Home
Poljoprivreda

Bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja

Zajedno sa sredstvima za zaštitu bilja, na tržište dospeva i ambalaža koja nakon upotrebe sredstva za zaštitu bilja postaje otpad.

Udruženje SECPA je, ispred svojih članica, uspostavilo Sistem zbrinjavanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja u Srbiji - SECPA EKO MODEL, koji obezbeđuje preuzimanje otpada i zbrinjavanje u skladu sa propisima i savremenom praksom.

Zaštita korisnika tokom celog perioda pripreme i primene sredstava za zaštitu bilja od velikog je značaja. Zaštiti sebe, a ne samo useve!

Top