Home
Poljoprivreda

Vinova loza

Bez obzira da li se vinova loza gaji zbog proizvodnje vinskog ili stonog grožđa kvalitet je jednako bitan.

Sve što se ulaže i radi u vinogradu utiče na finalni proizvod. Sa kvalitetom nema kompromisa a zaštita je jedan od ključnih faktora.

Savremena proizvodnja grožđa je izazov – potrebno je izboriti se sa zemljišnim specifičnostima , klimatskim faktorima, sve češćom i pretećom pojavom rezistencije parazita na određene preparate. S druge strane su strogi zahtevi tržišta, ekološki zahtevi ili ukratko - imperativ održive proizvodnje. Za nas vinova loza spada u najvažnije kulture a naš stručni tim će svoja znanja uvek rado staviti na raspolaganje vinogradarima.

Kako zaštititi vinovu lozu?

Najznačajnije bolesti vinove loze su:

  • pepelnica - najosetljiviji period za zaštitu od pepelnice vinove loze je od cvetanja do zatvaranja grozda
  • plamenjača - ova bolest nanosi najviše štete vinovoj lozi, zbog čega na vreme treba zabeležiti primarnu infekciju i reagovati, pre svega preventivno
  • siva trulež - prevelika bujnost i preobilna ishrana azotom stvaraju povoljne uslove za razvoj ove bolesti.

BASF kontinuirano nudi inovativna rešenja ali i kompletan portfolio za zaštitu od bolesti vinove loze.

BASF priručnik - preporuke u zaštiti vinove loze

BASF priručnik

BASF priručnik

Preporuke u zaštiti vinove loze

Pogledajte priručnik
Top