Bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja

SECPA EKO Model

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad.

Udruženje SECPA je, ispred svojih članica, uspostavilo Sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Srbiji - SECPA EKO MODEL, koji obezbeđuje preuzimanje otpada i zbrinjavanje u skladu sa propisima i savremenom praksom.

Prednosti SECPA EKO Modela:

  • Otpadnu ambalažu će preuzeti ovlašćeni operateri u skladu sa propisima bez ikakvog troška po poljoprivrednike.
  • Izvršićete svoju zakonsku obavezu i postupićete odgovorno prema zaštiti zdravlja i životne sredine.
  • Operateri će vam dostaviti dokumentaciju o preuzimanju otpadne ambalaže koja je dokaz da ste pravilno postupali sa otpadnom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja (može se koristiti prilikom kontrole ispunjenosti uslova za IPARD subvencije, Global GAP srtifikat I sl.)

Saznajte više na SECPA

Zaštiti sebe, a ne samo useve!

Zaštita korisnika tokom celog perioda pripreme i primene sredstava za zaštitu bilja od velikog je značaja.

Trostruko ispiranje ambalaže sredstava za zaštitu bilja

  • Pravilno ispiranje ambalaže u kojoj se nalazilo sredstvo za zaštitu bilja najvažniji je korak i obaveza poljoprivrednika kako bi otpad postao bezopasan
  • Ispiranje je osnovni element pravilnog postupanja s praznom ambalažom nakon primene sredstava za zaštitu bilja.
  • Čista i suva otpadna ambalaža se može sigurno čuvati na imanju (van domašaja dece i životinja), do preuzimanja od strane ovlašćenih operatera

Sledite ove korake

  • Za ispravno ispiranje potrebno je da korisnik sredstva ispere ambalažu odmah nakon njenog pražnjenja i prebaci tečnost od ispiranja u rezervoar prskalice.
  • Ispranu ambalažu probušite kako ista ne bi bila ponovo korišćena!

STOP ilegalnim pesticidima! Ne izlažite svoje useve riziku!

Top