Biodiverzitet

O biodiverzitetu se intenzivno diskutuje

Poljoprivrednici koji rade na “prvoj odbrambenoj liniji” sa prirodom i životnom sredinom svesni su da će na duže staze od zaštite ekosistema imati korist i oni i drugi. S tim u vezi, usporavanje gubitka biodiverziteta jedan je od najvažnijih zadataka za poljoprivrednike i zemljoposednike.

Kao najveća svetska hemijska kompanija doprinosimo biodiverzitetu na svim nivoima.

  • Stalno se trudimo da optimalizujemo svoj rad tako što preduzimamo najrazličitije mere u našim sopstvenim pogonima. Na ovaj način doprinosimo efikasnijem korišćenju energije, očuvanju resursa i zaštiti klime, smanjujemo emisiju štetnih materija u vazduh i vodu, i sprečavamo nagomilavanje otpada.
  • Uz pomoć inovativnih proizvoda i usluga činimo jačom strategiju naših kupaca i naše aktinosti u sektoru za istraživanje i razvoj.
  • Podržavamo ekološku svest i obrazovne programe.
  • Primenjujemo projekte kako bismo pospešili zaštitu biodiverziteta na lokalnom nivou.

Na ovaj način BASF doprinosi očuvanju i poboljšanju biodiverziteta i promoviše održivo korišćenje prirodnih resursa.

Top