AgBalance™ – Merenje poljoprivredne održivosti

AgBalance je metod merenja i procena održivosti u poljoprivredi. U opsežnoj analizi, AgBalance procenjuje održivost različitih poljoprivrednih sistema, poljoprivrednih preduzeća, procesa i proizvoda u sve tri dimenzije, a to su: ekonomija, životna sredina i društvo.

AgBalance smo razvili kako bismo unapredili razumevanje čitave situacije koja se zasniva na činjenicama na licu mesta i kako bismo našim kupcima pružili inovativna i održiva rešenja.

Kroz AgBalance BASF želi da dâ svoj doprinos odgovorima na neka osnovna pitanja, kao što su:

  • Koji su to ključni pokretači održivosti za bilo koji dati poljoprivredni sistem za proizvodnju?
  • Koji uslovi negativno utiču na održivost u poljoprivredi?
  • Kako se postarati da proizvodni sistemi budu još održiviji?

Top