Poljoprivredna rešenja
Poljoprivreda

Kontakt

Kukuruz

Kukuruz je kultura izuzetnog potencijala za prinos. Težnja svakog proizvođača jeste da se što je moguće više približi tom potencijalu svakog izabranog hibrida. To je moguće uz savremenu mehanizaciju, način đubrenja prilagođen uslovima proizvodnje, pravrvremenu primenu svih agrotehničkih mera ali i uz odgovarajuću zaštitu koja je sposobna da odgovori svim izazovima.

Kukuruz (Zea mays. L.) se ubraja među najstarije kulture sveta i uz pšenicu i pirinač jedna je od najvažnijih prehrambenih biljaka koje čovečanstvo poznaje.

Svetska proizvodnja merkantilnog kukuruza proteklih godina stalno raste tako da je u 2010. s ukupno 814 miliona tona dostigla rekordni nivo.U odnosu na ostale žitarice, prema prinosu, kukuruz na lestvici zauzima prvo mesto, znatno ispred pšenice i pirinča. Kukuruz se u svetu gaji na gotovo 160 miliona hektara, a tome valja pridodati i proizvodnju silažnog kukuruza.

Za proizvodnju silažnog kukuruza u većini svetskih zemalja nema pouzdanih statističkih podataka, ali se procenjuje da se silažni kukuruz seje na površini od ukupno 12 miliona hektara.

Zaštita kukuruza

Zaštita kukuruza

Kukuruz zahteva profesionalnu poljoprivrednu obradu za realizaciju svog proizvodnog potencijala.

Saznajte više
Top