Home
Poljoprivreda

Kukuruz

Kukuruz je kultura izuzetnog potencijala za prinos. Težnja svakog proizvođača jeste da se što je moguće više približi tom potencijalu svakog izabranog hibrida. To je moguće uz savremenu mehanizaciju, način đubrenja prilagođen uslovima proizvodnje, pravrvremenu primenu svih agrotehničkih mera ali i uz odgovarajuću zaštitu koja je sposobna da odgovori svim izazovima.

Kukuruz (Zea mays. L.) se ubraja među najstarije kulture sveta i uz pšenicu i pirinač jedna je od najvažnijih prehrambenih biljaka koje čovečanstvo poznaje.

Svetska proizvodnja merkantilnog kukuruza proteklih godina stalno raste tako da je u 2010. s ukupno 814 miliona tona dostigla rekordni nivo.U odnosu na ostale žitarice, prema prinosu, kukuruz na lestvici zauzima prvo mesto, znatno ispred pšenice i pirinča. Kukuruz se u svetu gaji na gotovo 160 miliona hektara, a tome valja pridodati i proizvodnju silažnog kukuruza.

Za proizvodnju silažnog kukuruza u većini svetskih zemalja nema pouzdanih statističkih podataka, ali se procenjuje da se silažni kukuruz seje na površini od ukupno 12 miliona hektara.

Zaštita kukuruza

Suzbijanje korova u kukuruzu jedna je od najvažnijih agrotehnoloških mera. Obzirom da korovi zauzimaju prostor, hranljive sastojke, vodu i svetlost, stvarajući uslove za razvoj bolesti i štetočine, od izuzetne je važnosti suzbiti korove tokom prvih 3-5 nedelja nakon nicanja kukuruza.

Uprkos činjenici da na tržištu postoji veliki broj herbicida u kukuruzu, inovativna rešenja,proizvodi sa izuzetno širokim spektrom delovanja, kada to najmanje očekujemo, priroda nas iznenadi.Svaku ljudsku grešku priroda uvek kažnjava. Zahvaljujući lošem plodoredu (česta monokultura), nekorišćenje zemljišnih herbicida, neodgovarajučoj agrotehnici i na kraju nekritičkoj upotrebi određenih herbiciida – pojavila se otpornost divljeg sirka na herbicida iz grupe sulfonilurea.

Ova pojava se širi vrlo intenzivno i to u glavnim regionima proizvodnje kukuruza. Jedino adekvatn i održivo rešenje, uz obaveznu dobru agrotehniku, je Duo System®! To je sistem proizvodnje koji kombinuje hibride otporne na aktivnu materiju cikloksidim (koja se nalazi u herbicidu Focus® Ultra) i primenu pomenutog herbicida Focus® Ultra u tim hibridima.

Trenutno se Duo System® tehnologija i herbicid Focus® Ultra primenjuju u sledećim hibridima na tržištu Srbije: Caussade (Trlogi Duo i Pincki Duo), Euralis (Blason Duo) ,NS Seme ( NS-444 Ultra, NS-640 Ultra, NS-5041 Ultra), RAGT/RWA (Lexxtour Duo).

Hibridi koji nose oznaku Ultra ili Duo jedino su pouzdano rešenje kod suzbijanja divljeg sirka iz rizoma.

Prednosti Duo System® tehnologije:

  • rešava problem sirka iz rizoma otpornog na sulfolnilureje
  • potpuno suzbijanje i uništavanje rizoma
  • odlična efikasnost i u sušnim uslovima
  • izuzetna selektivnost
  • mogućnost kasnije primene, bez obzira na fazu rasta kukuruza
  • kompletno rešenje u kombinaciji s herbicidom Callam®

Brošura Duo System®

Brošura Duo System®

Sve važne informacije o Duo System® tehnologiji na jednom mestu.

Preuzmite brošuru
Top