-2000L/ha.
Vreme primene
Tretirati od četiri razvijena lista, do šarka bobica (BBCH 14-83)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetativne sezone uz razmak između primena 10-14 dana.
Karenca
21 dan
Back
Višnja - Pepelnica
Količina primene
1,8 L/ha
Vreme primene
Primeniti u fazama najsnažnijeg pritiska bolesti (BBCH 55-89).
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana
Količina primene
1,8 L/ha uz utrošak vode 100-2000 L/ha.
Vreme primene
Tretirati od vidljivih cvetnih pupoljaka (još uvek zatvorenih) do potpunog sazrevanja plodova (BBCH 55-89)
Broj primena
Najviše dve primene tokom vegetacione sezone uz razmak između primena 7-10 dana.
Karenca
3 dana

Zašto Revyona®?

Revyona® je novi fungicid na bazi aktivne supstance Revysol® za primenu u voćarstvu i vinogradarstvu. Ovaj revolucionarni proizvod istovremeno kombinuje širok spektar delovanja na ekonomski najznačajnije bolesti i fleksibilnu primenu u svim vremenskim uslovima.
Pokazuje efikasnost čak i u uslovima kada imamo prisutnu rezistenciju.
Jedini je triazol efikasan na temperaturama ispod 10° C.
Pouzdan je i na visokim temperaturama i otporan na UV zračenja i spiranje kišom.
Zbog toga Revyona® obezbeđuje sigurnost u svim uslovima proizvodnje, olakšava planiranje tretmana i čuva vaš usev.

Jabuka

 • JEDNO rešenje za TRI najvažnije bolesti jabuke: čađavu krastavost lista i ploda, pepelnicu i alternarijsku pegavost
 • Efikasna i na otporne sojeve čađave krastavosti
 • Deluje preventivno i kurativno

Program-zastite-jabuke

Zaštita koštičavog voća

 • JEDNO rešenje za TRI najvažnije bolesti koštičavog voća: sušenje cvetova i rodnih grančica, trulež plodova i pepelnica
 • Povećava kvalitet a plodovi ostaju duže sveži i zdravi
 • Bez ostataka u plodovima ili ispod propisanih MRL vrednosti

Program-zastite-kosticavog-voca-breskva
 Program-zastite-kosticavog-voca-visnja-tresnja

Vinova loza

 • JEDNO rešenje za DVE važne bolesti vinove loze: pepelnicu i crnu trulež
 • Bez konkurencije među triazolima u kontroli pepelnice vinove loze
 • Efikasan i na otporne sojeve bolesti
 • Deluje preventivno i kurativno

Program-zastite-vinove-loze

Pogledajte zbog čega je Revyona® revolucionarno rešenje u zaštiti jabuke

Pogledajte zbog čega je Revyona® revolucionarno rešenje u zaštiti vinove loze

Delan® 700 WG ima kurativno delovanje i ako se primeni i 48 sati od nastanka infekcije daće izvrsne rezultate.

Širok spektar delovanja na prouzrokovače bolesti, povoljne ekotoksikološke karakteristike i pozitivan efekat na celokupan razvoj biljke.

Širok spektar delovanja na prouzrokovače bolesti, povoljne ekotoksikološke karakteristike i pozitivan efekat na celokupan razvoj biljke.

Top